عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ویروس هپاتیت ‏‎B‎‏ یکی از علل عفونی التهاب پارانشیم کبد می باشد. 3/1 جمعیت دنیا را آلوده نموده که 75درصد آنها آسیایی هستند و ایران جز مناطق با شیوع متوسط می باشد، درایران شیوع ‏‎HBV‎‏، 3درصد بوده و مهمترین عامل بیماری کبدی و شایعترین علت سیروز کبدی و ‏‎H.C.C‎‏ می باشد. با توجه به عوارض وخیم بیماری، صرف میلیونها دلار هزینه درمانی، عدم وجود جهانشمولی اطلاعات اپیدمیولوژی و جهت بالا بردن دقت و صحت ارزیابی های گذشته این مطالعه انجام گرفته است، چرا که تنها راه منطقی در حال حاضر پیش ...

از دیرباز تاکنون یکی از مهمترین اجزای نظامهای بهداشتی بیمارستانها می‌باشند که از یک طرف بعنوان اولین سطح ارجاعی در نظامهای بهداشتی مطرحند و از طرف دیگر بعنوان سطح دوم مراقبتهای بهداشتی اهمیت دارند. لذا با توجه به تغییر الگوی بیماریها و نیاز ضروری به داشتن اطلاعات راجع به آنها بر آن شدیم تا یکی از بیمارستانهای عمومی (بیمارستان شهید مصطفی خمینی) قابل دسترس، کل مراجعین بستری شده در یکسال (1374) را با علل مختلف بررسی کنیم. این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی است که از مطالعات زمینه‌ ...

با توجه به اینکه سالیان نزدیک به یک میلیون بیمار زن در ایران مورد بررسی اسمیر واژینال قرار می گیرند و هزینه های سنگینی صرف این موضوع می شود و نتیجه مورد نظر حاصل نمی شود، لذا جهت ردیابی علل و عوامل موثر در این امر به بررسی موضوع پرداخته ایم. بدین لحاظ که نحوه نمونه گیری سیتولوژی می باشد لذا مقایسه 1870 نمونه از ابتدا سال 1375 در سه مرکز بیمارستان امام خمینی (ره)، بیمارستان شهید مصطفی خمینی و آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران مورد مطالعه قرار گرفته اند را ...

انفارکتوس حاد میوکارد سر دسته بیماریهای قلبی عروقی محسوب می شود . مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی گذشته نگر است که بر روی تعداد 153 بیمار مبتلا به ‏‎AMI‎‏ و با مطالعه پرونده های موجود در بیمارستان شهید مصطفی خمینی صورت گرفته است . در این مطالعه 6/68% از بیماران مرد بودند . متوسط سنی جامعه مورد مطالعه 11/60 سال بود و زنان بطور معنی داری در سنین بالاتری به ‏‎AMI‎‏ مبتلا شده بودند و بیش از نیمی از افراد مورد مطالعه (‌4/54 % ) در سنین میانسالی ( 60-40) قرار داشتند . 8/77 درصد از بی ...

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر اجرای برنامه هدایتی بر کیفیت ثبت گزارشات پرستاری بخش ‏‎CCU‎‏ بیمارستان مصطفی خمینی در سال 1381 انجام شده است. نتایج از طریق ‏‎SPSS‎‏ ویندوز مورد بررسی قرار گرفت که آزمون آماری مک نیمار تفاوت معنی داری بین نگرش پرستاران نسبت به گزارشات قبل و بعد از مداخله نشان نداد. بنابراین فرضیه اول پژوهش مبنی بر تاثیر برنامه هدایتی بر ارتقا نگرش پرستاران نسبت به گزارشات پرستاری تائید نشد. همچنین فرضیه دوم پژوهش مبنی بر تاثیر برنامه هدایتی بر ارتقا کیفیت ثبت گز ...

این پایان نامه در پی پاسخ به سوالات زیر است: 1-شایعترین بیماری تخمدان کدام است؟2-بیشترین بیماران کیست های تخمدان مربوط به چه گروه سنی هستند؟3-آیا محل سکونت بعنوان عامل محیطی در بیماریهای تخمدان نقش دارند؟4-آیا محل تولد بعنوان عامل محیطی در بیماری های تخمدان نقش دارند؟5-موارد نادر در بیماریهای تخمدان کدام بودند؟ ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

نتایج این تحقیق نشان می دهد سیاست های اجرا شده در امر ترویج تغذیه موفقیت آمیز بوده و باعث تغییر نگرش مادران و افزایش سطح آگاهی آنها شده است. درصد ‏‎EBF‎‏ نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است. دراکثریت موارد اولین تغذیه طفل در دو ساعت اول بعد از زایمان بوده که این خود باعث افزایش مدت شیردهی در آینده می شود. ولی مادرانی که زایمان به طریقه ‏‎C/S‎‏ داشته اند.شروع به شیردهی دیرتری داشته اند که لازم است آموزش های لازم به مادران داده شود. و نواقص موجود برطرف گردد. ...