عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 53

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش تعداد 66 بیمار با تشخیص تومور مننژیال مغزی و آسیب شناسی مشخص که در بین سالهای 1375-1369 (بمدت 6 سال) در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان شهید باهنر کرمان پذیرش و تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند با استفاده از پرونده آنان مورد مطالعه قرار گرفته است. در بررسی انجام شده حداقل سنی 5 سال حداکثر 71 سال و میانگین سنی 72/49 با انحراف معیار 39/16 سال بود. بالای 60 سال 4/36% بین 60-40 سالگی 7/22% و کمتر از 20 سال 6/7% موارد را تشکیل میدادند. زنان با 42 نفر (6/63%) و میانگین س ...

این مطالعه گذشته نگر بر روی تعداد 13819 گزارش پاتولوژی بیمارستان باهنر دانشگاه علوم پزشکی کرمان در یک فاصله پنج ساله از اول فروردین ماه سال 1370 تا آخر اسفندماه 1374 صورت گرفته است. تعداد 221 مورد بیوپسی تومورهای سیستم عصبی مرکزی بوده که 53/1% کل پرونده های بررسی شده را تشکیل می دهد. این موارد از نظر نمای میکروسکوپی توزیع از نظر محل، سن و جنس مورد بررسی و طبقه بندی قرار گرفتند. در این مطالعه تعداد 124 بیمار مذکر (1/56 درصد) بودند که از این تعداد 98 نفر در گروه بزرگسالان (3/4 ...

در بررسی آماری کلیه بیماران بستری در دو مرکز جراحی دانشگاه علوم پزشکی کرمان طی ساله 1373 تعداد 2375 مورد عمل جراحی روی بیماران انجام شده و در کل 33 مورد مورتالیته وجود دارد (4/1%) شایعترین اورژانس جراحی در هر دو مرکز آپاندیسیت حاد می باشد و کله سیستیت حاد دومین اورژانس جراحی را شامل می شود. فتق اینگوینال شایعترین علت جراحی الکتیو در هر دو مرکز را با سیصد و پنجاه و سه مورد (8/14%) را شامل می شود. اعمال جراحی دو بیمارستان مرتبط با کانسر ‏‎GI‎‏: 1/6% بیماران بیمارستان شماره یک و ...

مقدمه: ضربه مغزی مساله ‌ای مهم در سطح جامعه به شمار می رود. عوارض به جا مانده و ضایعات بیشتر به علت عوارض ثانویه ایجاد می شود. اولین و مهمترین عامل مورد بررسی در این بیماران وضعیت تنفس می باشد. اغلب به دلیل نارسایی در راه های هوایی و کاهش تهویه هیپوکسی بافت مغزی در آن ایجاد می شود. با افزایش پیشرونده تعداد بیماران ضربه مغزی و اهمیت حیاتی این عضو، رعایت نکات مراقبتی و پرستاری را ایجاب می کند. موسسه بیهوشی بروک طی چندین سال متــوالی وضعیت راه های هوایی را بررسی نموده؛ اما در ای ...

واژینوز باکتریایی با رشد بیش از حد باکتری های بی هوازی فلور واژن مشخص می شود. این بیماری با افزایش خطر عوارض جدی مامایی و ژنیکولوژیک همراه می باشد. در این پژوهش 130 بیمار غیر بارداری که با شکایت ترشح واژینال به درمانگاه زنان بیمارستان شهید باهنر دانشگاه علوم پزشکی کرمان مراجعه کردند، بصورت متوالی شرکت داده شدند. پس از گرفتن شرح حال و معاینات فیزیکی، ترشحات واژینال از نظر وجود سلول های کلیدی و میزان pH بررسی شد. در این مطالعه برای تشخیص واژینوز باکتریایی از معیارهای تشخیصی Ams ...

دقت در مراقبت و تعیین پیش‏‎‎‏ آگهی در بخش مراقبت ‏‎‎‏های ویژه برای هر بیمار، معیارهای علمی و دقیقی را می‏‎‎‏طلبد که جهت ارزیابی بیماری و کار هر بخش مراقبت ‏‎‎‏های ویژه و روند مراقبت ‏‎‎‏های پزشکی مفید است. مطالعه حاضر بر روی 588 بیمار بستری در بخش مراقبت ‏‎‎‏های ویژه (ICU) بیمارستان شهید باهنر دانشگاه علوم پزشکی کرمان بین سالهای 1379 تا 1380 با استفاده از سیستم نمره گذاری APACHE II جهت ارزیابی پیش‏‎‎‏ آگهی بیماران در بخش مراقبت‏‎‎‏ های ویژه انجام گرفت. از مجموع بیماران تحت مط ...

این بررسی یک مطالعه مقطعی است که برای تعیین میزان شیوع عفونت ادراری در بیماران دیابت قندی که تحت پوشش مرکز دیابت بیمارستان باهنر بودند انجام گرفت. مطالعه بر روی 374 نفر، 265 زن (4/76 درصد) و 109 مرد (6/23 درصد) که همگی از اول خرداد ماه، 1375 تا بیست و پنجم مهرماه 1375 به مرکز دیابت بیمارستان باهنر مراجعه داشتند صورت گرفت. بیماران مورد مطالعه همگی در مرکز دیابت دارای پرونده بوده و همچنین قند خون آنها کنترل بوده است. در این مطالعه افراد زیر مورد بررسی قرار نگرفتند و ازمطالعه حذ ...

هدف از بررسی تعیین درصد آسیبهای همراه با آسیب شکمی، مراجعه کننده به بیمارستان شهید باهنر کرمان بود. 385 بیمار با ترومای شکمی از مهر ماه 1375 تا پایان اسفند 1376 مراجعه نمودند. پرسشنامه هایی با بیش از 35 متغییر جهت جمع‌آوری اطلاعات تهیه شد. اطلاعات بر حسب مصاحبه با بیماران، همراهان، کادر درمانی بیمارستان، محتویات پرونده ها، معاینه و نظر متخصص رشته های مختلف جراحی جمع‌‌آوری گردید. در این بررسی 331 بیمار (86%)مرد، 54 بیمار (14%) زن یودند. متوسط سن بیماران 35/28 سال و انحراف معی ...

از آنجایی که بیماریهای رحم میزان قابل ملاحظه‌ای از ضایعات دستگاه تناسلی زنان را شامل می شود و استفاده از کورتاژ اندومتر روش مناسب و مطمئنی برای بررسی این ضایعات می‌باشد، بر آن شدیم تا با استفاده از گزارشات پاتولوژی موجود در بایگانی بیمارستان شهید باهنر در سالهای 1373 و 1374 ضمن تحقیق در این مقوله آمار دقیقی در مورد این گروه از ضایعات بدست آوریم. مطالعه ما به صورت گذشته نگر انجام شد، که طی آن نتیجه پاتولوژی تعداد 823 مورد کورتاژ را جدا و بررسی نمودیم، که در بین آنها 17 نوع پات ...