عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از چالشهای مهم در راستای برنامه های تغییر و بهبود سازمانی ،مقاومت کارکنان در برابر اعمال تغییرات بدلیل بدگمانی نسبت به تغییر است. لذا، سازمانها ایجاب می کند که با شناسایی عوامل محرک بدگمانی، در صدد کنترل و رفع این عوامل برآیند. تحقیق حاضر در میان کارکنان ستادی بیمارستان های سینا، شریعتی و امام خمینی و حجم نمونه 260 نفری انجام شد. براساس مطالعات نظری و نیز شواهد تجربی، مهمترین عواملی که برای تحریک بدگمانی سازمانی شناسایی شدند عبارتند از عدالت سازمانی، مشارکت در تصمیم گی ...

در سیستم سلامت با توجه به ظرفیت‏های پایین رقابت و طبیعت خاص بیمار، جذب و نگهداشت بیمار جهت موفقیت مجموعه‏ی تامین‏کننده خدمات سلامت امری ضروری است. از طرفی، در دیگر صنایع مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری، سود و بازاریابی تعریف شده و استفاده می‏گردند. اما استفاده مستقیم آنها در صنعت سلامت با توجه به موارد ذکر شده امکان‏پذیر نیست، لذا مدیریت ارتباط با بیمار به عنوان جایگزینی مناسب مطرح شده است. لذا در این تحقیق مفاهیم مدیریت ارتباط با بیمار، کیفیت خدمات بیمارستانی، رضایتمندی بیما ...

تاثیر استرس بر سطح قند خون مسآله پیچیده است اما ارتباط آن با سطح قند خون یا کنترل دیابت مشخص شده است هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر آ موزش مهارتهای مقابله با تنیدگی بر سبک زندگی ، کیفیت زندگی و کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی می‌باشد. مواد و روش ها : نمونه مورد بررسی شامل 60 نفراز هر دو جنس 60-40 ساله از بین مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی می‌باشد. نمونه گیری در دسترس داوطلبانه در دو گروه 30 نفره آزمایش و کنترل میباشند پرسشنامه ها شا ...

تمایز سلولی و بدخیمی در سلول‏های اصلی غده تیروئید، موسوم به سرطان تیروئید تمایز یافته(DTC) differentiated Tyroid Carsinoma شایعترین نوع سرطان تیروئید می‏باشد. مهمترین عامل سرطانزای شناخته شده در تیروئید، قرار گرفتن در معرض دوز بالای اشعه یونیزه است که موجب جهش در DNA میگردد. یکی از مکانیزم‏های مهم دفاعی بدن در جهت حذف اینگونه جهش‏های ناخواسته، "مسیر نوترکیبی همولوگ" (نوترکیبی در توالی‏های مشابه) است که در طی آن، همکاری چند ژن باعث جایگزین شدن بازهای قبلی بجای بازهای جهش‏یافت ...

سرطان تيروئيد شايع‌ترين تومور بدخيم غدد آندوكرين است و اخيراً به عنوان هشتمين سرطان شايع در زنان شناخته شده است.اين سرطان شامل 4 نوع پاپيلاري، فوليكولار، مدولار و آناپلاستيك است. سرطان تيروئيد تمايز يافته (DTC) به مجموع دو نوع پاپيلاري و فوليكولار سرطان تيروئيد گفته مي‌شود كه تقريباً %90 كل بدخيمهاي غده تيروئيد را شامل مي‌شود. از جمله عوامل مستعد كننده‌ اين سرطان، تغييرات ژنتيكي در برخي از ژن ها شامل XRCC1 مي‌باشد. اين ژن كد كننده اسكلت پروتئيني است كه نقش آن در ترميم مؤثر ش ...

سرطان تیروئید شیوع رو به رشدی را در طی دهه های گذشته نشان می دهد. مشخص شده، پلی مورفیسم های ژن های ترمیم DNA و جهش ها بر روی ریسک سرطان موثر هستند. ما ارتباط بین پلی مورفیسم های مربوط به ژنهای مسئول ترمیم شکاف های DNA دورشته ای(DSBs) را با ریسک سرطان تیروئید تمایز یافته(DTC) بررسی کردیم. در این طرح دو پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی(SNP)، از ژن RAD52 را ژنوتایپ کردیم. دو SNP مورد نظر [Gln221Glu (rs4987206), 2259C>T (rs11226)] بودند. ژن RAD52 در نوترکیبی همولوگ برای ترمیم شکاف ها ...

سرطان تیروئید در طی دهه های گذشته شیوع رو به رشدی را نشان می دهد. مشخص شده، پلی مورفیسم های ژن های ترمیم DNAو جهش ها بر روی ریسک سرطان موثر هستند. همولوگوس ریکامبینیشن (HR) مسیر اصلی ترمیم DNA دو رشته ای در یوکارت ها می باشد. در این طرح ارتباط بین پلی مورفیسم های مربوط به ژنهای مسئول ترمیم شکاف های DNA دو رشته ای با ریسک سرطان تیروئید تمایز یافته (DTC) مورد بررسی قرار گرفت. دو پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی (SNP) از ژن XRCC3 را ژنوتایپ کردیم. ژن XRCC3در مسیر نوترکیبی همولوگ برای ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین افسردگی، اضطراب، توانایی بدنی و میزان احساس درد در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید انجام گرفته است. مطالعه ی حاضر در میان 415 نفر از بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید که در بیمارستان شریعتی دانشگاه تهران و مطب روماتولوژیست تحت درمان دارویی متداول قرار دارند انجام شد. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر روش نمونه گیری در دسترس بوده است و پرسشنامه های افسردگی بک، اضطراب کتل، DAS-28، توانایی بدنی HAQ و خط کش درد در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت و روش ...