عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 232

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی تحقیق که در پیش رو دارید بررسی زمان پیک CK و آیزوآنزیمCK-MB است تا با تعیین حداقل زمان لازم برای تشخیص MI مدت زمانی که بیمار و پزشک منتظر مسجل شدن تشخیص قطعی بیماری می ماند کوتاه شده و در اسرع وقت مداخلات درمانی لازم از جمله انتقال سریع بیمار به CCU و در صورت لزوم تزریق استرپتوکیناز صورت بگیرد. روتین بیمارستان شریعتی اندازه گیری نمونه های CK هر 12 ساعت بود در حالیکه به نظر نگارنده با کاهش فواصل به هر 8 ساعت می توان زودتر به تشخیص رسد. در کنار هدف اصلی فوق پارامترهای ...

اغلب گزارشات حاکی از این واقعیت است که خونریزی یکی از مهمتریت علل مرگ مادران است و در کشورهای در حال توسعه خونریزی حین زایمان علت مهم تری برای مرگ و میر مادران محسوب می شود. بنابراین انتقال خون در طی زایمان یا بعد از زایمان در موارد مورد نیاز یک امر مهم و جدی است. در این مطالعه با بررسیس رتروسپکتیو بر روی پرونده بیمارانی که طی سالهای 78-1377 در بیمارستان شریعتی زایمان واژینال کرده و انتقال خون برایشان انجام شده است فراروانی ترانسفوزیون وتعاقب زایمانهای واژینال برحسب پاریتی، گ ...

سندرم سوء جذب با تظاهرات مشابه و علل متعدد طیف وسیعی از اختلالات سیستم گوارشی را شامل می شود که گستردگی این طیف مشکلات عدیده ای در افتراق علل ایجاد می کند. تعیین شیوع علل و تابلو ها و تظاهرات بالینی بیماری شاید در این مهم کمک کننده باشند. مجریان این مطالعه بر آن بوده اند تا با بررسی علائم بالینی و علل بروز سندرم سوء جذب و تعیین شیوع هر یک از آنها در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شریعتی تهران در فاصله زمانی سالهای 71 لغایت 76 اطلاعاتی گرد آوری کنند که بتواند مورد استف ...

در این پایان‌نامه یک مطالعه توصیفی گذشته‌نگر روی بیماران مبتلا به انسولینوما که در فاصله سالهای 1354 تا نیمه دوم 1375 در بیمارستان شریعتی تحت درمان قرار گرفته‌اند انجام دادیم. شناسایی این بیماران بر اساس اوراق پاتولوژی موجود در قسمت بایگانی که 28 مورد تومور انسولینوما بود دست یافتیم. متغییر‌های مورد بررسی جهت مطالعه ابتدا تعیین و سپس تا حد امکان از پرونده‌های بیماران استخراج گردید. یافته‌های بررسی و نتیجه‌گیری: -توزیع سنی و جنسی بیماران ما مطابق با آمار دیگران است. -تریادویپل ...

آرترور گریپوز مادرزادی متعدد Arthrogryposis multiplex conyexita یک سندرم کمپلکس است که با انقباض چندین مفصل در مناطق مختلف بدن مشخص می شود. این انقباض به دلیل فیبروز عضلات متعدد و ضخامت و کوتاهی لیگمانها و کپسولهای اطراف مفاصل مبتلا ایجاد میشود. پروسه پاتولوژیک اولیه غیر پیشرونده است. این بررسی به صورت گرفت. هدف از اجرای این طرح تعیین فراوانی نسبی آرتروگریپوز مادرزادی متعدد و انواع آن در نوزادان زنده متولد شده در بیمارستان دکتر شریعتی بوده که جنس و نوع پرزانتاسیون متغیرهای مس ...

عفونت ادراری از شایعترین بیماریهای عفونی و همچنین مشکلات بهداشتی جامعه است. این امر به خصوص در بیماران بستری در بیمارستان بسیار حائز اهمیت می باشد به گونه ای که حداقل 15-10 درصد بیماران بستری که کاتتر ادراری دارند دچار باکتریوری می شوند که اغلب با ارگانیسم های مقاوم نیز می باشد. پژوهش ما یک مطالعه توصیفی گذشته نگر بوده است که اطلاعات مورد نیاز را از طریق دفاتر کشت بخش میکروبیولوژی آزمایشگاه سه بیمارستان امام، شریعتی و امیراعلم گردآوری کرده و ...

در بخش میانی صورت ناحیه ای است که بین استخوان پیشانی در بالا و سطح جونده دندانهای بالا، سطح تحتانی را تشکیل خواهد داد. هدف از این پایان نامه بررسی فراوانی شکستگی های نیمه میانی صورت بر اساس سن، جنس، محل، کیفیت، علل بوجود آورنده آن، مدت بستری و نوع درمان به صورت گذشته نگر می باشد که می تواند در امر برنامه ریزی آموزشی و درمانی و دستیابی پزشکان و جراحان به ابزارها و روشهای تازه کمک شایان ذکری نماید. بدین منظور این بررسی در طی یک دوره ده ساله بر روی 243 بیمار که دچار شکستگی نیمه ...

امروزه آموزش پزشکی آموزشی است هدفمند و نیاز به تدوین اهدافی جهت برنامه های آموزشی توسط همه دست اندرکاران آموزش پزشکی احساس گردیده است. همین امر مسئولین اموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران را بر آن داشت تا نسبت به تدوین اهداف آموزشی 20 گروه آموزش بالینی اقدام نمایند. در این تحقیق سعی کرده ایم میزان تغییری که بخشهای داخلی بیمارستانهای امام خمینی و دکتر شریعتی در کارورزان ایجاد کرده اند یا در واقع میزان دستیابی کارورزان به اهداف تدوین شده توسط گروه را مورد سنجش ...

در این بررسی آینده نگر 10بیمارآکرومگال در درمانگاه بیمارستان شریعتی در 6 ماه اول سال 1376 که بطور ثابت شده این بیماری را دارند تحت تست تحمل گلوکز و تست انفوزیون دپامین قرار گرفته و هورمون رشد در ساعتهای صفر و 30 ، 60، 90، 120 دقیقه اندازه گیری و مقایسه شده است نتیجه بر می آید انتاگونیستهای آن در ترشح ‏‎GH‎‏سرکوبگرهستند و مانع از ترشح آن از آدنوم هیپوفیزی می شود و این موضوع راهی جهت درمان این بیماری با آگونیستهای دپامین بصورت تک دارویی یا پروتکل درمانی یا انتخاب بیماران بر اس ...