عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 70

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی عوامل مساعدکنندهء عفونتهای تکرارشونده ادراری در کودکان مراجعه‌کننده به بیمارستان رازی و کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تاریخ 1374/7/1 لغایت 1375/7/1 با توجه به عفونت ادراری از شایع‌ترین بیماریهای عفونی طب کودکان می‌باشد. تشخیص و درمان بموقع و مناسب آن می‌تواند از عوارض ناگوار آن جلوگیری نماید. از آنجایی که عود این عفونتهای ادراری اغلب در اثر وجود ناهنجاریها و اختلالات سیستم ادراری می‌باشد. جهت مشخص شدن این عوامل پرونده بیمارانی که با تشخیص عفونت تکرارشوندهء ...

دراین مطالعه 173 بیمار به آکنه که از تیر تا آذر ماه 1374 به بیمارستان رازی مراجعه کردند، از نظر وجود Potyrosporum ovale در ضایعاتشان با روش تهیه اسمیر و بررسی مستقیم میکروسکپی مورد آزمون قرار گرفتند. نوع مطالعه توصیفی از نوع Case Serise و روش نمونه گیری، غیر احتمالی و آسان بود. 3/80 % از بیماران اسمیر مثبت و 7/19% اسمیر منفی داشتند. در میان انواع ضایعات تنها ارتباط کومدون با اسمیر مثبت دارای ارزش آماری بود. همچنین در بیمارانی که قبلا تحت درمان آکنه قرار گرفته بودند و درمان قب ...

بررسی فراونی نسبی انواع پاتولوژیک کارسینوم سلول بازال در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول بازال مراجعه کننده به بیمارستان رازی از تاریخ 1/1/1375 الی 1/1/1379 کارسینوم سلول بازال شایعترین تومور بدخیم پوست می باشد که در بالغین سفید پوست بیشتر دیده می شود. انواع بالینی BCC اغلب با انواع هیستولوژیک آن مطابقت دارند. BCC اگرچه تهدید کننده حیات نمی باشد اما با توجه به توانایی آن برای تخریب موضعی بافتها می تواند منجر به اختلال فانکشنال و یا morbidity از نظر زیبایی شود. براساس نوع پاتول ...

زمان انتظار بیمار برای دریافت خدمات سرپایی و زمان مشاوره (زمان ویزیت ) پزشک برای ارائه خدمات و میزان رضایتمندی بیماران سرپایی از خدمات ارائه شده از مهم ترین شاخص های اثر بخشی خدمات بیمارستانی محسوب می شود . عدم توجه به این شاخص ها منجر به نقص ارائه خدمات و اعمال فشارهای جسمی و روانی بر بیماران و متعاقب آن عدم رضایت آنها می گردد . این پژوهش به منظور تعیین میانگین زمان انتظار بیماران برای دریافت خدمات سرپایی و زمان مشاوره پزشک برای ارائه خدمات و میزان رضایتمندی آنها از خدمات ار ...

هدف تحقیق، بررسی عوامل موثر خانوادگی و اجتماعی در روی‌آوری مجدد بیمار روانی به بیمارستان است . این بررسی به روش پیمایشی و از طریق مصاحبه منظم با کلیه بیماران روانی که بیش از یک‌بار برای درمان به بیمارستان رازی تهران مراجعه کرده‌اند و در حال حاضر بستری هستند، انجام گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که سطح سواد والدین بیمار بسیار پایین است و باعث می‌شود با بیمار رفتار نامناسب داشته باشند، پایین بودن سطح درآمد خانواده و بالا بودن بعد خانواده می‌تواند موجب مشکلات زیادی در خانواده ...

در این تحقیق شیوع بیماری ‏‎orf‎‏ در بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای تخصصی پوست بیمارستان رازی در 9 ماهه اول 1377 بررسی می شود . این تحقیق به صورت گذشته نگر و توصیفی انجام شده است . هدف انجام این بررسی، بدست آوردن اطلاعات و یافته های مهم در مورد بیماران ‏‎orf‎‏ در ایران بوده است تا بتوان با بهتر شناختن این بیماری و تشخیص صحیح آن از درمانهای بی مورد و نادرست در مورد این بیماری جلوگیری کرد . دراین تحقیق با بررسی پرونده 31917 بیمار که در 9 ماهه اول سال 1377 به درمانگاههای تخص ...

این پژوهش از نوع نیمه تجربی و بصورت کارآزمایی دوسوکور است و به منظور بررسی و مقایسه تاثیر شامپوی زینک 2 درصد سلنیوم سولفاید 5/2 درصد و سولفور اس بر روی شوره های سر ناشی از محضر پیتروسپورم اووال در مراجعین به درمانگاه پوست بیمارستان رازی در شهر تهران انجام پذیرفته شده است. اهداف این پژوهش شامل تعیین برخی از مشخصه های فردی واحدهای مورد پژوهش، تعیین اثر سهشامپوی مذکور و مقایسه اثرات درمانی آنها بر روی شوره های سر می باشد. جامعه این پژوهش را کلیه مراجعین به درمانگاههای پوست بیمار ...

‏‎‎‏‏‎‎‏بیماری های انسداد مجرای صفراوی گروهی از بیماریهای شایع سرویس جراحی عمومی را تشکیل میدهند. سنگ ‏‎CBD‎‏، تنگی های خوش خیم مجاری صفراوی و نئوپلاسم از مهمترین موارد این بیماریها به شمار می آیند. درمان جراحی بای پس صفراوی و نئوپلاسم از مهمترین موارد این بیماریها به شمار می آیند. درمان جراحی بای پس -روده ای یکی از روشهای درمانی ممکن در جهت رفع انسداد صفراوی این بیماران محسوب میگردد. در این مطالعه ما به صورت گذشته نگر به بررسی یکساله بیمارانی که به دلیل انسداد صفراوی این بیم ...

در یک بررسی گذشته نگر توزیع فراوانی تومورهای خوش خیم ضائم پوستی از نظر وضعیت سن، جنس، محل تومور، اندازه و تعداد تومور و نیز نمای بالینی آنها در بیماران مراجعه کننده به بخش آسیب شناسی بیمارستان رازی در طی 72 ماه مورد بررسی قرار گرفته است. در این مدت از کل 17150 پرونده فایل شده در بخش پاتولوژی بیمارستان رازی تعداد 368 مورد بیمار با تشخیص تومور خوش خیم ضمائم پوست به دست آمد که 1، 2 درصد کل موارد را تشکیل می دهد. تنها 26 مورد از 36 مورد تومور معرفی شده در کتب مرجع در این بررسی مش ...