عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به صورت توصیفی کاربردی با اثربخشی، عوارض زودرس و میزان پذیرش نوروپلانت در سال دوم و سوم مصرف انجام شده است . در این بررسی 103 زن مراجعه‌کننده به درمانگاه بیمارستان امین شهیدبهشتی اصفهان در سال 1374-1375 در سال دوم و سوم کاشت نوروپلانت نمونه‌های مورد مطالعه بوده است و در طی یک مطالعه توصیفی با استفاده از اسناد پزشکی (پرونده‌های ایشان) و مصاحبه حضوری و معاینه فیزیکی در سال دوم و سوم در مورد بروز عوارض و پذیرش نوروپلانت مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها، پر ...
 
اعتیاد همواره یک از معضلات اجتماعی در همه جوامع و از جمله در کشور ما بوده است. یکی از مهمترین راههای جلوگیری از شیوع اعتیاد جلوگیری از تشکیل خانواده توسط افراد معتاد است. برای این مهم آزمایش اعتیاد جز آزمایشات اجباری قبل از ازدواج در استان اصفهان قرار گرفته است در این تحقیق هدف بررسی میزان تاثیر این آزمایشات در جلوگیری از تشکیل خانواده هایی است که سرپرست معتاد باشد. پژوهش مقطعی بر روی 242 نفر از زوجهایی از اردیبهشت تا آبانماه 1375 به مرکز تحقیقات تالاسمی اصفهان مراجعه و جواب ...
 
چکیده ندارد.
نمایه ها:
سل | 
عفونت |