عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1336

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پذیرش در بیمارستان می تواند یکی از اضطراب آورترین تجربیات هر انسانی باشد. بسیاری از صاحب نظران اضطراب را عامل مهمی در به تاخیر انداختن بهبودی بیمار معرفی نموده اند. از این رو کاهش اضطراب بیمار روند بهبود را سرعت می بخشد و حایز اهمیت می باشد. در این بین نقش معماری داخلی که متولی طراحی و ساخت فضاهای داخلیی است و کیفیات محیطی را تعیین می کند پراهمیت جلوه می نماید. با توجه به مطالب گفته شده این پرسش مطرح می گردد که چگونه می توان از طریق معماری داخلی‏ از اضطراب بیماران در فضاهای ...
نمایه ها:

هدف کلی این تحقیق طراحی بیمارستانی می‌باشد که در آن به مسائل روانی درمان نیز توجه شده باشد به‌گونه‌ای که با در نظر گرفتن موارد محیطی چون رنگ، نور و صوت و ... در طراحی فضا در کنار عوامل عملکردی لازمه هر بیمارستان بهبود بیماران سریع‌تر ‌گردد و تحقیق حاضر با ارائه رهنمودها و روش‌هایی در زمینه طراحی فضاهای درمانی (بیمارستان‌ها) با رعایت اصول علمی در طراحی فضاهای داخلی و تأثیر محیط در درمان بیماران جهت نیل به اهداف بیان شده می‌پردازد، تغییرات جدید در سبک معماری و طراحی داخلی بیمار ...

هدف از این تحقیق تدوین استراتژی های مناسب برای بیمارستان شهدای تجریش می باشد که چارچوب نظری آن مدل فرد ار. دیویداست. بدین منظور نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدات سازمان از روش های کتابخانه ای، طوفان فکری و پرسشنامه استخراج گردید و سپس با استفاده از ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی رتبه بندی گردید و درمرحله بعد،با استفاده از ماتریس swot استراتژی های مناسب تدوین گردید و در نهایت به کمک ماتریس QSPM اولویت بندی استراتژی ها صورت گرفت. نمره نهایی ماتریس ارزیابی خارجی ، 2/38 م ...

با توجه به اینکه موضوع پروژه بیمارستان می باشد، باید توجه کرد که در طراحی بیمارستان باید روابط دقیق بین فضاها و بخشها را در نظر گرفت و همچنین با توجه به اهمیت این روابط و حساسیت نوع فضاها به لحاظ رعایت بهداشت و کنترل مسیر عبور هوا و ارتباط دقیق و پیوند حساس بین معماری پروژه، سازه و تاسیسات (تهویه،گرمایش، سرمایش،تاسیسات برقی و...)، باید در طراحی به عملکرد دقیق بین فضاها دقت فراوان نمود ولی این به معنای در نظر نگرفتن " فرم" در طراحی بیمارستان نمی باشد. در این پروژه سعی شده که ...

سوسری آلمانی Blattella germanica Linnaeus یکی از آفات مهم بهداشتی در شهر مشهد است که در حمل و توزیع عوامل مختلف بیماری‌زا در محیط زیست نقش اساسی دارد. فراوانی این آفت در محیط‌های درمانی، بیمارستانی و محل زندگی انسان‌ها و عدم اطلاع کافی از نوع آلودگی باکتریایی و قارچی آنها در محیط زیست موجب وارد آمدن خسارت به جوامع انسانی و محیط اطراف آنها می‌شود. در تحقیق حاضر فلور باکتریایی و قارچی دستگاه گوارش سوسری آلمانی در پائیز 1389 و بهار 1390 در سه مکان مختلف بیمارستان امام رضا (ع)، خ ...

مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع بیماریهای پوستی در بین کارکنان کشتارگاه و دو بیمارستان در اهواز انجام گرفت . روش بررسی، با استفاده از پرسشنامه تنظیمی و مطالعه بالینی 375 نفر از کارکنان ثابت کشتارگاه و نیز 92 نفر از کارکنان دو بیمارستان که با منابع آلودگی انسانی در تماس بودند و 205 نفر از کارکنان اداری دو بیمارستان بعنوان گروه شاهد طی 8 ماه و در سال 1375 صورت گرفت . از 375 نفر کارکنان کشتارگاه 190 نفر (50/66 درصد) مبتلا به انواعی از بیماریهای پوستی بودند. بیماریهایی شناسای ...

احداث مراکز درمانی بزرگ ، هر کدام به سالها وقت نیاز دارد که در طی این مدت ، نه تنها هزینه‌های پیش‌بینی شده سیر نجومی پیدا می‌کنند ، بلکه بیماران نیز امکان استفاده از آنها را نخواهند یافت و البته دراین صورت ، در زمان تکمیل دیگر کاملا" همان چیزی نیستند که به آنها نیاز است چون ابعاد و اندازه فضاها با توجه به پیشرفت تکنولوژی و طبیعتا" تغییر اندازه تجهیزات ، دیگر مناسب نخواهند بود. در واقع مطالب را به این صورت می‌توان مطرح نمود که با احداث یک فضای 1500 مترمربعی می‌توان معادل یک بی ...

هدف اصلی از این تحقیق، تعیین نحوه جمع آوری و دفع مواد زائد بیمارستانهای استان آذربایجان غربی است. یافته های بررسی نشان می دهد که میزان مواد زائد تولیدی به ازاء هر تخت 95/0 کیلوگرم در روز است، نسبت مواد زائد مسئله ساز به کل مواد 56% برآورد شد. میانگین و انحراف معیار وزن زباله تولیدی مسئله سازی به ازاء هر تخت روز در بیمارستان های استان (18% ± 53/0) کیلوگرم و حجم آن (81/2 ± 31/6) لیتر تعیین شده است. بررسی ها و مشاهدات از بیمارستان های این استان نشان می دهد که وضعیت بهداشتی جمع آ ...

فاضلاب بیمارستانی کیفیتی مانند فاضلاب شهری دارند اما حاوی ترکیبات بالقوه خطرناکی هستند که در صورت عدم تصفیه و دفع مناسب باعث مخاطرات بهداشتی می گردند، لذا بمنظور توجه به جوانب حفظ محیط زیست این تحقیق در رابطه با وضعیت تصفیه خانه های فاضلاب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی در شهر ساری از نظر حذف کلی فرم مدفوعی ( ES ) صورت گرفته است . جهت آزمایش میکروبی در چندین مرحله از قسمت های ورودی به تصفیه خانه و پساب خروجی در ساعات حداکثر و حداقل دبی نمونه گرفته شده و به روش تخمیر چند لوله ای ...
نمایه ها:
ساری |