عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 320

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این طرح پس از بررسی بیان مساله ، موقع جغرافیایی و توان طبیعی شهرستان ، ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی منطقه در جهار فصل به بررسی ویژگیهای نیروی متخصص بخش کشاورزی شهرستان پرداختیم. بررسی وضعیت نیروهای متخصص اداره کشاورزی شهرستان نشان می‌دهد که حدود 78 درصد از متخصصان بومی و بقیه از سایر شهرستانهای اطراف به این شهرستان آمده‌اند که عمدتا به خاطر کمبود امکانات رفاهی ، اجتماعی و شرایط سخت زیستی در شهرستان ، تمایلی به ماندن در منطقه را ندارند (به طوری که حدود 45 درصد از آنها سابقه‌ا ...

الف - شهر بیرجند: -1 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران: 64 درصد افراد جامعه مورد بررسی به نحوی شنونده برنامه‌های صدا بوده‌اند. پرشنونده‌ترین برنامه صدا در بین مردم شهر بیرجند "صبح جمع با شما" بوده است . برنامه‌های "متنوع" و "سرگرم‌کننده"، "برنامه‌هایی در ارتباط با مسائل خانواده" و "برنامه‌های علمی و آموزشی" برنامه‌هایی هستند که مردم شهر بیرجند مایلند از رادیو پخش شود. میزان بیننده تلویزیون در بین مردم شهر بیرجند 81 درصد بوده است . پربیننده‌ترین برنامه سیما در بین مردم شهر بیر ...

طرح پژوهشی طراحی محل دفن بهداشتی زباله بیرجند وروش راهبری آن از پانزدهم تیرماه 78 شروع شده است .این طرح پژوهشی در مورد مدیریت مواد زائد جامد شهری است طرح مزبور را می توان فرایندی دانست که احتیاجات شهر بیرجند را در رابطه با مواد زائد جامد ارزیابی کرد وبا اندازه گیری میزان تولید زباله علاوه بر گزینه های علمی جهت ارائه به تصمیم گیران ( شهرداری ) یکی از طرق عمده دفع زباله که همانا دفع بهداشتی آن است را به صورت علمی بررسی کرده و روش اجرائی آن را معین می نماید در این تحقیق نخس ...
نمایه ها:
طراحی | 
زباله | 

هدف : تعیین نقش دانشگاه بیرجند در تامین نیروی انسانی متخصص بخش کشاورزی این شهرستان. خلاصه: 78 درصد از متخصصان در بخش کشاورزی، بومی بوده و 20 درصد از دانشجویان و 80 درصد از اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی بیرجند متولدین خود شهرستان بوده‌اند. بدین ترتیب ، جهت تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز شهرستان باید تدابیری اندیشید تا بیشتر از نیروهای بومی در دانشکده کشاورزی جذب گردند. براساس نازسنجی به عمل آمده با توجه به امکانات موجود منطقه، 26 سال طول خواهد کشید تا نیروی انس ...

توسعه صنایع و رشد سریع جمعیت با توجه به افزایش مواد مصرفی و در نتیجه ازدیاد مواد زائد جامد از موضوعاتی است که اخیراً بحرانهای عظیمی در جوامع بش ری بوجود آورده است . جمع آوری، دفع و دفن مواد زاید بطریق علمی و اقتصادی از عمده ترین مشکلات بهداشتی و زیست محیطی بشر می باشد .شدت آلودگیهای محیطی حاصل از مواد زائد در شهرها و مراکز تجمع صنایع به گونه ای است که توجه منابع علمی و اجرایی جهان را نسبت به دفع صحیح ویا بازیافت اصولی این مواد جلب کرده است .بسیاری ازصنایع عامل انتشار آلودگیها ...

طرح بررسی پوشش گیاهی منطقه شمال‌غربی و شرقی بیرجند که به مدت یکسال انجام خواهد شد در واقع قسمتی از طرح وسیع فلور منطقه جنوب خراسان یعنی شهرستان بیرجند نهبندان، جنوب و شرق قاین می‌باشد. در این طرح گسترده منطقه به چهار بخش تقسیم که در هر سال یک منطقه جغرافیائی بطور جداگانه و کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد. کلیه گیاهان هر ناحیه جمع‌آوری، دترمینه و شناسائی می‌شود، سپس انواع گیاهان بر اساس نوع کیفیت آنها (شهدزائی، داروئی، سمی و...) تفکیک خواهند گردید. تمامی گیاهان در ارتباط با میکرو ...
نمایه ها:
گیاه | 

به منظور بررسی اثر زمان و دفعات کنترل علفهای هرز بر عملکرد کمی و کیفی چغندر قند در منطقه بیرجند آزمایشی در سال 1375 در اراضی دشت سر بیشه که یکی از مناطق مهم چغندر کاری در شهرستان بیرجند می باشد انجام شد. این آزمایش با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی با 18 تیمار و 3 تکرار اجرا گردید. تیمارهای این آزمایش ، طول کنترل علفهای هرز ، تعداد و همچنین روش کنترل علفهای هرز در هریک از دوره های کنترل بودند. در این آزمایش چغندر قند با تراکم 90 هزار گیاه در هکتار به طریق جوی و پشته و ...
نمایه ها:
کیفیت | 
کمیت | 

در این پژوهش با گزینش تعدادی از فرهیختگان بیرجندی و بررسی حیات علمی و آثار قلمی آنها مجموعه ای را جهت آشنایی با تاریخ فرهنگی بیرجند فراهم آورده ایم وجه تمایز این اثر آز آثار مشابه بررسی آثار قلمی این مشاهیر و معرفی تالیفاتی از آنها است که در منابع مشابه کمتر پیرامون آن سخن گفته اند افزون بر این ما در این نوشتار به ویژه درمورد مشاهیر معاصر به ذکر نام و اثر برخی از نام آوران بیرجندی پرداخته ایم که در منابعی که تا کنون در مورد بیرجند به رشته تحریر در آورده نامی از آنها برد ...
نمایه ها:
فرهنگ | 
تاریخ | 

پژوهش فوق تلاشی است به منظور شناسایی علت‌یابی و ارائه راه حلی جهت رفع موانع عمده اجتماعی توسعه شهرستان بیرجند که در سه محور کلی بیان گردیده‌است . در محور اول، درپی محاسبه میزان توسعه یافتگی بیرجند هستیم و جهت این منظور شاخصهای توسعه شهرستان رامحاسبه نموده‌ایم . بدلیل اینکه آمار و اطلاعات خام راجع به شاخصهای‌آموزش و بهداشت و درمان که مشخصه‌های مهمی از توسعه یافتگی اجتماعی هستند و آمار خام اینها موجود بود. محور کارمان بر توسعه اجتماعی قرار گرفت و به محاسبه شاخصهای اجتماعی توسعه ...