عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 991

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

باکتری Dickeya chrysanthemi pv. chrysanthemi (Dcc) از خانواده انتروباکتریاسه و عامل بیماری پوسیدگی نرم در سیب‌زمینی و سایر گیاهان زراعی پراهمیت است. آنزیم‌های مخرب دیواره سلولی مهم‌ترین فاکتور پرآزاری این باکتری بوده و بیمارگر به واسطه وجود آنها موجب پوسیدگی نرم در بافت های میزبان می شود. برای رخنه و عفونت‌زایی موفق، آنزیم‌های مخرب دیواره سلولی تحت کنترل یک سیستم پیچیده تنظیمگری متشکل از سرکوبگرها و فعال کننده‌های بیان عمومی و اختصاصی است. از رایج‌ترین و مهم‌ترین سیستم‌های تن ...

خشکی یک عامل محیطی مهم محدودکننده بهره‌وری گندم و دیگر محصولات در سراسر جهان است. گیاهان راهبردهای مختلفی را برای مقابله با این تنش توسعه داده‌اند که یک راه تغییر در الگوی بیان ژن با توجه به فعال شدن ژن‌های خاص تنش و به طور کلی بازنویسی فعالیت ژنتیکی در سلول می‌باشد. روش cDNA-AFLP یک ابزار قدرتمند برای تجزیه و تحلیل بیان ژن‌های مرتبط به تنش‌های محیطی است. در این تحقیق به منظور بررسی الگوی بیان ژن‌ها در گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت تنش خشکی، روش cDNA-AFLP جهت تجزیه و تح ...

مقدمه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس، بویژه سویه های مقاوم به متی سیلین(MRSA) یکی از مهمترین پاتوژنها در حوزه سلامت و درمان می باشد. امروزه نانوذرهZnO بعنوان یکی از مواد اکسید فلزی غیرآلی است که فعالیت ضد باکتریایی فوق العاده ای از خود نشان داده است.این مطالعه به منظور بررسی اثر نانوذره اکسیدروی(ZnO) بر رشد و بیان ژن همولیزین آلفا استافیلوکوکوس اورئوس انجام شده است. مواد و روشها: تعداد 85 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس از دو منبع مختلف (بیماران و حاملین سالم) مورد بررسی قرار گرف ...

گرلين يك پپتيد ترشح شده از معده است ونقش مهمي در ترشح هورمون رشد، تعادل انرژي، اشتها، وزن و برخی عملکردهای قلبی عروقی ايفا مي‌كند. هدف از اجراي اين پژوهش مقايسه اثر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره‌ای و تمرين هوازي بر بیان ژن گرلین لنفوسیت‌ زنان جوان تمرین کرده است. 24 زن جوان ورزشکار با میانگین سنی (21/4) سال و( BMI (22/17 به صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفي به سه گروه هوازی، بی هوازی و كنترل تقسيم شدند. نمونه‌هاي خوني قبل و بعد از پروتكل تمريني بصورت ناشتا جمع‌آوري شد. پس ...

هدف اصلی این تحقیق بهینه سازی روش Relative Quantitative Real-Time PCR مبتنی بر سایبرگرین جهت اندازه‌گیری نسبی بیان دو ژن P53 و VEGF-C در نمونه‌های مبتلا به سرطان پستان و طبیعی در سگ بود. 8 نمونه بافت طبیعی و 11 نمونه بافت سرطانی پستان سگ قبل از درمان و بدون آلودگی جمع آوری شدند.RNA ‌ی‌ کل بافت‌های پستانی، استخراج و قطعات ژنی P53، VEGF-Cو β -Actin توسط واکنش رونویسی معکوس cDNA سنتز شد. داده‌های خام بصورت Ct از دستگاه گرفته شد و با استفاده از نرم افزار SDS v1.4 آنالیز شدند. C ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر یک جلسه تمرین بر بیان ژن های، لپتین بافت چربی و LPL عضله اسکلتی موش های صحرایی نر بود. بدین منظور تعداد 16 سر موش نر صحرایی با میانگین وزن 31/09± 387 گرم، به شکل کاملاً تصادفی و بر اساس وزن مشابه در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. موش های گروه تجربی پس از آشنایی با تردمیل، یک جلسه تمرین دویدن روی تردمیل با سرعت 18 متر بر دقیقه به مدت 120 دقیقه را انجام دادند. بلافاصله و دو ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین و پس از چهار ساعت ناشتایی، موش ها بیهوش و ک ...

شب پره هندی (Lepidoptera: Pyralidae) Plodia interpunctella Hubner از گونه‌های جهانی شناخته شده در آلودگی طیف وسیعی از محصولات گیاهی خشک از جمله حبوبات و غلات می‌باشد. رشد و توسعه حشرات به وسیله عوامل زنده و غیر زنده مختلف از جمله دما، رطوبت، دوره نوری و کمیت و کیفیت ماده غذایی تحت تاثر قرار می‌گیرد. این عوامل روی فرایندهای فیزیولوژیکی حشرات نیز موثر می‌باشند. آنزیم‌های آلفا‌آمیلاز در کلیه قسمت‌های بدن حشرات وجود دارد و نقش کلیدی در متابولیسم کربوهیدرات‌ها ایفا می‌کنند. در حشر ...

چکیده هورمون محرک فولیکولی گوسفندی (oFSH) یک هورمون گلیکوپروتئینی است که از غده هیپوفیز قدامی ترشح می‌شود و نقشی اساسی در عملکرد سیستم تولید مثلی مهره‌داران ایفا می‌کند. این هورمون یک هورمون هترودایمریک شامل دو زیر واحد آلفا با 92 اسید آمینه و بتا با 111 اسید آمینه است که به‌صورت غیر کوالانسی بهم متصل‌اند. مخمر متیلوتروپ پیکیاپاستوریس یک میزبان ایده‌آل برای تولید پروتئین خارجی است. این مخمر به‌عنوان اقتصادی‌ترین سیستم بیانی یوکاریوتی برای ترشح پروتئین خارجی به داخل محیط کشت ...

بیماری مالتیپل اسکلروزیس که به اختصار به آن MS گفته می شود، شایعترین بیماری خودایمنی درسیستم اعصاب مرکزی (یعنی مغز و نخاع) در سنین جوانی می باشد و سه مشخصه اصلي آن التهاب، تخريب ميلين و افزايش سلولهاي گليال است. علت MSهنوز مشخص نشده اما برابر اطلاعات موجود، بیماری در افراد با استعداد ژنتیکی، بوجود آمده و احتمالا به محرک های محیطی دیگری نیاز دارد. شباهت هاي باليني MS با اختلالات ميتوکندريايي بيانگر ارتباط بين اين دو مي باشد و چنین استنباط می شود که میتوکندری در بروز MS ...