عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

همواره این تردید وجود داشته است که آیا اول یاد گیرندگان می تواند روند یادگیری زبان خارجی را تسهیل کند یا نه؟از آنجایی که نوشتن به زبان خارجی پدیده ای پیچیده است ، به نظر می رسد نقش اول یادگیرندگان و تاثیر آن در نوشتن به زبان خارجی از اهمیت ویژه ای در این زمینه برخوردار باشد. تحقیق حاضر در نظر داشته است که نقش اول ( ترکی ) و زبان دوم ( فارسی) ترک زبان آموزان انگلیسی در چگونگی نگارش آنها به زبان خارجی ( انگلیسی ) را مورد مطالعه قرار دهد. برای تحقیق اهداف این تحقیق، 30 نفر از ا ...