عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 106

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هر زيست‌بوم طبيعي در يك منطقه جغرافياي داراي ويژگي‌‌هاي خاص مي‌باشد، كه آن را از ساير زيست‌بوم‌هاي مجاور و غيرمجاور متمايز مي‌نمايد. ويژگي‌هاي خاص هر زيست‌بوم طبعا باعث بروز و شكل‌گيري رفتارهاي انساني متناسب با آن محيط مي‌شود.رفتارهاي كه در برخي از موارد آسيب و ضرر قابل ملاحظه‌اي به زيست‌بوم يا موجودات زنده ساكن در آن وارد يا قابليت ورود آسيب را دارد. جهت جلوگيري از بروز رفتارهاي آسيب‌رسان قانونگذاران اين رفتارها را شناسايي و با تصويب قوانين جزايي اقدام به جرم انكاري مي‌نماين ...

حفظ، بهبود و ایجاد محیط زیست سالم یکی از مولفه‌های دستیابی به پایداری در توسعه می‌باشد. اکوسیستم تالاب یکی از مهمترین اکوسیستم‌های کره زمین است که نقش مهمی را از دیرباز بر توسعه جوامع پیرامونی خود در ابعاد محیطی، اقتصادی و اجتماعی داشته است. ایران دارای بیش از یک هزار زیستگاه تالابی و 83 تالاب دارای کارکرد مهم بین‌المللی است که نقش مهمی را در تأمین نیازهای جوامع انسانی پیرامون دارد. اما بی‌توجهی به مسائل زیست محیطی جوامع انسانی ساکن در این مناطق تالابهای موجود را دچار مشکل کر ...

هدف از این پژوهش بررسی سواد و رفتار محیط زیست دانش آموزان مدارس شهری و روستایی دوره متوسطه شهرستان رشت می‌باشد. روش انجام پژوهش از نوع توصیفی و جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان منطقه 2 شهر رشت و بخش لشت نشا در سال تحصیلی 90-89 بود که با استفاده از روش نمونه برداری خوشه‌ای 310 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه گیری شامل یک پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تضمین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، گویه‌ها به متخصصان علوم تربیتی ارائه شد و ضریب پایایی این ابزار با استفاده از ...

جامعه عشایری یادگارانی از تاریخ درخشان و پر افتخار این سرزمین کهنسال با قدمتی نزدیک به 12000 سال و حافظان اصلی سرزمین ایران و سرحدات کشور محسوب می‌شوند. عشایر استان اردبیل از 2 ایل بزرگ شاهسون وقره داغ تشکیل یافته‌اند.عشایر شاهسون سومین ایل بزرگ کشور محسوب می‌شوند که نژاد برتر گوسفند مغانی و همچنین زیستگاه اصلی شتر دو کوهانه را در خود جای داده است. هر چند نسبت جمعیت آنان کمتر از جمعیت شهر و روستا است لیکن تاثیر اقتصادی، اجتماعی آنان نسبت به جمعیتشان بیش از 5 برابر در تامین م ...

دانش بومی را می‌توان بخشی از فرهنگ منحصر به فرد هر سرزمین دانست که آن دانش یافته‌هایی است در جهت سازگاری با شرایط محیطی خاص زیست بوم، از طریق تجربه حاصل شده و به مرور به بخشی از فرهنگ اجتماعی و تولیدی آن جامعه تبدیل شده است. اتنوبوتانی و اتنواکولوژی شاخه‌هایی از دانش بومی هستند که به مطالعه گیاهان و محیط اطراف آنها می‌پردازند. اتنواکولوژی یک مطالعه میان رشته‌ای پویا بین انسان، محیط و گیاهان و جانوران یک منطقه است و اتنوبوتانی شامل شناخت چند مردمان محلی از گیاهان، کاربرد و بوم ...

به‌منظور پیش‌بینی احتمال گسترش علف‌هرز تازه‌وارد سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) و مسئله‌ساز شدن آن در زراعت برنج استان گیلان، ازطریق مقایسه با گونه شایع سوروف (E. crus-galli)، مجموعه‌ای از مطالعات آزمایشگاهی، گلدانی و مزرعه‌ای در دانشگاه فردوسی مشهد و موسسه تحقیقات برنج کشور-رشت به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که دمای پایه، بهینه و بیشینه جوانه‌زنی به‌ترتیب در سوروف 6/9، 31 و 5/45 درجه‌سانتی‌گراد و در سوروف‌آبی 5/10، 4/31 و 6/45 درجه‌سانتی‌گراد بود. با وجود مقداری جوانه‌زنی ...

جنگل‌های مانگرو یکی از اکوسیستم‌های منحصربه‌فرد نواحی گرمسیری دنیا محسوب می‌گردند. این جنگل‌ها به دلیل کارکردهای فراوانی همچون تهیه‌ی چوب سوخت و ساختمانی، تهیه‌ی عسل، تهیه‌ی زغال، ایجاد ناحیه‌ی مناسب به‌عنوان زیستگاه بسیاری از آبزیان و غیره همواره مورد بهره‌برداری جوامع مختلف بوده و هستند و امروزه نیز علاوه بر فوائد اشاره شده، به دلیل وجود مناظر بدیع و بسیار زیبای آن‌ها که تلفیقی از اکوسیستم دریا و خشکی است، در صنعت اکوتوریسم بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. بنابراین حفاظت و ت ...

پرندگان به عنوان نشان‌گرهای زیستی جزء مهمی از مجموعه نشان‌گرها را برای تنوع زیستی و زیستگاه فراهم می‌کنند. در این تحقیق، تراکم و شاخص‌های تنوع پرندگان و همبستگی گونه‌های پرندگان با متغیرهای محیط‌زیستی در عرصه‌های جنگلی طبیعی و دست‌کاشت سرو و کاج مطالعه شد. پرندگان و متغیرهای محیط‌زیستی از طریق روش نمونه‌برداری مسافتی به فواصل شعاعی 25 و 5 متر از هر یک از 90 نقطه نمونه‌برداری (30 نقطه در هر عرصه) در طی چهار فصل بررسی شدند. بیشترین تراکم و تنوع پرندگان در فصل تابستان، در جنگل د ...

امروزه تخریب اراضی در نتیجه عوامل مختلفی از قبیل تغییرات اقلیمی و بهره‌برداری و مدیریت نادرست انسان، به عنوان معضلی جدی در مناطق خشک، نیمه‌خشک و خشک نیمه‌مرطوب در بسیاری از کشورهای جهان از جمله در کشورهای در حال توسعه مطرح می‌باشد. برای برآورد شدت تخریب اراضی و بیابان‌زایی روش‌های زیادی ارائه شده است که از این میان، روش ESAs از جدیدترین آن می‌باشد. این روش در سال 1999 توسط کمیسیون اروپا ارائه شده و در بیش‌تر کشورها به‌کار برده شده است. روش ESAs به دلیل روش ویژه وزن دادن به لا ...