عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 46

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تولید بالقوه و واقعی و نیز ثبات دراز‏مدت بوم‌نظام‌های کشاورزی مستلزم حفظ و تقویت اشکال مختلف تنوع‏زیستی در آنها می‌باشد. پایش مداوم سامانه‌های کشاورزی یکی از فاکتورهای اساسی در جلوگیری از اضمحلال تنوع‏زیستی‏کشاورزی می‌باشد. از این رو این پژوهش به منظور ارزیابی تنوع‏زیستی گیاهی در بوم‏سازگان‌های کشاورزی شهرستان‌های بیرجند و طبس واقع در استان خراسان‏جنوبی انجام گرفت. داده‏های مورد استفاده در این تحقیق از سازمان‏جهاد‏کشاورزی و اداره هواشناسی استان جمع‌آوری گردید. شاخص‏های ارزیاب ...

خانواده‌ی Thomisidae از مهم‌ترین شکارگرهای اکوسیستم‌های کشاورزی بوده و بنابراین، در مهار زیستی اهمیت دارند. تا قبل از مطالعه حاضر، 43 گونه از این خانواده از ایران گزارش شده است که نه گونه‌ی آن مربوط به استان خراسان می باشد. از آنجا که فون عنکبوت‌های این استان به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است، احتمال ارائه گزارش‌های جدید وجود دارد. بر این اساس خانواده‌ی Thomisidae در استان خراسان مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‌برداری‌ها به روش دستی و شناسایی‌ها بر اساس کلید‌های شناسایی معت ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تنوع زیستی و بیوسیستماتیکی Tanacetum parthenium و T. pinnatum با استفاده از روش تعیین زیستگاه ویژه (D.S.S) انجام شد. بر این اساس از بین لوکالیته‌های مورد بررسی، 7 زیستگاه ویژه برای گیاه T.parthenium و 7 زیستگاه ویژه برای گیاه T. pinnatum تعیین گردید. در این راستا، به همراه تاکسون-های مورد بررسی، گونه‌های همباش نیز در هر یک از زیستگاه‌های ویژه جمع‌آوری و شناسایی شدند. سپس داده‌های فلوریستیک زیستگاه‌های مورد بررسی با استفاده از نرم‌افزار Anaphyto ، به ر ...

تنوع ویژگی های طبیعی منطقه خزری سبب تنوع زیستگاه ها و در نتیجه آشیان گزینی بسیاری از گونه های گیاهی در این گستره رویشی شده است. با توجه به اهمیت اکوسیستم ساحلی ذخیره گاه زیست کره میانکاله، به عنوان زیر مجموعه ای از سواحل جنوبی دریای خزر لازم است تا نقش عوامل اکولوژیکی و تأثیر آن ها در پراکنش و تنوع گونه ای گیاهان مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور این تحقیق با هدف شناخت گیاهان ساحلی، ارائه اطلاعات حاصل از پراکنش جغرافیایی، اشکال زیستی، بررسی تأثیر عوامل محیطی (ارتفاع از سطح دری ...

یکی از مسائل اساسی در حفاظت از محیط زیست، توجه به تنوع زیستی است. هدف اصلی از حفظ تنوع زیستی نیز نگهداری بیش‌ترین تعداد ممکن از گونه های بومی یک ناحیه است. در این راستا، شناخت فاکتورهای محیطی و انسانی و تعیین اثر آن ها بر تنوع زیستی حائز اهمیت فراوانی است. در این پژوهش به منظور بررسی ارتباط بین عوامل محیطی و انسانی با تنوع و غنای گونه‌ای در مراتع نیمه خشک شمال استان فارس، 5 منطقه مورد مطالعه در دو شهرستان آباده و خرم‌بید انتخاب شد. برای بررسی اثر عوامل انسانی، دو منطقه قرق ...

با توجه به اهمیت اکوسیستم ساحلی پارک ملی بوجاق، لازم است نقش عوامل اکولوژیکی و تأثیر آن‌ها در پراکنش و تنوع گونه‌ای گیاهان مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور این تحقیق با هدف شناخت گیاهان ساحلی، ارائه اطلاعات حاصل از پراکنش جغرافیایی، اشکال زیستی، بررسی تأثیر عوامل محیطی (فاکتورهای مختلف شیمیایی خاک) بر پوشش گیاهی و تعیین مهمترین خصوصیات محیطی مؤثر بر استقرار آن‌ها انجام شد. براین اساس شش ترانسکت خطی تعیین شد و در طول هر ترانسکت چندین ایستگاه نمونه‌برداری و در هر ایستگاه یک پل ...

امروزه آلودگي زيستگاه هاي آبي پديده اي جهاني است که خصوصا در کشورهاي در حال توسعه که اغلب فاضلاب هاي صنعتي بدون تيمار يا با تيمار جزئي دفع مي شوند بسيار نگران کننده است. سميت نسبتا بالاي فاضلاب هاي صنعتي براي ارگانيسم هاي زنده، به ويژه گياهان، بزرگترين نگراني است چرا که آنها اکوسيستم هاي آبي را پاک مي سازند. يکي از اين صنايع صنعت نساجي است. پساب نساجي داراي رنگ، جريان هيدروليک متغير، pH، دما، BOD،COD ، TDS3 بالايي مي باشد و انواع مختلف رنگ ها در نساجي به کار مي روند . فاضلاب ...

هدف بنگاه های اقتصادی همواره بر این اصل استوار است که حداکثر استفاده را از حداقل منابع به دست آورند و این اصل به تحصیل کارایی بالاتر در بنگاه ها اشاره دارد .از سوی دیگر امروزه در نظر گرفتن شاخص‌های آلودگی محیط زیست جهت آغاز و گسترش فعالیت صنایع مختلف امری جدی و اجتناب ناپذیر است چرا که آمارها گوياي آن است كه بزرگ ترين عامل انهدام و آلودگي محيط زيست درميان عوامل انسان ساخت عبارت‌اند از: توليد، تبديل و مصرف انواع انرژي و اين درحالي است كه نه تنها مصرف انرژي درجهان در سطح ثابتي ...

به منظور بررسی اثرات آشفتگی اکوسیستم بر خاک افزون بر کل ماده آلی، اجزای مختلف آن نیز اندازه‌گیری می‌شود، زیرا اغلب تفکیک مواد آلی خاک به درک بهتر اثر آشفتگی اکوسیستم بر پویایی ماده آلی خاک و ارزیابی دقیق‌تر ذخیره آن در اکوسیستم کمک می‌کند. روش‌های گوناگون برای تفکیک فیزیکی اجزای ماده آلی خاک وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به جداسازی خاکدانه‌ها به روش الک‌تر و تفکیک بر اساس اندازه ذرات اولیه خاک (ارتعاش فراصوت در آب) اشاره نمود. مدیریت‌های متفاوت مرتع ممکن است باعث تغییر کم ...