عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

1 - بومی‌گرایی باعث احساس وفاداری فرد به گروه و افزایش روحیه میهن‌پرستی و ملیت‌گرایی می‌گردد. 2 - بومی‌گرایی و قوم‌پرستی از طریق هواداری از ابقای وضع موجود همچون سپری در برابر تغییر عمل می‌کند. 3 - از طریف دیگر بومی‌گرایی از نوآوریهاییکه پیامدهای سودمندی برای اعضای یک جامعه دارند جلوگیری می‌کند. ...

ایران کشوری با سابقه‌ی تمدنی طولانی است که دارای میراث غنی در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می‌باشد. استفاده از این میراث غنی تاریخی همواره هدف و دغدغه‌ی نظام‌های سیاسی و متفکران هر برهه از تاریخ کشور بوده‌است تا بر اساس معرفه‌های بومی ایرانی به تدوین اصول جامعه بپردازند. این امر سبب اهمیت و توجه به مولفه‌های بومی و جستجو‌ی ارتباطی تاثیر بخش، بارژیم‌های سیاسی کشور شده است. جایگاه این مسئله به ویژه در دو دوره‌ی قبل از انقلاب 1357 شمسی و بعد از آن بارز و قابل لمس است. مطالع ...
نمایه ها:
هویت | 
سنت | 

مطالعات پسااستعماری در مطالعات ترجمه ادبی جایگاه مهمی یافته است. پس از ورود ترجمه به مطالعات فرهنگی، مترجمان و نظریه پردازان پسااستعماری نیز به مرور زمان متوجه اهمیت ترجمه در فرآیند تشکیل مستعمرات و آزادسازی مستعمرات وهمچنین نابرابری قدرت زبانها و فرهنگ ها در ترجمه گردیدند و واکنش و پایداری مترجمان را در برابر این نابرابریها مورد مطالعه قرار دادند. موضوع اصلی این مطالعه، بررسی پسااستعماری ترجمه عناصر فرهنگی سووشون اثر سیمین دانشور بر اساس نظریه بومی گرایی و بیگانه گرایی ونوتی ...

الف: هدف از انجام این تحقیق یافتن استراتژی است که در ترجمه متون گردشگری بیشترین بسامد را دارد، بومی گرایی یا بیگانه گرایی. ب: این دواستراتژی در سال 1988 توسط لارنس ونوتی مطرح شد. بنابراین سوال تحقیق عبارت است از: کدام روش در ترجمه متون گردشگری بسامد بیشتری دارد، بومی گرایی یا بیگانه گرایی؟ پ: برای پاسخ دادن به این سوال ابتدا موضوعات بومی گرایی، بیگانه گرایی و صنعت گردشگری به تفضیل مورد بحث قرار گرفت و سپس استراتژی های بومی‌گرایی و بیگانه گرایی تعریف شد. جامعه تحقیق عبارت ...

آسمان خراش ها و ساختمان هاي بلند مرتبه را قطعا مي توان سمبل معماري و شهر سازي جديد دانست.بدون آسمان خراش ها و ساختمان هاي بلند مرتبه و بدون ابداعات تكنولوژيكي كه آنها را ممكن مي ساخت ، اغلب مفاهيم نويني كه در دهه هاي اول اين قرن بوجود آمد، بي معني خواهد بود.كشور ما نيز از ظهور اين پديده جديد بي بهره نماند و شرايط جامعه ،وجود محدوديت سطوح قابل ساخت وساز ،بالا رفتن قيمت زمين،افزايش تقاضا براي نقاط خاصي از شهر و نيز نوآوريهاي فني منجر به رشد سريع اين پديده درشهرها شد.احداث اين ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
فرهنگ |