عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 35

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی‌های متعدد انجام شده توسط پژوهشگران و کارشناسان مختلف حوزه‌ی مالیات نشان می‌دهد که میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی‌های مالیاتی کشور، شکاف در خور توجهی وجود دارد. این امر حکایت از آن دارد که می‌توان با اتخاذ تدابیری در جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور، وصولی‌های مالیاتی را تا حد زیادی افزایش داد و اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی را بهبود بخشید. در این راستا یکی از عوامل اثر‌گذار بر بهبود وصول‌های مالیاتی، اخلاق حرفه‌ای کارکنانی است که در تماس مستقیم با مودیان قرار دارند. ...

در این طرح، تحلیل خطر لرزه‌ای استان بوشهر به دو روش تعیینی و احتمالاتی بررسی خواهد شد. برای رسیدن به این هدف، ابتدا وضعیت گسل‌های استان و نواحی همجوار بررسی شده و نقشه گسله‌های فعال استان تهیه خواهد شد. سپس در مورد وضعیت لرزه‌خیزی استان بوشهر با تهیه گاتالوگ زمین‌لرزه‌های تاریخی و دستگاهی استان بحث خواهد شد. وضعیت لرزه‌زمین ساخت استان نیز بررسی خواهد گردید. با تهیه این اطلاعات، تحلیل خطر لرزه‌ای تمام نواحی استان به روش تعیینی واحتمالاتی انجام خواهد شد. علاوه بر بحث و بررسی لر ...
نمایه ها:
بوشهر | 
بوشهر | 

فرسایش خاک که به دلیل خاصیت خود تشدید و اثرات چند جانبه آشکار و پنهان زیست محیطی و اجتماعی یک فرآیند پیچیده و خطرناک ژئومرفولوژیک است و نرخ آن بازتابی از شاخص توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود. فرسایش خندقی یکی از مخرب ترین نوع فرسایش آبی است که با رشد و گسترش آن حجم قابل توجهی از خاک از دسترس خارج می شود. این فرسایش به عنوان یک جریان پیچیده ژئومرفولوژی و تغییر دهنده منظر زمین و تخریب کننده محیط زیست می باشد که عوامل موثر در رخداد آن تا حدودی همگون و مشابه باشد. اما رشد و گس ...

بسمه تعالي چكيده پروژه سلامت سالمندان بوشهر طبق سرشماري جمعيت جمهوري اسلامي ايران در سال 1375، حدود 6/6درصد كل جمعيت 65 ميليون نفري و 2/7% کل جمعیت بیش از 70 میلیونی کشور در سال 1385 را سالمندان 60 سال به بالا تشكيل مي دهند و پيش بيني مي شود كه تا سال 1400 تعداد سالمندان كشور به ده ميليون نفر برسد.. به همین دلیل یکی از استراتژی هاي مراقبین بهداشتی تشویق مردم در همه ي مراحل زندگی به کاهش شانس ناتوانی و بیماریهای مزمن در سالمندی با بکار بستن سبک زندگی سالم است. این استراتژی ...
نمایه ها:
بوشهر | 
سلامت | 
سلامت | 
بوشهر | 

اين طرح در استان بوشهر كه مشكل تامين آب شديد مي‌باشد در قالب طرح آماري بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار، گونه هاي درختي سازگار مورد تحقيق قرار مي‌گيرند صفات كمي نظير رشد ارتفاعي ، رشد قطري تنه و تاج پوشش ، ارتفاع تنه ، ارتفاع تاج و... و صفات كيفي نظير شادابي پايه ها ، مقابله با خشكي ، پيچيدگي تنه ، مقاومت در مقابل آفات و بيماريها و كمبود ها و در نهايت اثر ناشي از تنش هاي حاصل از افزايش عناصر در خاك بررسي ميگردند. ...
نمایه ها:
بوشهر | 
چوب | 
بوشهر | 
چوب | 

بندر بوشهر يا ريشهر باستاني جايگاهي بس کهن در تاريخ ايران زمين داشت. اين بندر به لحاظ موقعيت جغرافيايي و استراتژيکي نقش بسيار تعيين کننده‌ي در اقتصاد و تجارت ايران ايفا کرد. بوشهر از روزگار ماد تا اوايل دوران قاجار نقش حساسي در خليج‌فارس داشت، اين جايگاه تجاري باعث توجه دولت‌هاي همسايه به اين بندر ‌شد. بوشهر به دليل مجاورت با پايتخت ايران و امنيت لازم در مسير راه پارس يا شيراز هميشه رونق داشت. اگرچه در دوره هايي به دليل سياست دولت مرکزي بنادر ديگري در خليج‌فارس داراي اهم ...

این طرح بدنبال بررسی عوامل موثر بر طلاق زودهنگام بین جوانان شهر بوشهر می باشد ...
نمایه ها:
طلاق | 
بوشهر | 
بوشهر | 
طلاق | 

هدف پژوهش حاضر «مقایسه تأثیر آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی بر فرهنگ ترافیک دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهرستان بوشهر در سال 1390<» بود. فرضیه‌های 2 گانه‌ی تحقیق با در نظر گرفتن تأثیر عامل آموزش در سه سطح روش سخنرانی، پخش فیلم آموزشی و برگزاری مسابقه نقاشی و انشاء بر فرهنگ ترافیک (یادگیری و نگرش) دانش‌آموزاان دوره ابتدایی و نیز مقایسه ان‌ها با گروه کنترل مطرح و بررسی شد. روش تحقیق مورد استفاده آزمایشی (با پیش و پس آزمون) بود. جامعه‌ی آماری شامل کلیه دانش‌آموازن دختر و پسر دوره ...

فرودگاهها از با ارزش ترین زیر ساخت های جوامع پیشرفته محسوب می شوند و به دلیل برخورداری از پتانسیل های مختلف مانند احتساب شدن به عنوان گره های ارتباطی در رشد اقتصادی کشورها و ایجاد توسعه پایدار نقش مهمی دارد. وجود یک فرودگاه بین المللی مناسب شرط اولیه ای برای ورود مسافران خارجی، توسعه جهانگردی، رفت و آمدهای اقتصادی و صنعتی در هر شهر است. بنابراین توجه به طراحی یک فرودگاه بین المللی متناسب با نیازهای مذکور از نیازهای ضروری در هر شهر است. در این میان شهر بوشهر به عنوان یکی ا ...