عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 301

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه، بازار سرمایه کارا در مفهوم ضعیف آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. بازار کارا بازاری است که در آن قیمت اوراق بهادار به طور کامل اطلاعات مربوط به قیمتهای گذشته را منعکس می‌کند. در این تحقیق، فرضیه استقلال قیمتهای سهام در بورس اوراق بهادار تهران، و در یک دنباله زمانی مورد مطالعه قرار گرفته است.برای این منظور با استفاده از آزمون گردش نشان داده‌ایم که هیچ یک از صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران دارای قیمتهای مستقل نمی باشند و درنتیجه روند تغییرات قیمت سهام آنها ...

بازار سهام جزء مهم ترین بخش اقتصاد در هر کشوری لحاظ می شود، ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. برای بهبود کارایی و رشد بورس اوراق بهادار نیاز هست که سرمایه گذاران دائما در آن فعال باشند و یکی از مواردی که سرمایه گذار باید در نظر بگیرد نوع صنعتی است که سرمایه گذاری در آن انجام می شود. از طرفی دیگر بازار سهام یک شبکه پیچیده است و نوسانات قیمت و بازده در میان سهام های مختلف از روابط پیچیده ای برخوردار است. دراین تحقیق، پویایی بازار سهام بوسیله خاصیت گراف تجزیه و تحلیل می نماییم ...

یکی از اصول اولیه حسابداری اصل افشای کلیه واقعیتهای با اهمیت و مربوط درباره رویدادها و فعالیتهای مالی واحدهای تجاری به ویژه شرکتهای سهامی عام است . اصل مزبور ایجاب می‌کند که صورتهای مالی به گونه‌ای تهیه و ارائه شود که از لحاظ هدفهای گزارشگری مالی، قابل فهم، آگاه‌کننده و حتی‌الامکان کامل باشد. به بیان دیگر گزارشگری مالی بر ارائه اطلاعات کافی و مفهوم در صورتهای مالی تاکید دارد و خواستار افشاء اطلاعات در صورتهای مالی به گونه‌ای است که از یک طرف ، امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه را ب ...

کیفیت سود متغیر با اهمیتی است که سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل باید در تصمیم‌گیری‌های خود علاوه بر کمیت سود بدان توجه داشته باشند. طبق " فرضیه رفتار فرصت‌طلبانه"، مدیران شرکت‌های بورسی تحت فشار مستمر سرمایه‌گذاران برای دستیابی به عملکردهای خاص و نیز حفظ منافع خود، در فرآیند محاسبه سود مداخله می‌کنند و کیفیت سود را کاهش می‌دهند. از طرف دیگر، براساس " فرضیه تقاضا برای گزارشگری مالی"، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس گزارش‌های مالی با کیفیت‌تری ارائه می‌کنند که مورد تقاضای سرمایه‌گذ ...

1 - نتایج نشان میدهد که سیاستهای تقسیم سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران برای مدیران شرکتها ناشناخته بوده و یا ایشان از آن بعنوان ابزاری برای ارائه اطلاعات در مورد وضعیت شرکت استفاده نمی‌کنند. احتمالا" مدیران از عوامل دیگری برای استفاده از مزایای سیاست تقسیم سود استفاده می‌کنند. 2 - سهامداران نیز به سود نقدی و تغییرات آن بعنوان یک اصلاح دارای پیام توجه نمی‌کنند. و احتمالا" به سایر عوامل در رابطه با تاثیر آنها بر بازده توجه بیشتری نشان میدهند. 3 - تمایل به درآمد جاری که از ...

هدف اصلی این تحقیق ابتدا اولویت بندی عوامل موثر بر ترجیح سرمایه گذاران منطقی در بورس اوراق بهادار تهران و سپس ارایه مدل نوینی برای رتبه بندی سهام 100 شرکت برتر در این بازار با توجه به معیارهای کشف شده می باشد که برای این منظور از ابزار فرآیند تحلیل شبکه ای فازی(FANP) استفاده گردید. روش این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، جزو تحقیقات کاربردی است.جامعه آماری این مطالعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای مشخص کردن معیارها ابتدا با تحلیلگران شرکت های سرمایه ...

در این تحقیق به مطالعه روابط موجود بین استراتژی سرمایه در گردش، عملکرد مالی و نرخ رشد شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ایم. همینطور به دنبال بررسی این موضوع هستیم که، اتخاذ کدامیک از استراتژی های سرمایه در گردش (جسورانه، محافظه کارانه و استراتژی های میانه رو) موجب بهبود در عملکرد مالی می شود. برای تبیین استراتژی سرمایه در گردش از نسبت های نقدینگی (LR) و برای بررسی عملکرد مالی از چهار نسبت سود هرسهم (EPS)، حاشیه سود (PM)، نرخ بازده سرمایه‌گذاری ...

پیش‌بینی آینده همواره به صورت یک ضرورت در زندگی روزمره و به عنوان یک حوزهء مشترک در بسیاری از علوم مطرح بوده است . یکی از حوزه‌هایی که در آن پیش‌بینی از اهمیت خاصی برخوردار است ، مسایل مالی و اقتصادی و خصوصا بازار بورس است . هدف اصلی در بازار بورس پیش‌بینی روند آتی قیمتها به منظور تعیین زمان مناسب جهت خرید و فروش است . به طور کلی یک سرمایه‌گذار باید با پیش‌بینی وضعیت آینده، زمان، میزان و محل سرمایه‌گذاریهای خود را به گونه‌ای تعیین نماید که بازده حاصل از سبد دارایی او بیشینه گ ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن روابط غیر یکنواخت می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار و نمونه آماری شامل 100 شرکت منتخب طی سالهای 1389 تا 1393 در قالب یک تحقیق توصیفی- همبستگی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین مالکیت نهادی بلندمدت (پایدار) و اهرم مالی رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین ضریب توان دوم درصد مالکیت نهادی پایدار نیز بیان کننده ...