عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 234

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری در چنین بازاری نیازمند تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و زمان‌بندی خرید و فروش آنها است. برای این منظور از روش‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی مانند تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال می‌توان کمک گرفت. تحلیل تکنیکال به طور گسترده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و تصمیمات مالی در دهه‌های طولانی مورد استفاده قرار گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. متغیرهای مور ...

بورس تهران به عنوان یک بازار متشکل، تسهیلات لازم را برای خریداران و فروشندگان سهام فراهم می‌نماید به نحوی که آنها بتوانند در هر زمان پول خود را به اوراق بهادار و یا بالعکس تبدیل نماید. از طرفی این سازمان تحت شرایطی سبب تامین منابع مالی شرکتهای مختلف می‌گردد. از آنجا که بورس به عنوان سازمانی جهت تجهیز پس‌اندازها و همچنین هدایت آنها به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و مفید در جامعه و اقتصاد کشور مطرح می‌باشد لذا مطالعه و شناخت این سازمان از اهمیت ویژه‌ای برخودار است . افراد مختلف با ...

شتاب توسعه صنعتی کشور ارتباط مستقیمی با توسعه توان جذب سرمایه توسط بورس اوراق بهادار تهران دارد. رشد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار مستلزم جذب پس اندازهای خانوارها به سوی این بازار بوده واولین نکته مورد توجه سرمایه گذاران در زمان سرمایه گذاری قیمت سهام و حصول اطمینان از پوشش بازده مورد انتظار وی است. وجود ریسک کمتر در بازار سرمایه کمک شایانی به جذب سرمایه می نماید. ریسک در بازار سرمایه شامل ریسک سیستماتیک و غی سیستماتیک است. تیوری پرتفوی بر این عقیده است که ایجاد مجموعه ای ...

با نگاهی به وضعیت کشورهای پیشرفته در زمینه ی ورزش متوجه می شویم که این کشورها در چند دهه ی اخیر برای ایجاد رشد در ابعاد مختلف ورزش و تحول بنیادی در پیکره ی آن بیشتر همت و نیروی خود را صرف سامان دادن به وضعیت باشگاه ها کرده اند . این کشورها رفته رفته دریافته اند که بهترین راه برای بهبود وضعیت باشگاه ها تفکیک آن ها از دولت ها و خصوصی سازی آن ها ست، نکته ای که در شرایط کنونی کشور ما بیش از هر زمان دیگری ضرورت تحقق آن حس می شود. یکی از روش های خصوصی سازی باشگاه ها ورود آن ...

هدف اصلی هدایت پژوهش،ارزیابی عوامل موثر بر اولویت بندی سهام شرکت های خودرو سازی عضو بورس اوراق بهادار تهران توسط انجام آنالیز تصمیم گیری تحلیلی بود.تعیین شاخص های موثر بر فرآیند ارزیابی و اولویت بندی سهام شرکت های خودرو سازی عضو بورس اوراق بهادار تهران بود.دو روش پژوهش (روش تحلیل سلسله مراتب و تاپسیس) در دستیابی به این هدف مورد استفاده قرار گرفت همچنین بررسی ادبیات سنتی و گذشته و تعامل با کارشناسان عرصه بازار بورس و اوراق بهادار و تحلیل گران صنعت خودرو سازی در دستیابی به این ...
نمایه ها:

پژوهش حاضر "اثر اطلاعات حسابداری در تعیین ارزش سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" را مورد بررسی قرار داده است . در این تحقیق، مطالعه بر روی 30 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی حسابرسی شده خود را ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی ارائه داده‌اند، طی سالهای 1369 لغایت 1372 انجام گرفته است . این تحقیق از نوع کاربردی بوده و در آن جهت تائید فرضیات ، با استفاده از روشهای آماری و برنامه‌های کامپیوتری SPSS فرضیات مورد آزمون قرار گرفته ...

شکوفایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی در گروه مشارکت آحاد جامعه در سرمایه‌گذاری و طرحهای عمرانی می‌باشد. بورس اوراق بهادار یکی از جایگاههای مناسب جذب پس‌اندازهای افراد است مشروط بر آنکه ابزارهای مناسب در اختیار آنان قرار گیرد. بازدهی سرمایه‌گذاری همواره با مخاطراتی توام است که به طرق مختلف می‌توان بر آن غلبه نمود، از جمله بکارگیری شیوه پرتفوی و تنوع بخشیدن به انواع داراییها. در این شیوه متنوع نمودن سرمایه‌گذاریها، کاهش مخاطرات سرمایه‌گذار ...

چکیده یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار، انتخاب سهم یا سبد سهامی است که از لحاظ سود آوری (افزایش قیمت و سود هر سهم) بهینه (بهترین) باشد. بنابراین این تحقیق به دنبال ارایه روشی برای انتخاب بهینه سبد سهام برای تصمیم گیران و سرمایه گذاران است. بنابراین در تحقیق حاضر هدف کلی تعیین معیارهای موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل یکپارچه DEAMATEL و ANP است. ترتیب اثرگذاری و اثرپذیری معیارهای اصلی با دیمتل نشان داده است که معیار س ...

نهاد های مالی به عنوان واسطه های مالی، نقش بسزایی در فرایند تسهیل فرایند سرمایه گذاری و مبادلات مالی دارند،کارگزاری ها در ایران از اصلی ترین واسطه های مالی هستند که در سالهای اخیر به علت گسترش بازار سرمایه و حرکت کشور به سمت بازار سرمایه نقش پررنگ تری را در این بخش ایفا کرده اند،این نقش با توجه به تغییر مسیر این نهاد ها در سالهای اخیر و حرکت آنها به سمت خدماتی مثل مشاوره،پرتفوگردانی ،سبدگردانی،مدیریت صندوق های سرمایه گذاری ،و خدمات دیگر باعث شده این نهادهای مالی از نقش واسطه ...