عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیستم بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد به عنوان یک ابداع و نوآوری و به منظور تحول در نظام بودجه‌بندی برای تخصیص منابعی است که برای دستیابی به مقاصد خاصی مبتنی بر هدف‌های برنامه و نتایج، حساب شده باشد. هدف از این تحقیق، امکان‌سنجی اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در مرکز آمارایران از ابعاد مشروعیت، توانمندی، مقبولیت، زیرساخت فناوری، مالی و حسابداری و ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار می‌گیرد. ...