عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 46

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایاننامه الگوریتمهای تکاملی چند هدفه و روشهای مورد استفاده برای ایجاد همگرایی و گوناگونی در مجموعه جوابهای یافت شده مورد بررسی قرار گرفته است. پیدا کردن این روشها یکی از چالشهای موجود در حوزه بهینهسازی چندهدفه میباشد. هدف اصلی در این کار طراحی روشهایی برای کاستن از نقایص روشهای معمول و تولید جوابهایی با همگرایی و گوناگونی بیشتر است. بزرگترین چالشهایی که در طراحی این الگوریتمها با آن مواجه میشویم کم کردن فاصله جواب پیدا شده با مجموعه بهینه پَرِتو و بیشتر کردن گوناگ ...

به‌طور كلي، برنامه‌ريزي توسعه انتقال در بازار مقررات‌زدايي شده، به دو بخش تقسيم مي‌شود: سرمايه‌گذاري انتقال و برنامه‌ريزي انتقال. دو عنصر اساسي در برنامه‌ريزي انتقال، تحليل اقتصادي و تحليل قابليت اطمينان است. در اين پايان‌نامه، نحوة ارزيابي احتمالاتي قابليت اطمينان در برنامه‌ريزي توسعه انتقال مدنظر قرار گرفته است. محور اصلي مطالعات در اين پايان‌نامه، روش حل مسألة چندهدفه و نحوة تحليل قابليت اطمينان در قالب يك مدل چندهدفه مي‌باشد. براي حل مسأله بهينه‌سازي چندهدفه، از روش‌هاي M ...

در این تحقیق به بهینه سازی یک سیستم پمپ حرارتی منبع زمینی ترکیب شده با سیستم سرمایش جذبی خورشیدی پرداخته شده است. مدل های انرژی، اگزرژی و اقتصادی سیستم ارائه شده اند. مدل اقتصادی برمبنای روش هزینه مخصوص اگزرژی می باشد. از یک تابع هدف ترمودینامیکی برابر کل تخریب اگزرژی سیستم، یک تابع هدف اقتصادی برابر با هزینه نهایی سیستم، پانزده متغیر تصمیم و قیود مربوطه برای بهینه سازی استفاده شده است. فرایند بهینه سازی با استفاده از الگوریتم تکاملی انجام شده است. در مجموع سه طراحی بهینه ارا ...

حفاظت ساحل رودخانه در مقابل فرسایش از اهداف اصلی ساماندهی رودخانه‌ها در توسعه پایدار منابع آب به شمار می‌آید. چرا که فرسایش سواحل رودخانه‌ها، باعث خسارت به اراضی کشاورزی، آسیب دیدن سازه‌های مجاور مانند پل‌ها و جاده‌ها، عریض شدن آبراهه جریان،‌ و مسائل زیست محیطی قابل توجه می‌باشد. این مساله سبب می‌گردد هر ساله مبالغ زیادی برای حفاظت از سواحل رودخانه در برابر فرسایش هزینه شود. آبشکن‌ها‌ از جمله سازه‌های ساماندهی رودخانه می‌باشند که به کناره‌ رودخانه متصل‌ شده و با انحراف آب از ...

تنظیم متغیرهای تصمیم درجهت بهبود عملکرد سیستم یکی از مسائل مهم دربیشتر صنایع محسوب میشود به این منظور درطی سالهای اخیر روشهای بهینه سایز چندهدفه متعددی برای حل این مسائل ارایه شده است اما بیشتر این رویکردها ازهمبستگی بالقوه بین اهداف غفلت می کنند دراین مطالعه یک رویکرد بهینه سازی براساس رویکرد تابع مطلوبیت برای حل مساله جداسازی پریندوپریل پریندوپریل کاربرد دارویی مفید و موثر برای بیماریهای قلبی و پرفشاری خون دارد پیشنهاد شده است رویکرد پیشنهادی نه تنها همه اهداف را به طور همز ...

فرآیند برنامه ریزی شرکتهای دولتی و خصوصی متکی به انتخاب بهینه پروژه و تخصیص کارآمد منابع کمیاب می باشد، پیچیدگی این فرآیند تا حدی ناشی از این واقعیت است که سرمایه گذاری در پروژه ها باید شامل معیارهای چندگانه و همچنین محدودیتهای فنی و کسب و کار عملیاتی باشد. روشهای گوناگونی از دیرباز برای حل این مشکل به کار گرفته شده اند، پرکاربردترین آنها آنالیزهای سود-هزینه هستند که البته نقدهای جدی به آنها وارد است و مسئله ترجیحات سرمایه گذاران چالشهای فراوانی را بر سر راه کارکرد این متد گذ ...

دردنیای واقعی پیرامون ما همه مسائل بهینه سازی مشتمل بر بهینه سازی همزمان چندین موضوع است که با یکدیگر در رقابت می باشند. به عنوان مثال معمولا در طراحی بهینه سازه های اسکلتی، همزمان با کمینه کردن وزن سازه به دنبال اکسترمم نمودن تغییر مکان گرهی و تنش ایجاد شده در اعضا و رساندن آنها به مقادیر مجاز هستیم. این اهداف با یکدیگر در تناقض بوده و کاهش وزن سازه منجر به افزایش تنش ها و تغییر مکان های گرهی می شود. با توجه به وفور این مسائل در دنیای واقعی، تا کنون روشهای گوناگونی برای بهین ...

امروزه با پیشرفت های روزافزون در تکنولوژی VLSI امکان تحقق سیستم ها و مدارات مجتمع الکترونیک پیچیده میسر شده است.مدارات مجتمع الکترونیک با معرفی سیستمهای متمرکز بر روی یک تراشه،سیستم های آنالوگ و دیجیتال را در کنار هم ارائه کرده اند. با اینکه بخش آنالوگ درصد کمی از کل مدار را شامل میشود اما جزء بخشهای با اهمیت و حیاتی مدارات مجتمع میباشد. طراحی مداراتِ بخش آنالوگ در مقایسه با قسمتهای دیجیتال از پیچیدگی بالاتری برخوردار بوده و علاوه بر هزینه بالا و زمان بَر بودن، به مهارت بالای ...

بهینه سازی چند هدفه، یکی از زمینه های بسیار فعال و پرکاربرد تحقیقاتی در میان مباحث بهینه سازی است. تا کنون، روش های متعددی برای حل مسائل بهینه سازی چند هدفه معرفی شده اند که از میان آن ها، روش های بهینه سازی هوشمند (الگوریتم های تکاملی) جایگاه ویژه ای دارند. در این مقاله الگوریتم بهینه سازی چند هدفه ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و جستجو تصادفی محلیارائه شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در الگوریتم بهینه سازی ارائه شده، جستجوی محلی تصادفی بر روی عامل منفرد اصلاح شده است، تا ب ...