عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 134

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سنجش نگرش های به عنوان یک فعالیت علمی برای به دست آوردن اطلاعات مفید و سازنده از قدیم الایام در کلیه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه وجود داشته و دارد و بیشتر در زمینه های اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی صورت می پذیرد در این پژوهش نگرش فرهنگی - اجتماعی دانشجویان دختر- پسر بررسی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی و بهره هوشی این دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز مشخص می گردد. فرضیه های این پژوهش عبارتند از : 1- بین نگرش های فرهنگی - اجتماعی دختر با پیشرفت تحصیلی آنان رابط ...

سه دیدگاه عمده روانشناختی در مورد اخلاق نظریه‌پردازی کرده‌اند : اول : روانشناسان طرفدار رویکرد رفتاری که اخلاق را نسبی دانسته و معتقدندارزشهای اخلاقی از طریق شرطی‌سازی و الگوسازی در کودک شکل می‌گیرد. دوم : روانشناسان روان تحلیلی که معتقدند میزان احساس گناه فرد درجه پایبندی وی را به اخلاق نشان می‌دهد. سوم : روانشناسان شناخت‌گرا که تعقل و شناخت را معیار اخلاق دانسته و اخلاق را فرآیند قضاوت آگاهانه در مورد خوبی یا بدی عمل می‌دانند. با توجه به تحقیقات انجام شده گاه متضاد در مورد ...

سنجش نگرش‌ها به عنوان یک فعالیت علمی برای بدست آوردن اطلاعات مفید و سازنده از قدیم‌الایام در کلیه کشورهای پیشرفته در حال توسعه وجود داشته و دارد و بیشتر در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی صورت می‌پذیرد. در این پژوهش نگرش فرهنگی - اجتماعی دانشجویان دختر و پسر و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی و بهره هوشی این دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز مشخص می‌گردید. فرضیه‌های این پژوهش عبارتند از: -1 بین نگرشهای فرهنگی - اجتماعی دانشجویان دختر با پیشرفت تحصیلی آنان رابطه ...

هدف پژوهش بررسی رابطه وضعیت تغذیه با بهره هوشی دانش‌آموزان در مقطع ابتدایی شهر تهران است . جامعه آماری 22 مدرسه ابتدایی شهر تهران است (11 مدرسه دخترانه و 11 مدرسه پسرانه). دبستانهایی که تحقیق در آن انجام شده مربوط به مناطق 2، 3،5، 8، 9، 12، 16، 18 شهر تهران هستند. روش پژوهش پیمایشی - تجربی با استفاده از ابزار پرسشنامه و آزمون بوده است . یافته نشان می‌دهد که اثرات سوءتغذیه بر روی کیفیت زندگی افراد انکارناپذیر است . با توجه به بررسیهای به عمل آمده 1/4 درصد دانش‌آموزان تحت بررسی ...

نتایج تحقیق حاضر چنین است : 1 - بین بهره هوشی و تعادل ایستای دانش‌آموزان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. 2 - بین بهره هوشی و تعادل پویای دانش‌آموزان ارتباط معنی‌داری وجود دارد. 3 - بین بهره هوشی و سرعت حرکت انگشتان و مچ دست دانش‌آموزان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. 4 - بین بهره هوشی و هماهنگی دانش‌آموزان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. 5 - بین بهره هوشی و دقت دانش‌آموزان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. 6 - بین بهره هوشی و مهارتهای حرکتی دانش‌آموزان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. ...

این تحقیق به بررسی تاثیر عوامل مادری و نوزادی بر روی بهره هوشی ‏‎(IQ)‎‏ دانش آموزان پسر کلاس پنجم مدارس قزوین می پردازد. هوش عبارت است از توانایی در فهم ، یادآوری و بسیج آموخته های قبلی و هماهنگی صحیح آنها در مواجهه با موقعیت های جدید، برای اندازه گیری هوش افراد تست های مختلفی وجود دارد. تست های انفرادی نسبت به تست های گروهی دقیق تر هستند ولی مزیت تست های گروهی در سرعت عمل و انجام آزمون در موردتعداد زیادی افراد است. ما نیز با انتخاب 10 درصد از دانش آموزان کلاس پنجم با تست آر ...

امروزه آموزش مهارت های فکری بالقوه، یکی از با ارزش ترین حوزه های تحقیق و توسعه ی آموزشی است. چالش برای بهبود تفکر، تعلیم و تربیت کودکان در قلب آموزش و پرورش جای دارد . آموزش فلسفه به کودکان کلیدی طلایی است که می تواند باعث رشد مهم ترین جنبه ی رشدی کودکان، یعنی « تفکر » شود. فلسفه در سطح برنامه ریزی آموزشی می تواند تمام نیازهای حوزه درسی را تأمین کند و به تمامی جنبه های آموزشی و پرورشی غنا بخشد . هدف از این مطالعه بررسی تأثیر آموزش برنامه فلسفه برای کودکان بر بهره هوشی و ری ...

با توجه به مشکلات هوشی هیجانی و عاطفی بیشتر در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در مقایسه با سایر بیماران روانی غیر اسکیزوفرن و جمعیت عادی و اهمیت عوامل محیطی در رشد هوشی کودکان ، این نگرانی وجود دارد که آیا عوارض بیماری در والدین می تواند بر رشد هوشی فرزندان آنها تاثیر سوء بر جای گذارد مطالعه حاضر به منظور پاسخگویی به این سوال طراحی گردیده است به منظور دستیابی به هدف بالا ، تعداد 25 نفر از فرزندان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و 25 نفز از فرزندان گروه کنترل که به روش تصادفی انتخاب ...

چکیده ندارد.