عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
بدلیل عدم کفایت بارندگی و نیز بدلیل عدم بموقع به آبهای سطحی، بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی برای تامین نیازهای آبی کشور مورد توجه قرار دارد. بهره‌برداری بیرویه از منابع آبهای زیرزمینی در بسیاری از نقاط کشور باعث به هم خوردن تعادل طبیعی آنها گردیده است . در این پژوهش روشهای مدیریت هیدرولیکی (روش جایگزینی-روش ماتریس پاسخ) برای بهینه‌سازی بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی مورد استفاده قرار گرفته است . در هر دو روش مذکور مقادیر بهینه پمپاژ از سفره آب زیرزمینی در یک ناحیه معین تحت محدو ...

در مناطق خشک و نیمه‌خشک ، مانند اکثر نقاط ایران، آب مهمترین عامل محدودکننده توسعه اقتصادی است . در این مناطق مهمترین مسئله در مدیریت آب عبارت است از ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب . با کمیاب‌تر شدن آب در این مناطق ضرورت استفاده از مکانیزمهای کارآتر از مکانیزمهای موجود جهت تخصیص و بهره‌برداری از منابع آب بیشتر احساس می‌شود. یکی از عواملی که مشکل کم‌آبی را در این مناطق بیشتر نموده‌است ، بهره‌برداری بیش از حد از منابع آب می‌باشد. شهرستان رفسنجان یکی از شهرستان‌های دهگانه استان ...

آبهای زیرزمینی که قسمت اعظم منابع آب شیرین را تشکیل می‌دهد یکی از مناسبترین منابع تامین آب از لحاظ کمی و کیفی می‌باشد. از ساده‌ترین و عملی‌ترین روشهای بهره‌برداری از این منابع، حفر چاه است . برای شهرها و مراکز صنعتی که در نزدیکی رودخانه‌ها یا منابع آب واقع شده‌اند و جهت مصارف خود احتیاج به حجم زیاد آب با کیفیت خوب و هزینه مناسب دارند از چاههای فلمان استفاده می‌کنند. این نوع چاهها در تشکیلات آبرفتی شنی و ماسه‌ای و فاقد رس با نفوذپذیری بالا حفر می‌گردند و آب از طریق کوره‌های شع ...

تحقیق حاضر در ارتباط با بررسی وظائف مدیریت در حفاظت آبهای زیرزمینی و بهره برداری مناسب از آنها در چارچوب وظائف اصلی مدیریت یعنی برنامه ریزی ، کنترل، سازماندهی ، هدایت ، بسیج امکانات و منابع می باشد. لذا از اهداف تحقیق می توان به شناسایی عوامل موثر در مدیریت حفاظت و بهره برداری آبهای زیرزمینی ، بررسی میزان موفقیت مدیران در چارچوب وظائف مدیریت ، میزان اعمال نظر مدیران در هریک از وظایف مدیریت و شناسائی عوامل موثر در مدیریت را نام برد. نوع تحقیق توصیفی - پیمایشی بوده و جمع آوری ا ...

آب از نیازهای حیاتی انسان در زندگی روزمره است و به همین جهت از با ارزش‌ترین منابع طبیعی یک کشور محسوب میگردد. لذا کنترل و تخصیص بهینه آن به مصارف گوناگون، امری ضروری خواهد بود. در این راستا یکی از مسائل موجود در سیستم‌های مدیریت منابع آب که‌شامل یک یا چند سد میشود، تعیین حجم مخزن بهینه برای سدها و همچنین بهره‌برداری بهینه از سیستم طراحی شده‌است . دراین پایان نامه یک سیستم آبی شامل دو سد که ظرفیت یکی از آنها معلوم بوده و تعیین ظرفیت سد دیگر مورد سئوال است ، مورد مطالعه قرار می ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.