عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 786

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هرچند اختلالات روانی و روان تنی دسته بزرگی از بیماریها را تشکیل می دهند ; ولی تاکنون چنان که باید و شاید در سطح وسیع به آنها توجه نشده است . طرح بهداشت روانی کشوری در جهت ارائه خدمات بهداشت روانی در کنار خدمات بهداشت عمومی کوشش می نماید. برای انجام چنین طرحی کارکنان رده‌های مختلف بهداشتی و درمانی مانند مسئولین خانه‌های بهداشت ، مراکز بهداشتی و درمانی روستایی و مراکز بهداشتی و درمانی شهری می بایست آموزشهای لازم را ببینند تا خود نسبت به این طرح ، اهداف آن و چگونگی آن آگاهی پیدا ...

امروزه دست اندرکاران بهداشت روان با استفاده از انواع تکنیک های روان پزشکی ، روان شناسی ومشاوره مذهبی سعی در ایجاد سلامتی با پیشگیری از بیماری های روانی دارند استفاده از اعتقادات دینی برای درمان بیماری های روانی یکی از روش های روز دنیاست که مورد توجه درمانگران و پژوهشگران است . مطالعه حاضر به منظور کشف ارتباط احتمالی بین وضعیت سلامت روان و توکل آنها به خدا طراحی گردیده است . در این مطالعه 360 نفر از دانشجویان در 12 رشته به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای در دو گروه دختر و پسر ب ...

بهداشت روانی مسئله‌ای لوکس نیست و نه تنها تضادی با بیماریهای کشنده‌ای چون بیماریهای قلبی - عروقی یا اسهال کودک ندارد ، بلکه می تواند میزان مرگ و میر ناشی از این بیماریها را نیز کاهش دهد. میزان بالای ابتلا به اختلالات روانی ، وسعت کشور ، افزایش سریع جمعیت ، پراکندگی روستاها ، در دسترس نبودن و کمبود روانپزشک ، ده سال جنگ ، وجود بیش از 25 میلیون کودک در کشور ، همه و همه اهمیت و ضرورت توجه به بهداشت روانی را تاکید می کنند. ...

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر برنامه آموزش بهداشت روانی بر آگاهی، نگرش و عملکرد آموزشی بهورزان در شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز می‌باشد. این بررسی که یک مطالعه نیمه‌تجربی است بر روی کلیه بهورزان این شهرستان (69 نفر) انجام گرفت . برنامه آموزشی با استفاده از روش‌های مستقیم آموزش "سخنرانی همراه با وسایل سمعی و بصری"، کارگاه آموزشی و روش چهره به چهره اجرا گردید. اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی تاثیر برنامه، بوسیله پرسشنامه‌ای جمع‌آوری که از چهار بخش "مشخصات عمومی، آگاهی، عملکرد" ...

روش پژوهش از نوع مطالعات زمینه‌یابی، همبستگی و گذشته‌نگر می‌باشد. تعداد نمونه 250 نفر از مأموران رسمی و مرد راهنمایی و رانندگی تهران می‌باشد که 49 نفر ستادی و 201 نفر انتظامی هستند که بر پایه نمونه‌گیری تصادفی ساده با توجه به تعداد مأموران هر منطقه انتخاب شده است. ابزار اندازه‌گیری مورد استفاده در این مطالعه شامل پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)، پرسشنامه عوامل استرس‌زای شغلی مأموران راهنمایی و رانندگی، پرسشنامه رویدادهای زندگی پیکل و همکاران و پرسشنامه تیپ شخصیتی ‏‎A‎‏و ‏‎‏‎B‎‏ ...

هدف این تحقیق، مقایسه عاملهای فشارزای روانی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار، با دانشجویان دختر و پسر غیرورزشکار در دانشگاه شهید چمران اهواز بود. هدف دیگر تحقیق، بررسی ارتباط عاملهای فشارزای روانی با بهداشت روانی دانشجویان بود. نمونه آماری این تحقیق را 273 دختر و پسر وزرشکار و 147 دختر و پسر غیر ورزشکار تشکیل دادند که با روش تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه فشارزای روانی دانشجویی (SSQ) و بهداشت روانی (SCL-25) ، ابزارهای تحقیق را تشکیل دادند. روایی و پایایی این پرسشنامه ها، د ...

مرکز مشاوره و آموزش بهداشت روانی شهر اصفهان که از اواخر سال 1368 زیر نظر معاونت بهداشت و گروه روانپزشکی شروع بکار نمود در راستای بالابردن و اصلاح دیدگاههای جامعه در خصوص بهداشت روانی فعالیت پژوهش و تحقیق یکی از وظایف مهم این مرکز می باشد. بخش دانش Knowledge و نگرش Attitabe و رفتار Bonoviony جامعه و بررسی تاثیر آموزشهای مدرن توسط کارشناسان مجرب می تواند بررسی کارآیی مرکز فوق را به شکل علمی ترسیم نماید. تحقیق جاری که بررسی میزان تاثیر آموزش بهداشت روانی در نتیجه نگرش مراجعین را ...

مرکز مشاوره و آموزش بهداشت روانی شهر اصفهان که از اواخر سال 1368 زیر نظر معاونت بهداشت و گروه روانپزشکی شروع بکار نموده در راستای بالا بودن و اصلاح دیدگاههای جامعه در خصوص بهداشت روانی فعالیت پژوهش و تحقیق یکی از وظایف مهم این مرکز می‌باشد. بخش دانش Knowledge و نگرش Attitabe و رفتار Bonovionr جامعه و بررسی تاثیر آموزشهای معدن توسط کارشناسان وجوب می‌تواند کارایی مرکز فوق را به شکل علمی ترمیم نماید. تحقیق جاری که بررسی میزان تاثیر آموزش بهداشت روانی در نتیجه نگرش مراجعین را مور ...

بهداشت روانی فقدان بیماری روانی و حالتی از سلامتی را در بر می گیرد. در این راستا یکی از اهداف سازمان جهانی بهداشت کاهش میزان بروز بیماریهای روانی است. بار مالی و اجتماعی بیماریهای روانی فشار بزرگی را به دولتهای اکثر جوامع وارد می سازد. افت عملکرد و کاهش بهره وری اقتصادی جمعیتهای مبتلا به بیماری روانی واقعیتی انکارناپذیر است. با توجه به این که اکثر مبتلایان به بیماری روانی جوانان هستند، توجه و اهتمام دولتها در سراسر دنیا به این امر ضروری است. متاسفانه بخشی از جوانان که به بیما ...