عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1737

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رسانه‌های همگانی، بویژه "صدا و سیما" می‌توانند برداشت‌های افراد را از مسائل پیرامون خود، تنظیم، تصحیح یا تقویت کنند. با اشاعه فرهنگ بهداشتی در جامعه، می‌توان بسیاری از مشکلات ، کمبودها و نیز سرمایه‌گذاریهای بی‌مورد را که کاملا از این طریق قابل کنترل هستند کاهش داد. جهت عملی کردن مقررات بهداشتی در جامعه وجود دارد، که عمده‌ترین آنها عبارتند از: عدم آموزش صحیح، کمبود امکانات بهداشتی و وقت‌گیربودن رعایت بهداشت . صدا و سیما می‌تواند از طریق زیر در اشاعه فرهنگ بهدشاتی در م ...

حسابهای ملی بهداشت چهارچوبی را فراهم می‌کند که در آن منابع مالی (مانند خانوارها، دولت، بنگاهها و ...) نهادهای اصلی مالی و تصمیم گیرنده (مانند سازمان تأمین اجتماعی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه خدمات درمانی، ...) و خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده (مانند خدمات پزشکان، بیمارستانها دارو) مشخص برآورد و ارائه می‌شوند. همانطور که قبلاً اشاره شد حسابهای ملی بهداشت باید فراگیر، سازگار، استاندارد، شفاف، به هنگام، و مناسب سیاستگذاری باشند. به علاوه چهارچوب انتخاب شده ب ...
نمایه ها:
طراحی | 

در این رساله مصرف بخش بهداشت و درمان در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از یکروش سیستمی استفاده شده است. بدین صورت که سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل را برای تخمین تابع تقاضا برای خدمات بهداشت و درمان در گروه مصرف مخارج خانوار مورد استفاده قرار داده تا با استفاده از درآمد و ضرایب به محاسبه کشش مخارج کل و قیمتی خدمات بهداشت و درمان و زیر گروه های خدمات بهداشت و درمان پرداخته و آنها را محاسبه می کنیم.یکی از خصوصیات عمده تجزیه و تحلیل های رفتار مصرف کننده در ...

مطالعه حاضر جهت ارزشیابی برنامه کارآموزی بهداشت گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی دیگاه دانشجویان پزشکی - ورودی 70 وتعیین عوامل موثر بر نظر دانشجویان فوق درنتایج اطلاعات صورت گرفته است. مطالعه ا زنوع مطالعات ارزشیابی تحلیلی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه کتبی جمع آوری شده است. یافته های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و نتایج نشان داد که برنامه کار آموزی بهداشت در بخش های زیر دارای نقاط ضعف و قوت می باشد . 1- قوت برنامه ( شاخص رضایت بال) عبارتند از : - نحو ...

بعد از جنگ جهانی دوم سازمان بهداشت جهانی (W.H.O) به عنوان یک سازمان بین‌المللی بهداشتی و تخصصی علاقمند به مسائل بهداشتی جهان قدم به عرصه وجود نهاد. در ماه مه 1977 میلادی در سی‌امین اجلاس سازمان بهداشت جهانی، برای اولین بار هدف بهداشت برای همه تا سال 2000 میلادی، مطرح شد و در سال 1978 کنفرانس مراقبتهای بهداشتی اولیه (P.H.C) در آلماآتای شوروی سابق تشکیل گردید و مراقبتهای بهداشتی اولیه به عنوان کلید حل مشکلات بهداشت برای همه مورد توافق قرار گرفت (صدری‌زاده، 1371، ص 4). ایرن نیز ...

اهمیت بهداشت به عنوان یک حق اساسی برای زندگی بر کسی پوشیده نیست. بهداشت در واقع نوعی توانمندی است که به زندگی انسان ارزش می بخشد. به عبارتی، سلامتی ثروت است. از آنجا که طبق برنامه های بلند مدت کشور(سند چشم انداز) ایران باید به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه تبدیل شود لذا با ارتقای بهره وری می توان به رشد اقتصادی کشور افزود و به اهداف تعیین شده دست یافت. یکی از منابع تأمین رشد بهره وری، ارتقای سطح بهداشت و سلامتی نیروی کار می باشد که لازم ا ...

دین اسلام به مشابه یک آئین بهزیستی است که درآن به تمام مسائل حیاتی انسان و از جمله مساله بهداشت عنایت خاص شده است این تحقیق کوششی است در معرفی دیدگاههای کلی اسلام پیرامون این مساله از یکسو و مقدمه ای برای شناخت تحلیلی آن و تاثیری که این امر در ارتقا سلامت جامعه اسلامی دارد از سوی دیگر .مطالعه با روشی موضوعی انجام گرفته و با مراجعه به متون اصیل اسلامی بررسیهای لازم صورت گرفت و نتایج و اصول استخراج و استنتاج گردیده اند.در این تحقیق تعریف و هدف بهداشت اسلامی رابطه بهداشت و انقلا ...
نمایه ها:

این پژوهش در خرداد 1376 بر روی 120 نفر رابطین بهداشت مرکز بهداشتی و درمانی شهداء ارومیه به منظور مقایسه تاثیر سه روش آموزش بهداشت در ارتقاء میزان آگاهی بهداشتی رابطین بهداشت و ارتباط آن با سن و سواد رابطین به صورت مطالعه تجربی انجام شد و برای گردآوری اطلاعات در طی دو مرحله از پرسشنامه و مصاحبه حضوری استفاده گردید تا بر پایه آن بتوان پیشنهادهای لازم جهت بهبود برنامه‌های آموزشی رابطین ارائه نمود. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که: -1 در حالت کلی، آموزش رابطین بهداشت در ارتقاء ...

- بررسی تاثیر فعالیتهای خانه بهداشت کارگری بر سالمسازی محیط کار و سلامت کارگران و خانواده آنها- بررسی میزان آگاهی و رفتارهای بهداشتی کارگران در زمینه بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای- بررسی تاثیر امدادرسانی و انجام کمکهای اولیه در رابطه با حوادث ناشی از کار- بررسی میزان مشارکت کارگر و کارفرما در بهبود و پیشرفت برنامه های بهداشتی- بررسی میزان حوادث ناشی از کار، وضعیت تاسیسات بهداشتی محیط کار، نحوه کاربرد وسایل حفاظتی- بررسی مشکلات اجرائی بهداشتیاران کار- بررسی کمی و کیفی انجام مر ...