عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به تجارب قبلی در زمینه تحلیل و بهبود روش ها لزوم بازنگری و اصلاح روش ها در دانشگاه شهید بهشتی احساس می شود . هر کدام از موضوعاتی که جهت تحقیق انتخاب شده اند در واقع چیزی فراتر از یک روش می باشند و از نظر نگرش سیستمی ، هر کدام به نوعی یک سیستم محسوب می شوند هر چند تکیه بیشتر تحقیق در زمینه نحوه خدمات بهتر به دانشجویان می باشد . علت انتخاب فوق ، ارتباط مستقیم آن ها با دانشجئیان می باشند و بهبود آن ها در نهایت نه تنها باعث افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به دانشجویان ، بلکه ...

استان چهارمحال و بختیاری دارای 2397305 راس گوسفند و بره می‌باشد که حدود 4/7 درصد از جمعیت گوسفندی کشور را داراست . میزان تولید گوشت استان 0/9 درصد کل کشور است که با توجه به سطح استان (یک درصد سطح ملی) رقم قابل توجهی است که با توجه به اینکه گوسفند لری بختیاری از گوسفندان نژاد گوشتی می‌باشد و گوسفند غالب استان را تشکیل می‌دهد. لزوم بررسی وضعیت پرواربندی این نژاد جهت تولید گوشت امری ضروری است . چرا که پرواربندی تحت تاثیر عوامل متعددی است که این عوامل بر خصوصیات ژنتیکی حیوان، وزن ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هدف از اجرای این طرح تعیین موارد مرگ و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بیمارستان روزبه طی سالهای 1357 الی 1380 بوده است. این مطالعه نشان می دهد که میزان موارد مرگ اگرچه همواره رقم بسیار پایینی را داشته است اما پس از یک کاهش در طی سالهای 1357 الی 1360 در طی سالهای اخیر روند رو به رشدی را داشته است. در طی این مطالعه سعی بر آن شد که برخی از فاکتورهای خطر شناخته شوند و در نهایت براساس این اطلاعات سعی بر روشن نمودن کاستی‌های بیمارستان و پیشنهاد راهکارهایی برای بهبود کاستیها گ ...

چکیده ندارد.

پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه تجربی است که با هدف تعیین تاثیر استراتژی ارتقای فرآیند ‏‎FOCUS PDCA‎‏ ‏بر اثربخشی مراقبتهای پرستاری در بخش جراحی زنان و انکولوژی بیمارستان ولیعصر انجام شد. نمونه پژوهش شامل کلیه پرستاران شاغل و کلیه بیماران تحت عمل جراحی و ‏پرونده‌های آنان بود که44 ‏نفر بصورت قبل و بعد برآورد گردید. ‏ابزارهای پژوهش مشتمل بر پرسشنامه بررسی رضایت بیماران از مر اقبتهای ارائه شده و چک‌لیست کنترل کیفیت مراقبتها و چک‌لیست کنترل ثبت مراقبتهای انجام شده بود، بدین صورت که قبل ...