عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 91

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این رساله شامل پنج بخش است . بخش اول از سه فصل تشکیل می‌گردد، فصل اول درباره حدود و موقعیت جغرافیایی، ناهمواریها، آب و هوا، زبان و نژاد است . فصل دوم، به تاریخ بهبهان (ارجان) اختصاص دارد که وقایع آن از عیلامیان تا پایان حکومت ساسانی را در بر می‌گیرد. فصل سوم، تاریخ ارجان در دوره اسلامی است . چگونگی پذیرش اسلام موقعیت شهر در دوره حکومت صفاریان، آل‌بویه و سپس حاکمیت ترکان تا پایان ایلخانان مطالبی هستند که در این فصل مورد بررسی قرار میگیرند. در بخش دوم از شهرهای ولایات ارجان سخن ...

هدف از این پزوهش، ارزیابی تنوع و تفاوت‌های ژنتیکی موجود در جمعیت‌های گنجشک خانگی واقع در شهرستان‌های بهبهان و سنندج بود. استفاده از نشانگر‌های بین ریزماهواره‌ای در ارزیابی تنوع و تفاوت ژنتیکی جمعیت گنجشک خانگی، برای اولین بار در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. از 89 قطعه گنجشک خانگی در 6 زیر جمعیت در این دو شهرستان نمونه‌های خون گرفته شد، در این نمونه‌ها 13 صفت ریختی به همراه صفات کیفی ظاهری اندازه‌گیری شدند. استخراج DNA به روش استخراج نمکی انجام گرفت. شش آغازگر طراحی گردید ک ...

1 - در خصوص چینه‌شناسی و سنگ‌شناسی این منطقه از دو نوع سنگهای رسوبی برخوردار است .الف) سنگها و چینه‌بندیهای مقاوم، ب)سنگها و چینه‌بندیهای نامقاوم که این دو گروه چینه‌های رسوبی بصورت متناوب قرار دارند.دشت بهبهان جزیی از منطقه چین‌خورده ساده زاگرس است که در انتهای خارجی این مجموعه چین‌خورده قرار گرفته است که به آن جبهه کوهستانی گفته می‌شود. -3 در پیدایش این چین‌خوردگی‌ها دونوع فعالیت موثر بوده است :الف) حرکت صفحه عربستان بطرف ایران در منطقه همگرایی زیر زاگرس ، ب)پدیدهء دیاپریسم ...

بهبهان بعد از ویرانی شهر ارجان در قرن هشتم هجری قمری در 5کیلومتری جنوب آن شروع به رشد کرده است . این شهر تا قرن 14 ه ق تحولات گسترده و بی سابقه ای را پشت سر گذاشته است، تا اینکه در قرن اخیر هماهنگ با دیگر شهر های ایرانی ، پذیرای پیامدهای حاصل از روند مدرنیزاسیون و دیگر تحولات اقتصادی-اجتماعی شده است. این شهر اکنون با توجه به تحولات خیلی سریع که در جامعه بوقوع پیوست و همچنین رشد نامتناسب شهرنشینی ، با مسائل و مشکلات خاصی بویژه در عرصه کالبدی-فضایی مواجه است. در این رساله به بر ...
نمایه ها:
شهر | 
1375-1345 | 

در ایران سیاست‌های مسکن اجتماعی از سابقه‌ای 50 ساله برخوردارند. در همین راستا طرح‌های متونعی از حیث نوع سیاستگذاری و شیوه اجرا در ایران به مرحله آزمایش درآمده‌اند. با این حال طرح مسکن مهر را می‌توان چیزی فراتر از همه این برنامه‌ها در طول تاریخ ایران دانست. که از حیث ابعاد جغرافیایی، سابقه قانونی، بودجه در نظر گرفته شده و حجم عملیات اجرایی از تمام برنامه‌های قبلی چند گام جلوتر است؛ هر چند وجود برخی مسائل و مشکلات باعث ایجاد ابهام در آینده این طرح شده است. در این راستا هدف از ا ...

طاقدیس بنگستان با طولی حدود 100 کیلومتر و عرض 10-15 کیلومتر با روند NW-SE در زون چین خورده زاگرس در شمال غرب شهرستان بهبهان، واقع شده است. این منطقه از لحاظ چینه شناسی شمل واحدهای کرتاسه تاپلیوسن میباشد. افق سلستیت دار طاقدیس بنگستان در قاعده سازند آسماری در بخش کلهر قرار دارد و از قسمت های جنوب طاقدیس تا دماغه شمالی آن به طور جانبی دارای گسترش است. همچنین در یال شمالی طاقدیس نیز رخنمونهایی از سلستیت مشاهده میشود. ژئومتری افق سلستیت دار عمدتا به صورت لایه ای شکل بوده که در اث ...

در تاریخ 4ˆ12ˆ1370 با استفاده از بذر تنباکوهای لاین 14 و 15 جهرم ، 17 هکان ، 31 سروستان و محلی برازجان بذرپاشی در کرتهای 48 مترمربعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان و در کرتهای 120 مترمربعی در زمین یک کشاورز در حومه بهبهان در تاریخ 2ˆ12ˆ1370 با فاصله ردیف 35 سانتیمتر صورت گرفت که در اثر دوره کوتاه یخبندان استنثنایی اسفند ماه 1370 بعد از جوانه زدن بذور و سبز شدن تنباکو در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان بکلی از بین رفت و تنها تنباکوهای محلی برازجانی ، لاین 31 سرورستان و لاین ...
نمایه ها:
1370-1371 | 
کشت | 
گیاه | 

هدف تحقیق، بررسی ارتباط میان شرایط اجتماعی - اقتصادی دانش‌آموزان کلاس سوم راهنمایی مدارس بهبهان با موفقیت تحصیلی آنان است . روش پژوهش ، پیمایشی با استفاده از پرسشنامه است . تحقیق از نوع توصیفی است و جامعه آماری آن شامل کلیه دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی در سال تحصیلی 1370-1371 می‌گردد که در یکی از مدارس شهرستان بهبهان به تحصیل اشتغال داشته‌اند. نمونه آماری تحقیق شامل پنجاه درصد از کل جامعه آماری است که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین سواد و ...

این طرح بمنظورشناخت منابع وقابلیت اراضی بمنظورهای مختلف کشاورزی ازقبیل زراعت آبی - دیم - مرتع جنگل‌درمنطقه بهبهان استان خوزستان انجام خواهدگرفت ونتایج حاصله تحت عنوان مطالعات ارزیابی منابع وقابلیت اراضی همراه بانقشه مربوطه بمقیاس 1:250000 تهیه ومنتشرخواهدشد. ...