عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 58

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این رساله «بررسی مضامین اخلاقی و تربیتی در اشعار محمّد تقی بهار (ملک الشّعرای بهار)»، است. با توجه به ماهیت موضوع، نوع پژوهش، پژوهشی کیفی است و در آن از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است. جامعه تحلیلی پژوهش حاضر دیوان بهار و کلیه پژوهش هایی است که دیگران در رابطه اندیشه های بهار انجام داده اند، بوده است. در این پژوهش ضمن مطالعه مستمر ابتدا پس از شناسایی منابع ،اطلاعات طی دو مرحله، مطالعه کلی و اجمالی و نیز مطالعه عمیق همراه با فیش برداری و ثبت موضوعات گرد آوری و با است ...

ملک الشّعرای بهار، آخرین قصیده سرای شعر فارسی،با فعالیّت درامور سیاسی واجتماعی دوره مشروطیّت، با کاربرد قصاید سیاسی واجتماعی دردیوان خود ،توانست دوره‌ای‌ازتاریخ ایران معاصررابرای خواننده معرّفی نماید.دراین‌پژوهش‌که درحوزه سمبولیسم ارایه شده است، کوشیده ایم ابتدا تاریخچه ی مکتب سمبولیسم در غرب و چگونگی تأثیر آن بر ادبیات فارسی را بیان کنیم.دربخش دوم،به بررسی سمبولیسم درشعر معاصر فارسی پرداخته ایم.دربخش سوم به بررسی انواع سمبول-های به کاررفته درشعر بهاروطبقه بندی آن هااقدام نمو ...

پیوند ادبیات و اجتماع منشأ شکل‌گیری مضامین اجتماعی در حیطة شعر است. شعر مشروطه به سبب تعهد به واقعیت‌های اجتماعی بیش از پیش بازتاب مقتضیات زمان بوده تا آنجا که رسالت شعر در این دوره بیداری مردم و بیان حقایق اجتماعی و سیاسی است. درنتیجة تغییری که در ساختار حکومت مشروطه به وجود آمد، مفاهیم تازه ای چون: آزادی، قانون، مجلس، انتخابات و غیره در برابر مدح شاهان مستبد به شعر راه یافت و زمانی که جامعه برای مبارزه با استعمار، به اقتدارگرایی و ناسیونالیسم پناه برد تا در سایة این تغییرات ...

محمّد تقی صبوری ( بهار ) شاعر آزاده‌ای است که در دوره‌ای از تاریخ معاصر ایران زندگی می‌کند که در این دوره رخدادها و تحوّلات بسیار عظیمی اتّفاق افتاد. از قبیل جنگ جهانی اول و دوم، وحکمرانی پنج پادشاه در کشور. در چنین شرایطی بهار رشد کرد و ابعاد مختلف استعدادهای خود را به منصّه ی ظهور رساند. ملک‌الشّعرای زندگی پر تلاطمی دارد که بعضاً متضاد جلوه می‌کند؛ طلبه‌ی علوم دین، شاعر آستان قدس، شاعر مردمی، زندانی، روزنامه‌نگار، وکیل مجلس و وزیر فرهنگ، ابعاد مختلف زندگی بهار است. جوا ...

حاصل این پژوهش نشان می دهد، محتوای قصاید حبسیه دو شاعر در زمینه های، حسب حال، شکوائیه آمده است. زبان هر دو شاعر خراسانی است. زبانی ساده و روان و به دور از آرایش های دشوار ادبی است. موسیقی شعر و نوع آن با توجه به روحیات دو شاعر فرق می کند، موسیقی شعر در حبسیات مسعود سعد عاطفی تر است و در حبسیات ملک الشعرای بهار، حماسی تر می باشد. از نظر تخیل هر دو شاعر تصاویر زیبایی در حبسیات خود بکار برده اند. عاطفه در حبسیات مسعود سعد از نوعی «منِ» شخصی صحبت می کند، اما عاطفه در حبسیات ملک ا ...

اسطوره‌ها باورهای انسان کهن از مفاهیمی هستند که برخی از شاعران برای بیان افکار و عقاید خود به ایراد آن می‌پردازند. محمدتقی بهار در زمره‌ی شاعرانی است که در قصیده‌هایش با بسامد بالا از اسطوره‌های قوم ایرانی بهره برده است. در این پایان‌نامه جهت شناساندن اسطوره‌های ایران باستان و عناصر آن در قصیده‌های بهار، نخست با استناد به منابع و مآخذ معتبر، اسطوره‌ها معرفی گردیده سپس با آگاهی از پشتوانه‌ی فرهنگی به تحلیل و چگونگی نمود آن‌ها در قصیده‌های بهار در جهت خواسته‌های او پرداخته شده ...

حافظ ابراهیم مقارن با حکومت عثمانی‌ها می‌زیسته و خود شاهد ظلم پادشاهان و جهل و فقر و گرسنگی و فشار بر مردم بوده است، او همچنین وجود استعمار و بی‌عدالتی‌های آنها را در کشور خود دیده و همین مسائل در روی آوردن او به مسائل اجتماعی در شعرش موثر بوده است. او در این زمینه زبانی ساده و به دور از آراستگی و زیبایی الفاظ را برای بیان مقصود خود برگزید. محمد تقی بهار نیز همزمان با نهضت مشروطه در ایران به جمع آزادی خواهان پیوست و در شعر خود گرایش به مسائل سیاسی و اجتماعی را برگزید تا جایی ...

كشورهای اسلامی بویژه ایران و عراق در آغاز قرن بیستم با تحولات و دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی روبه‌رو شدند. استعمارگران اروپایی به سوی كشورهای اسلامی حركت كردند و برای چندین سال آن كشورها را به اشغال خود درآوردند. و از طرفی هیأت‌هایی به كشورهای اروپایی فرستاده شد و اینچنین كشورهای اسلامی با انقلاب‌ها و وقایع سیاسی و اجتماعی آنجا آشنا شدند. با این آگاهی و با توجه به استبداد و ستمی كه در دولت‌های خود می‌دیدند، خویش را به قانون نیازمند یافتند و بنابراین نسیم انقلاب مشروطه در ایران ...

روزنامه نگاری ایران را می بایست وام دار بزرگانی دانست، که در خصیصه و ویژ گی ها، متمایز از یکدیگرند که با مطالعه و انباشت چنین تجربه های ارزشمندی، می توان به تدوین نوعی از «روزنامه نگاری ایرانی» امید بست. یکی از این یگانه های دوران، محمدتقی بهار معروف به «ملک الشعرا» است که در بخش اعظمی از دوران حیات خود به انتشار روزنامه و روزنامه نگاری اهتمام ویژه ای نشان داد. در این تحقیق، ملک الشعرا، به عنوان کنش گری در نظرگرفته شده است که در سه ساحت ادبیات، سیاست و روزنامه نگاری، کنش های ...