عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 119

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مزیت رقابتی از جمله مولفه‏هایی است که ماندگاری سازمان را تضمین می‏کند. کسب مزیت رقابتی، تصادفی و یک شب بدست نمی‏آید، بلکه لازمه آن تدبیر و برنامه ریزی بلند مدت روی ابعاد مختلف فعالیت‏های سازمان است. یکی از این ابعاد حوزه استراتژی سازمان می باشد. سرآمد بودن در حوزه استراتژی بدین معنی است که سازمان دارای این توانایی باشد که استراتژی‏های متمایز پیش برنده نسبت به رقبا را تدوین و بطور موفق اجرا کند. اگر بهترین استراتژی درخور وضعیت سازمان تدوین شود ولی سازمان قدرت اجرایی نداشته باش ...

امروزه سازمان‌ها با تغییرات غیرقابل پیش‌بینی و نیاز به پاسخگویی سریع به ذی‌نفعان خود مواجه هستند، از این‌رو می‌بایست با تعیین علل ریشه‌ای نقاط ضعف‌ و قوت‌ سازمان اقدامات اصلاحی مناسبی را جهت بهبود عملکرد خود انجام دهند. فرآیند ارزیابی به سازمان این امکان را می‌دهد که بطور شفاف نقاط قوت و نیز زمینه‌های قابل بهبود را شناسایی و فعالیت‌هایی را جهت بهبود در سازمان طرح‌ریزی نماید. همچنین استقرار و استمرار فرآیند ارزیابی در سازمان موجب افزایش انگیزه و ایجاد رقابت سازنده می‌شود. بقا ...

ارزیابی عملکرد به عنوان یک ضرورت همواره مطرح بوده است و شرایط زمانی و مکانی و نیز تنوع سازمانها و پیچیدگی آنها ایجاب نموده که در هر دوره، مدلی خاص و متناسب با آن شرایط برای ارزیابی عملکرد سازمانی ارائه شود. از نظر خبرگان معاونت صدا، نظام ارزیابی عملکرد خصوصاً در حوزه کارکنان دارای کاستی‌هایی است که در این پژوهش به منظور رفع آنها، مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) مورد استفاده قرار گرفت. این مدل بعنوان الگویی جامع در سنجش توان عملکردی و نیز طراحی و اجرای نظام جایگزین در می ...

سازمان ها برای بقا در دنیای رقابت کنونی باید از شاخص های مناسبی برخوردار باشند و همواره به مقایسه خود با سازمان های مشابه بپردازند.یکی از ابزارهایی که در این میان بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد ، الگوی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ( EFQM ) می باشد . این مدل به سازمان ها اجازه می دهد به طور شفاف نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود را شناسایی کرده و برنامه هایی جهت بهبود ابعاد مختلف تدوین نمایند . امتیازات معیارهای مدل، بدون توجه به اندازه و ماهیت فعالیت ها و عملکرد سازمان و همچنین ...

صرف نظر از نوع ،اندازه وساختار سازمان ها ،آن هابرای موفقیت نیاز به استقراریک چارچوب مدیریتی مناسب دارند. درسال های اخیر مدل های مختلف سرآمدی به عنوان چارچوب های مدیریتی در سازمان ها مطرح شده است،که در این میان مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM از توجه واستقبال بیشتری توسط سازمان های دولتی وشرکت های بخش خصوصی در کشور های مختلف برخوردار است . مدل تعالی EFQM یک ابزار عملی وتشخیصی است که یاری گر ومدد سازمان هاست . رویکرد مدل EFQM استفاده موثر از فرآیندخود ارزیابی در راستای ...

امروزه فرآیند برنامه ریزی استراتژیک در سازمانها به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای موفقیت در نظر گرفته میشود همچنین کاربرد مدلهای تعالی از جمله مدل EFQM به منظور رهنمون شدن سازمان به سوی تعالی موردنیاز می باشد و امری حائز اهمیت تلقی میشود که بالطبع تاثیرات بسیاری بر بهره وری در سازمان خواهند گذارد. اداره کل کار وامور اجتماعی استان اصفهان در طی یک سال اخیر (90-89) اقدام به پیاده سازی مدیریت تعالی اروپایی(EFQM) در ادارات این سازمان نمود و تلاش نمود مفاهیم این مدل را در فرآیند ب ...

یکی از مهمترین اهداف بشر دستیابی به کمال و تعالی است و در جوامع مختلف انسانی به روشها و سبک و سیاق های مختلف در این جهت تلاشهایی صورت می گیرد. به گونه ای که حتی اندیشمندان و پژوهشگران مختلف سعی کرده اند تا در این زمینه مدلهایی را طراحی و تبیین نمایند. یکی از مهمترین جنبه هایی که مطمح نظر نظریه پردازان قرار گرفته است تعالی سازمانی است و در این زمینه شاهد مدلهای مختلفی در مناطق مختلف جهان می باشیم. مدل هایی چون: جایزه دمینگ در ژاپن، طرح جایزه کیفیت و سرآمدی کانادا، مدل کسب و کا ...

کارآفرینی نیازمند نوآوری و برای نائل شدن به کارآفرینی ماندگار ، سازمان نیازمند استراتژی نوآوری است . در این پژوهش برای اولین بار از دیدی کارآفرینانه به مدل EFQM، نگریسته شده ، به بیان دیگر نه معیار این مدل چارچوب هایی برای تدوین نه استراتژی نوآوری سازمانی شده است . با تکیه بر شاخص های مدل مذکور و انجام ارزیابی بر مبنای آنها و آگاهی از نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای منحصر به فرد هر سازمان و همچنین شرایط محیطی حاکم ، سازمان های خدمات درمانی کشور می توانند به تعیین استرات ...

ارزیابی عملکرد فرآیندی است منظم و جامع که در آن، فعالیت ها، فرآیندها و نتایج حاصله با اهداف و معیارهای تعیین شده سازمان مقایسه می شود و بر اساس یافته های حاصله می توان نسبت به بهبود وضعیت سازمان بر اساس یک مدل تعالی مانند EFQM اقدام کرد. . امروزه اکثر کشورهای جهان با تکیه بر این مدل ها جوایزی را اعطا می کنند که محرک بنگاه ها برای حرکت به سوی سرآمدی و ثروت آفرینی است. در بین این مدل ها، مدل اروپایی EFQM عمومیت بیشتری در سطح جهان دارد و الگوی بسیاری از کشورها در طراحی جوایز مل ...