عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زعفران یکی از گیاهان زراعی مهم ایران محسوب می‌شود. بالغ بر 84 درصد سطح زیر کشت ‏زعفران دنیا به کشور ایران تعلق دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات حذف جوانه‌ها، اثرات تنظیم ‏کننده‌های رشد و اندازه بنه بر صفات رویشی زعفران‎ ‎‏ بود. این پژوهش در مزرعه و گلخانه تحقیقاتی ‏دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران در فصل رشد سال 1390 انجام شد. آزمایش اول ‏مربوط به اثر اندازه بنه و مواد تنظیم کننده‌های رشد بر صفات رویشی زعفران با تیمارهای جیبرلین، ‏اکسین و سیتوکنین و بنه‌هایی با وز ...

بابونه کبير (.Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip) از گياهان دارويي ارزشمندي است که در صنايع داروسازي و پزشکي کاربردهاي فراوان دارد. در پژوهش حاضر تلاش شد تا اثرات نوع محيط کشت بر رشد، عملکرد و ويژگي هاي کيفي بابونه کبير مشخص گردد. در اين راستا مقادير مختلف خاکبرگ بلوط و بنه شامل نسبت هاي حجمي 5 قسمت خاکبرگ و 15 قسمت خاک، 10 قسمت خاکبرگ و 10 قسمت خاک و 15 قسمت خاکبرگ و 5 قسمت خاک به محيط کشت بابونه کبير اضافه شد. علاوه بر اين يک تيمار ترکيبي از اين مواد شامل 5 قسمت خاکبرگ ب ...

با توجه به اینکه عوامل داخلی مانند اندازه بنه و عوامل محیطی به ویژه درجه حرارت بر رشد و نمو گیاه زعفران موثر می‌باشد، آزمایشی در مورد بررسی تأثیر درجه حرارت (0C 25-23) در دوره رکود بنه‌ها، اندازه بنه و تراکم کاشت بر روی برخی صفات رویشی، زایشی و عملکرد زعفران انجام گردید. در ابتدا بنه‌های گروه شاهد (عدم تیمارحرارتی) در 3 تراکم 50، 75 و 100 بنه در متر مربع و 3 اندازه مختلف بنه 9-6، 11-9 و <11 گرم در آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی کشت گردید و سپس بنه‌های تحت تیمار حرا ...

بمنظور بررسی تأثیر فناوری‌‌های نوین زراعی بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.) شش آزمایش مکمل طی سال‌‌های زراعی 91-1388 انجام شد. آزمایش اول، بررسی اثر نوع بستر، وزن و زمان خارج کردن بنه از خاک جهت کاشت تحت شرایط کنترل شده که به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفیدر سه تکرارانجام شد. تیمارها شامل وزن بنه در دو سطح (10-8 و10 گرم به بالا)، دو بستر کاشت (پشم سنگ و پیت ماس) و شش زمان خارج کردن بنه (نیمه دوم خرداد، نیمه اول و دوم تیر، نیمه اول و دوم مرداد و ...

زعفران گیاهی است با نام علمی (L. Crocus sativus) و متعلق به خانواده زنبقیان Iridaceae))، چند ساله که در اوایل پاییز به گل می رود و در بهار و تابستان خشک شده و به خواب می رود. هدف از کشت زعفران برداشت کلاله و خامه بلند آن است که به رنگ قرمز شفاف می باشد. یکی از مشکلات کشت زعفران محصول کم آن در سال اول و دوم است که یکی از دلایل آن کشت بنه های کوچک می باشد. هدف از این تحقیق تولید بنه های دختری بزرگتر جهت افزایش محصول در سال های بعدی کشت بود.به این منظور در این تحقیق اثر بستر کشت ...

زعفران زراعی (Crocus sativus L.) از نظر اقتصادی پر منفعت ترین گیاه مناطق گرم و خشک است. عملکرد زعفران به شدت تحت تأثیر تاریخ کاشت بنه آن قرار دارد. مناسب ترین تاریخ کاشت بنه اواخر اردیبهشت و ابتدای خرداد ماه است. در مرحله رشد سریع بنه های دختری بر روی بنه مادر، نیاز به عناصر غذایی زعفران افزایش می یابد، از این رو تغذیه برگی زعفران با کود کامل در این دوره، بسیار موثر است. به منظور مطالعه اثر تاریخ کاشت بهاره (بدون انبار بنه ها) و تغذیه برگی با کود کامل، آزمایشی به صورت کرت های ...

زعفران به عنوان با ارزش‌ترین محصول کشاورزی و دارویی جهان جایگاه ویژه‌ای در بین محصولات صادراتی ایران دارد. به منظور بررسی تاثیر روش کاشت و اندازه بنه بر عملکرد زعفران آزمایشی در سال زراعی 92-1391 در شهر اسفدن و بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سه روش کاشت کپه‌ای (سنتی)، نواری و جوی و پشته‌ای و سه وزن بنه 6 تا 8، 9 تا 11 و 12 تا 14 گرم در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که اندازه بنه در سال اول بیشترین تاثیر را بر عملکر ...

هدف از انجام این پژوهش بهینه‌سازی فرآیند خشک‌کردن میوه بنه در خشک‌کن پیوسته نیمه صنعتی بود. آزمایش‌ها در یک خشک‌کن جریان پیوسته نیمه‌صنعتی در سه سطح دمای هوای 45، 60 و 75 درجه سلسیوس، سه سطح سرعت هوای ورودی 1، 5/1 و 2 متر بر ثانیه و سه سطح سرعت تسمه 5/2، 5/6 و 5/10 میلی‌متر بر ثانیه انجام شد. به منظور پیش‌بینی رطوبت در طی فرآیند خشک‌کردن از 10 مدل ریاضی استفاده شد. بهترین مدل برای بیان رفتار خشک‌شدن میوه بنه با توجه به بیشترین مقدارR2 و کمترین مقدار برای ? 2 و RMSE انتخاب شد. ...

افزایش چشمگیر دی اکسیدکربن اتمسفر در دهه‌های اخیر باعث افزایش گرمای زمین، تشدید پدیده گلخانه‌ای، ذوب شدن یخ‌های قطبی، بالارفتن سطح آب دریاها و در نتیجه تغییر اقلیم می-گردد. عمده ترین منابع جهت ذخیره‌سازی کربن، پوشش گیاهی می‌باشد. اهمیت و نقش جنگل‌ها در بازگرداندن سهم قابل توجهی از مواد منتشره توسط انسان، ضرورت مطالعات در زمینه جذب آلودگی‌هایی از جمله دی‌اکسید کربن را بیش از پیش روشن می‌سازد. این پژوهش به بررسی پتانسیل جنگل تحقیقاتی بنه و بادام فیروز آباد در جنوب غرب استان فار ...