عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

معضل محدودیت منابع و امکانات تولید و به تبع آن کا لاها و خدمات همواره دست به گریبان جوامع بوده است . بنابراین استفاده اصولی و بهینه از منابع و امکانات امری اجتناب ناپذیر است تا با جلوگیری از اتلاف منابع و سرمایه ها شرایط برای تحقق اهداف مطلوب فراهم گردد. با تداوم روند جهانی کردن اقتصاد و افزایش مبادلات)صادرات و واردات(در جهان، اهمیت خدمات حمل ونقل و ارتباطات بتدریج افزایش یافته و درصد قابل توجهی از منابع در این بخش تمرکز یافته اند . بنادر هرکشور به عنوان یکی از محورهای توسعه ...

اسکله های باز و بسته به طور متناوب در سازه های دریایی مورد استفاده قرار می گیرند. اسکله باز از شمع و عرشه و اسکله بسته از عرشه و سپری تشکیل یافته که هر یک از آن ها به انواع متفاوتی تقسیم می‌شوند. هدف از این مطالعه، مقایسه رفتار سازه ای و هیدرولیکی هر یک از این دو نوع سازه در مقابل بارهای وارده، نیروهای داخلی و تغییر شکل ها می باشد. ابتدا با ارزیابی و تعیین نیروهای وارده با استفاده از نرم افزار SAP2000، سازه تحلیل استاتیکی گردیده و نیروهای داخلی و تغییر شکل ها معین شده است. س ...

در ادبیات اقتصادی از سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار برای رشد و توسعه اقتصادی یاد می‌شود. این در حالی است که همواره سرمایه‌گذاری با دو عامل ریسک و بازده همراه می‌باشد. با توجه به ریسک گریز بودن سرمایه گذاران و همچنین فضای پر از نوسان و ریسک در اقتصاد کشور، مدیران پروژه‌ها نیاز به ابزارهایی دارند که بتوانند با بینش درستی درباره سرمایه‌گذاری خود تصمیم گیری کنند. ابزارهای سنتی برای ارزیابی پروژه‌ها (مانند نرخ بازده داخلی و ارزش حال خالص)، ریسک‌های موجود را در نظر نم ...