عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 59

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به تبدیل شدن بندر انزلي به عنوان بزرگترين بندر شمالي کشور به منطقه آزاد تجاری و گسترش ساخت و سازها در اين شهر و وجود شرايط گوناگون از جمله قرارگيری آن در پهنه زلزله خيزی با خطر نسبی زياد و قرار داشتن آن بر نهشته‌های ماسه‌ای همراه با سطح آب زيرزمينی بالا، ماسه‌ی انزلی نیز مانند برخی ماسه‌های شناخته شده‌ی جهانی، دارای ارزش تحقیقاتی است. تحقیق حاضر به مطالعۀ توان باربری وضریب عکس العمل بستر ماسۀ با رویکرد آزمایشگاهی می‌پردازد. در این پژوهش، با افزودن %10 کائولینیت به ماس ...

گردشگری یکی از بزرگترین صنایع جهان است که برای بسیاری از کشورها منبع مهمی برای تولید درآمد، شغل و ثروت است (UNEP, 2002). توسعه پایدار گردشگری رویکردی است که در جهت حداکثر کردن منافع اقتصادی- اجتماعی و حداقل کردن اثرات زیست محیطی به کار گرفته می شود (نتو، 2002). با علم به اینکه منابع محدود هستند و نیازمند حفظ شدن جهت استفاده آتی هستند، پایداری تبدیل به چارچوبی راهنما برای توسعه شده است. از یک سو، مشارکت، عنصر کلیدی توسعه پایدار و گردشگری پایدار به شمار می‌رود و از سوی دیگر، آ ...

یاد گیری سازمانی به عنوان یک ضرورت در تمامی سازمانها است. نگرش و رویکرد بسیاری از سازمانها به یاد گیری سازمانی از دید مزیت رقابتی است. هدف از این تحقیق بررسی و تبیین تاثیر عناصر مدیریت دانش بر یاد گیری سازمانی میباشد. جامعه آماری شامل کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی بندر انزلی می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق علاوه بر مطالعه کتب و مقالات مرتبط در این زمینه به تعداد 150 پرسشنامه به طور تصادفی در بین جامعه آماری توزیع گردید که از این تعداد 131 پرسشنامه قابلیت ا ...

امروزه صنعت گردشگری به عنوان ابزاری برای کمک به اقتصاد جوامع، مورد توجه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و حتی کمتر توسعه یافته قرار گرفته است و میتوان با توجه به توسعه صنعت گردشگری در هر منطقه موجبات گسترش فرصت های شغلی، ایجاد درآمد اضافی، فقر زدایی و ... و در مجموع بهبود شاخصهای اقتصادی را باعث شد و در این راستا شناخت مرحله توسعه مقصد گردشگری اهمیت ویژه می یابد. هدف از این پژوهش ارزیابی روند توسعه گردشگری، انتخاب و اجرای مدل مناسب برای سنجش میزان توسعه یافتگی شهرستان بندر ...

در این پایان نامه مباحثی همچون موقعیت جغرافیایی استان و انزلی و کشورهای حوزه حاشیه خزر و نیز نقش منطقه آزاد در توسعه اقتصادی کشوری بطور اعم و تأثیر منطقه آزاد انزلی در رشد اقتصادی و مناسبات فرهنگی با کشورهای همسایه بطور اخص پرداخته شده است و اینکه مناطق آزاد نه فقط به عنوان ابزارهای توسعه اقتصادی مطرح بوده بلکه عواملی برای جذب سرمایه و انتقال فناوری و آموزش نیروی انسانی و ارتباط با بازار جهانی و در نهایت دریچه ای به سوی رشد و شکوفایی اقتصادی به شمار می رود و امروزه کشورها برا ...

آیا از دست رفتن حس دلبستگی بازتاب افت کیفیت مکان شهری است؟ چه ویژگی‌هایی مکان شهری را منحصر‌به‌فرد و به تبع آن عده‌ی کثیری را به آن دلبسته می‌سازد؟ در پاسخ به این سوالات، دلبستگی به مکان در دو مطالعه‌ی جداگانه و در ارتباط با دو گروه از کاربران مورد بررسی قرار گرفت: شهروندان و گردشگران. نظر به اینکه هدف اساسی در مطالعه‌ی یک، سنجش و مقایسه‌ی میزان ادراک شهروندان در خصوص عوامل کالبدی و کارکرد مکان‌ها، میزان رضایت‌مندی به-عنوان معیار اندازه‌گیری دقیق و دارای اعتبار کیفیت یک تجربه ...

امواج بلند می توانند به آسانی به داخل بندر نفوذ کرده و ممکن است پریود طبیعی بندر با پریود موج نفوذی به آن برابر شده و ایجاد تشدید کنند و موجب ناآرامی داخل بندر شوند و اثرات زیادی روی لنگرگیری کشتی ها خواهند داشت. پس مدلسازی صحیح آن در طراحی بندر مهم می باشد. امواج مادون ثقلی امواج بلندی هستند که از شکست امواج کوتاه نزدیک شونده حاصل می شوند. در این مطالعه، مدلسازی عددی نفوذ امواج مادون ثقلی فرکانس پایین به داخل بندر انزلی از مهمترین بنادر کشتیرانی ایران در جنوب غربی دریای خزر ...

در دنیای کنونی سعی بر آن است تا با کمترین هزینه بیشترین کارایی در یک سیستم به دست آید و از طرفی این خواسته بدون تصمیم گیری‌های اساسی و ارزیابی‌های پیوسته و مطمئن از سیستم عملیاتی، امکان‌پذیر نخواهد بود. لذا شبیه سازی این امکان را فراهم می‌آورد تا با داشتن سیستم و عملیات‌های مرتبط با آن در دنیای مجازی تصمیمات درست گرفته شود و پس از ارزیابی سیستم، راهکارهای درستی ارائه گردد. پایانه‌های کانتینری نیز از این مورد مستثنی نخواهند بود، لذا با توجه به این قضیه محقق بر آن شد تا با بررس ...

بنادر به عنوان یکی از اعضای اصلی زنجیره‌ی تامین، نقش تاثیر گذاری را در اقتصاد و مبادلات تجاری ایفا می‌کنند. افزایش کارایی بنادر دلخواه تمامی گروه‌های مرتبط با آن می‌باشد. برای ارزیابی عملکرد بنادر از شیوه‌های گوناگونی استفاده می‌گردد که یکی از آنها شبیه سازی می‌باشد. با استفاده از شبیه سازی،‌ امکان ارزیابی کل فعالیت‌های بندری و تجهیزات آن مقدور می‌باشد. همچنین یکی از مزایای شبیه سازی، امکان سنجی بعضی از اهداف و نیز مشاهده‌ی نتایج پیش از انجام تغییرات می‌باشد. در بندر انزلی ...