عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 146

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از اجرای این پروژه، آشنایی با روشهای تعیین ساختار بلورین مواد و به عنوان بخش عملی پروژه، تعیین ساختار سه ماده سنتز شده جدید بود که در محل آزمایشگاه تحقیقاتی اشعه ایکس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعتی تهران انجام گرفت . در این پروژه بروی 3 بلور کار شد که خلاصه‌ای از نتایج بدست آمده بروی بلورها به شرح زیر می‌باشد: بلور اول: ترکیبی با فرمول [WoS3(cuncs)3](Pph4)2 مورد مطالعه پراش‌سنجی پرتوایکس قرار گرفت . این ترکیب دارای سیستم بلورین تری‌کلینیک می‌باشد. گروه فضایی آن P1 ...
نمایه ها:
بلور | 

تکنیک چکلرالسکی (cz) یکی از مهمترین روشهای رشد بلور می‌باشد. کیفیت بلورهایی که با استفاده از این روش به دست می آی‌ند. (مانند YAG, SI)، به طور اساسی به فرآیند رشد بستگی دارد. در یک مذاب cz، جریان اشاره نقش مهمی از نظر انتقال حرارت و ماده در فرآیند رشد دارد. چرخش بلور برای بهبود تقاون حرارتی رد اطراف بلور و یکنواختی شعاعی محلول، بسیار مفید است تاکنون پژوهشهای زیادی روی جریانهای موجود در یک مذاب cz، به منظور بهبود بخشیدن به کیفیت بلور و همچنین درک فرایندهای رشد، انجام شده است و ...

مسئله مهم درپرورش بلور ازمحلول (مثل )L.P.E کنترل غلظت محلول درهرنقطه ازبوته است ،درنتیجه شروع به محاسبه جریان یک مایع دراثر تغییرات حرارتی وهمچنین گردش منطقه یابوته کرده ایم این محاسبات بعلت معادلات دیفرانسیل غیرخطی باید بادقت زیاد وخیلی آهسته پیش رود تابه نتیجه مطلوب برسد بدین جهت درحال حاضر،مشغول بررسی بهترین شرایط اولیه ازنظر فرم بوته وسرعت دوران وگذراندن اجسام خارجی درداخل بوته بمنظور ساده کردن جریان مایع هستیم .این شرایط اولیه درهمگرائی نتیجه تاثیر زیادی خواهدداشت . ...

هدف از انجام این پروژه بررسی هارمونیک دوم در بلورKDP می‌باشد. برای نیل به این هدف ، اپتیک بلورهای تک محوری که شامل برهمکنش سه موج اپتیکی، شرایط تطابق فاز و انواع تطابق فاز در این نوع بلورهاست مورد بررسی قرار می‌گیرد همچنین با توجه به اینکه تولید هارمونیک دوم یک اثر اپتیکی غیرخطی است ، تاثیرپذیری غیرخطی اپتیکی بصورت تحلیلی و خواص آن در محیطهای مختلف به طور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی تحلیلی برهمکنش غیرخطی اپتیکی و شرایط جورشدن فازها و در نهایت تولید هماهنگ دوم بلور تک ...

تک بلورهای فروالکتریک از جمله KDP و ADP اولین بلورهایی بودند که در تبدیل غیرخطی فرکانسهای لیزری بکار برده شدند و بدلیل خواص ویژه‌ای که دارند همچنان استفاده گسترده‌ای در تولید هارمونیکهای دوم و بالاتر لیزر Nd: YAG دارند. لذا یافتن راهی مناسب جهت تهیه این بلورها ضروری می‌باشد. در این پروژه هدف اصلی سنتز ADP با استفاده از کود شیمیایی فسفات دی‌آمونیوم می‌باشد بطوریکه از خلوص بالای مورد نیاز جهت رشد بلور برخوردار باشد. سپس رشد تک بلورهای بزرگ با استفاده از مواد تهیه شد ...
نمایه ها:
سنتز | 
بلور | 

با پیشرفت در تولید بالا، در دو دهه اخیر بررسی‌های گسترده‌ای بر روی بلورهای متشکل از هالیدهای قلیایی و ترکیبات قلیایی خاکی صورت گرفته است . یکی از این بلورها، بلور BaSe می‌باشد. این بلور در حالت تعادل ساختار نمک طعام را داردو پس از اعمال فشار به ساختار کلرید سزیم تغییر ساختار می‌دهد. اعمال فشار بیشتر منجر به آن می‌شود که بلور در ساختار کلرید سزیم به فلز تبدیل شود. در این میان ما خواص ساختاری و الکترونی بلور BaSe را با استفاده از نظریه تابعی چگالی و با روش شبه پتانسیل - موج تخت ...

در این رساله، رشد بلور، ناکاملی در بلور، سونش شیمیایی، ویژگی الکتریکی نیمرسانا، رشد بلور سیلیکون در آزمایشگاه، تعیین ویژگی های بلور رشد داده شده مورد بررسی قرار گرفته است. ...

دینامیک پرتون شرکت کننده در پیوند هیدروژنی در فرآیندهای انتقال فاز فروالکتریکی بلورهای فروالکتریکی دارای نقش اساسی می باشد. بلور ‏‎KH2PO4 از جمله بلورهایی است که مولکولهای آن به واسطه وجود پیوندهای هیدروژنی در کنار هم قرار گرفته اند. مطالعات پراش نوترونی به وضوح یک سیستم پیوند هیدروژنی غیر خطی را در این بلور نشان می دهد که پیوندهای هیدروژنی در یک راستا و در یک امتداد قرار گرفته اند. در بررسی این بلور از مدل چاه پتانسیل سه کمینه ای و توابع پتانسیل تکه به تکه استفاده شده است که ...

بستگی دمائی ضرائب ترابری در فلزات ساده عمدتا ناشی از اثر پراکندگی همگن الکترون-فونون و الکترون ناخالصی می‌باشد در فلزات مرکب با اتمهای مغناطیسی مثل بلور UPd2Si2 الکترون‌ها بطور ناهمگن نیز توسط اتمهای مغناطیس پراکنده می‌گردند که این باعث رفتار غیرعادی در وابستگی دمائی ضرائب ترابری در این اجسام می‌گردد. یکی از مکانیسم‌هائی که در توجیه این رفتارها موفق بوده مکانیسم پراکندگی اریبی می‌باشد. در این رساله این مکانیسم بطور دقیق بررسی شده و در مورد فلز با فرمیون‌های سنگین UPd2Si2 بکار ...