عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بلاهای طبیعی تاثیر مستقیم بر نیازهای ضروری بشر از جمله وسیله‌های ارتباطی و سیستم‌های مخابراتی دارد. هم‌چنین نیاز بشر برای استفاده از این سیستم‌ها بعد از رخ دادن بلاهای طبیعی دو چندان می‌شود. از این‌رو در این تحقیق بر آنیم که مساله‌ی مکان‌یابی دکل‌های مخابراتی یک شبکه سلولی به‌منظور بیشینه کردن پوشش خدمات بعد از بلاهای طبیعی را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا ابتدا به معرفی سیستم‌های مخابراتی خواهیم پرداخت. سپس انواع مسایل مکان‌یابی و روش‌های حل مسایل مکان‌یابی چندهدفی ر ...
نمایه ها:
دکل | 

بلایای طبیعی یکی از موانع اصلی توسعه پایدار محسوب می‌گردند. همواره وقوع آن به عنوان سدی بر سر راه توسعه اقتصادی، اجتماعی و عمرانی قرار دارد. چنانچه شدت بلایا بیشتری باشد، برنامه‌های توسعه ملی با مشکلات بیشتری همراه خواهد بود. چرا که بسیاری از تمدنها و جوامع بشری در اثر وقوع بلایای طبیعی از بین رفته‌اند. انسان با بهره‌برداری غیر منطقی وضعیت مدیریت بهره‌برداری از منابع طبیعی بر تعداد و شدت بلایا افزوده است . با نگاهی به تاریخچه بلایای طبیعی می‌توان به این مهم پی برد. افزایش بی‌ ...
نمایه ها:
پژوهش | 
سیل | 
ایران | 
توسعه | 

زلزله بعنوان مخوفترین و غم‌انگیزترین بلیه طبیعی، محدودیت نمی‌شناسد. از آنجایی که کشور ایران بر روی یکی از فعال‌ترین کمربندهای زلزله‌خیز جهان (کمربندکوهزایی آلپ -هیمالیا) قرار دارد، بنابراین یکی از زلزله‌خیزترین کشورهای جهان محسوب می‌گردد. همچنین استان کرمان به دلیل قرارگیری بر روی این کمربند، خطراتی را از جانب این بلیه طبیعی برخود متحمل می‌کند. زلزله‌های بوقوع پیوسته در آن استان همواره تلفات انسانی و خسارات اقتصادی فراوانی را به همراه داشته‌اند. دراین مقاله سعی شده ضمن مطالعه ...

این گزارش یک نگرش مختصر به وضعیت عمومی محیط زیست اروپا دارد که در آن عمدتا مولفه‌های مهم محیط زیست انسانی مطرح شده‌اند. علاوه بر محیط طبیعی از موضوعات مهم دیگری نظیر جمعیت و سرزمین صحبتی به میان نیامده است . در حقیقت آب و فاضلاب ، هوا و ... و بلایای طبیعی در کانون توجه قرار داشته‌اند. آب‌های شیرین منایع طبیعی هستند که تداوم حیات فقط با حضور آن میسر است متاسفانه این منابع در همه جا و از هر منبع چشمه، رودخانه، سد و مخازن انسان ساخت و ... به شدت تحت فشار قرار دارند و این منابع ب ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هدف مطلب حاضر، ارائه تصویری کلی از مفاهیم "سیستم مدیریت بحران" و اقدامات "مدیریت بحران" است . در این نوشته سعی شده ماهیت کلی مساله و نیز اجزای اصلی پیکرده سیستم مدیریت بحران، معرفی گردد. در این مقاله، مفاهیم مورد نظر به شکل یک فرآیند معرفی می‌شود. فرآیندی که از سازماندهی و اجرای طرحهای مطالعاتی، آغاز به تدوین کامل طرحهای عملیاتی ختم می‌شود. به عبارت دیگر در مقاله حاضر "فرآیند ایجاد سیستم مدیریت بحران" و فرآیندهای کاری مدیریت بحران تواءما معرفی شده‌اند. با فرض پذیرفتن تصویر کل ...