عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 293

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاریخ دانش بلاغت فارسی به چهار دوره بومی سازی، شرح و تقلید، هندی گرایی و بلاغت مدرسی تقسیم می شود. کتاب هایی که در دوره معاصر در زمینه بلاغت تألیف شد مربوط به دوره بلاغت مدرسی است که هدف از تألیف آنها تعلیم این علم به دانشجویان مکاتب و مدارس بود و اغلب جزوه‌های درسی بود که تبدیل به کتاب شد و تقریباً پایه تمامی آنها بلاغت عربی است. با شروع آموزش و پرورش نوین در ایران و تألیف کتاب های جدید، برای دانش آموزان رشته های ادبی نیز در دوره متوسطه کتاب هایی در زمینه بلاغت تألیف شد. از ...

رساله‌یِ حاضر ترجمه‌ای است از کتابِ تلخیص‌المفتاح و در کنارِ این کار، مقایسه‌یِ عناصرِ بلاغیِ موجود در این کتاب است، با آنچه در بلاغتِ فارسی مطرح شده‌است. موضوعِ کتابِ تلخیص‌المفتاح، دانشِ بلاغت است و در سه بخشِ اصلی (معانی و بیان و بدیع) نوشته شده‌است که پیش از این سه بخش دارایِ مقدّمه و بخشی در بابِ فصاحت و بلاغت آمده و کتاب را با دو بخشِ فرعیِ دیگر با عنوانِ دزدی‌هایِ ادبی و مطالبی مربوط به آن و عواملِ زیباسازیِ سخن به پایان برده‌است. مصنّف، دانشِ معانی را به هشت باب بخش ...

درطول تاریخ همواره سخنورانی بوده اند که با جادوی کلام خود، دلهای ادب دوستان را ربوده، مقبولیت همگانی پیدا کرده اند. صاحب نظران علوم ادبی پیوسته درپی آن بوده اند که پرده از اسرار فصاحت و بلاغت این سخنوران بردارند. به همین منظور به مطالعه وتحقیق در شاهکارهای ادبی پرداخته، به جمع آوری و تحلیل ویژگیهای خاص این سخنان مبادرت ورزیده اند. علی رغم تألیفات فراوان در زمینه علوم ادبی، رموز زیبایی این آثار هنوز به طور کا مل آشکار نشده است. پایان نامه حاضر، هم قدم با این سنت علمی - ...

بررسی برجسته ترین آثاری که به زبان فارسی در زمینه بلاغت(بیان و بدیع) تا دوره قاجاریه نوشته شده است، در جهت تبیین سیر تطوّرات مباحث بلاغی در ایران و سنجش میزان توانایی آن ها در تحلیل زیبایی شناختی شعر فارسی در دوره های مختلف سبکی، در این پایان نامه مدّ نظر بوده است. این پایان نامه، یک هدف اصلی دارد و به ضرورت موضوع و بر بنیان هدف اصلی، اهداف فرعی چندی نیز در آن دنبال می شود: هدف اصلی: 1- بررسی تاریخی – تحلیلی نوشته های بلاغی از ایران پیش از اسلام (احتمالاً) تا دوره قاجاریه، ...

علاوه بر شاخه های مهم و شناخته شده ی علوم بلاغی؛ همچون علم «بیان» و «بدیع»، استفاده از عنصر عاطفه نیز در بلاغت و لطافت بخشی سخن یا متن ادبی تأثیر بسزایی دارد. خطیب موفق، علاوه بر اطلاعات قوی، باید دارای آگاهی وسیعی نسبت به خصوصیات روانی مخاطبین باشد تا بتواند بر آنها اثرگذار باشد. نگارنده ی پژوهش حاضر با عنوان «بررسی مفاهیم عاطفی در حوزه ی بلاغت در سخنان امام علی-علیه‏السّلام- » با توجه به اهمیت بحث، ضمن اشاره به شواهدی از خطبه ها، نامه ها و حکمت های نهج البلاغه ،در پی اثب ...

این پایان‌نامه در خلال پرداختن به دو موضوع إعراب و بلاغت، که از شاخصه‌های مهم در ارزش‌گذاری یـک متن‌اند، تأثیر این دو مهم را در فهم 20 خطب? اوّل نهج البلاغه بررسی و کاوش کرده است. تا در پی این بررسی، به این پرسش پاسخ دهد که آیا نکات و اختلافات اعرابی و بلاغی موجود در این کتاب شریف، در فهم مراد امیر مومنان اثرگذار است یا خیر؟ از این رو، به منظور دست‌یابی به این تأثیرگذاری، ابتدا در بخش إعراب، مفردات و جمل بررسی و نیز نکات اختلافیِ نحوی تا حدّ امکان استخراج شده است؛ و سپس در ب ...

قضیه سرقات یکی از مباحث مهم در بلاغت اسلامی است بررسی منابع مربوط با بلاغت نشان از آن دارد که این قضیه در طول تاریخ تغییر و تطوری را از سر گذرانده و مورد تامل ناقدان مسلمان قرار گرفته است. هدف پایان‌نامه حاضر بررسی و اثبات این فرضیه است که مفهوم سرقات و به پیروی از آن جایگاه سارق در طول قرن‌ها دچار دگرگونی شده‌است. بدین منظور با به کارگیری روشی تاریخی تلاش نمودیم تا این مطلب را در طول هشت قرن نخستین هجری بررسی نماییم. ضرورت این تحقیق از آنجا ناشی می‌شود که به وسیله آن می‌توان ...
نمایه ها:
بلاغت | 
اسلام | 

استثناء، یکی از مباحث علم نحو است که با توجه به اسرار و رموز نهفته در آن، جایگاه ویژه ای را در قرآن به خود اختصاص داده است . اندیشمندان و صاحب نظرانِ علم بلاغت نیز آن را به عنوان یکی از شگردهای ایجاز و اختصاص در کلام برشمرده و از زوایای مختلف به بحث و بررسی در اسلوب آن پرداخته اند . رساله ای که هم اکنون با عنوان «جلوه های زیباشناختی استثناء در قرآن کریم» ارائه گردیده، پژوهشی است در خصوص جنبه های بلاغی استثناء در آیات شریفه قرآن . تحقیق حاضر، در پنج فصل تنظیم شده که در فصل ا ...
نمایه ها:
بلاغت | 
تجلی | 
بلاغت | 
قرآن | 

این رساله شامل پنج فصل است. فصل اول اختصاص دارد به کلیات طرح تحقیق، مقدمه ای دربارۀ بلاغت، علوم بلاغی و اصطلاحات کلیدی مربوط به این علوم، سالشمار زندگی و کتابشناسی آثار چاپ شدۀ اخوان ثالث و توضیح برخی اشعار از زبان اخوان. فصل دوم علم بیان، فصل سوم علم بدیع و فصل چهارم علم معانی را دربرمی گیرد. به دلیل اهمیت مبحث کهن گرایی، کاربرد انواع کهن گرایی در شعر اخوان، در فصل چهارم بررسی گردید. از میان سه شاخۀ علم بلاغت، علم بیان در اشعار نو اخوان حضور چشمگیرتری دارد و صنایع مربوط به ...