عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 165

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاریخ دانش بلاغت فارسی به چهار دوره بومی سازی، شرح و تقلید، هندی گرایی و بلاغت مدرسی تقسیم می شود. کتاب هایی که در دوره معاصر در زمینه بلاغت تألیف شد مربوط به دوره بلاغت مدرسی است که هدف از تألیف آنها تعلیم این علم به دانشجویان مکاتب و مدارس بود و اغلب جزوه‌های درسی بود که تبدیل به کتاب شد و تقریباً پایه تمامی آنها بلاغت عربی است. با شروع آموزش و پرورش نوین در ایران و تألیف کتاب های جدید، برای دانش آموزان رشته های ادبی نیز در دوره متوسطه کتاب هایی در زمینه بلاغت تألیف شد. از ...

رساله‌یِ حاضر ترجمه‌ای است از کتابِ تلخیص‌المفتاح و در کنارِ این کار، مقایسه‌یِ عناصرِ بلاغیِ موجود در این کتاب است، با آنچه در بلاغتِ فارسی مطرح شده‌است. موضوعِ کتابِ تلخیص‌المفتاح، دانشِ بلاغت است و در سه بخشِ اصلی (معانی و بیان و بدیع) نوشته شده‌است که پیش از این سه بخش دارایِ مقدّمه و بخشی در بابِ فصاحت و بلاغت آمده و کتاب را با دو بخشِ فرعیِ دیگر با عنوانِ دزدی‌هایِ ادبی و مطالبی مربوط به آن و عواملِ زیباسازیِ سخن به پایان برده‌است. مصنّف، دانشِ معانی را به هشت باب بخش ...

بررسی برجسته ترین آثاری که به زبان فارسی در زمینه بلاغت(بیان و بدیع) تا دوره قاجاریه نوشته شده است، در جهت تبیین سیر تطوّرات مباحث بلاغی در ایران و سنجش میزان توانایی آن ها در تحلیل زیبایی شناختی شعر فارسی در دوره های مختلف سبکی، در این پایان نامه مدّ نظر بوده است. این پایان نامه، یک هدف اصلی دارد و به ضرورت موضوع و بر بنیان هدف اصلی، اهداف فرعی چندی نیز در آن دنبال می شود: هدف اصلی: 1- بررسی تاریخی – تحلیلی نوشته های بلاغی از ایران پیش از اسلام (احتمالاً) تا دوره قاجاریه، ...

در بخش اول، که بحثی در تطور بلاغت عربی تا قرن هشتم هجری است سعی شده به علت تخصصی بودن بحث ، مطالب به طور مستند باشد و روش تحقیق و تقسیم فصول از سه کتاب زیر گرفته شده است : کتاب اول: "در قلمرو بلاغت " تالیف استاد ارجمند جناب آقای دکتر علوی‌مقدم، که مجموعه مقالات ارزشمند ایشان درباره بلاغت و مباحث دیگر است . کتاب دوم: "البلاغه تطور و تاریخ" نوشته دکتر شوقی ضیف کتاب سوم: "الموجز فی تاریخ البلاغه" از دکتر مازن المبارک ، که ترجمه آن در پایان همین رساله آورده شده است . لازم به ذکر ...

این پایان‌نامه در خلال پرداختن به دو موضوع إعراب و بلاغت، که از شاخصه‌های مهم در ارزش‌گذاری یـک متن‌اند، تأثیر این دو مهم را در فهم 20 خطب? اوّل نهج البلاغه بررسی و کاوش کرده است. تا در پی این بررسی، به این پرسش پاسخ دهد که آیا نکات و اختلافات اعرابی و بلاغی موجود در این کتاب شریف، در فهم مراد امیر مومنان اثرگذار است یا خیر؟ از این رو، به منظور دست‌یابی به این تأثیرگذاری، ابتدا در بخش إعراب، مفردات و جمل بررسی و نیز نکات اختلافیِ نحوی تا حدّ امکان استخراج شده است؛ و سپس در ب ...

برای درکِ بلاغتِ زبان فارسی و کشف و شناساییِ قواعد و اصولِ آن، باید از مطالعه و تحلیلِ ساخت‌های نحویِ آن شروع کرد. تنها از این طریق است که مشخّص می‌شود که ساخت‌های نحوی در حالتِ عادی و خنثی چه نظم و ترتیبی دارند و در موقعیت‌هایی که القای غرضِ بلاغی و معنای خاصی مدّ نظر است، چه تغییراتی پیدا می‌کنند؛ چراکه ساختِ نحوی که همان چگونگیِ نظم و ترتیبِ اجزاست، بر اساسِ معنا و اغراضِ بلاغی شکل می‌گیرد. هر نوع تغییر در جایگاه دستوری و واقعیِ اجزا، دگرگونی در صورتِ جمله‌ها و هرگونه حذف ...

فنون بلاغت که از شاخه‌های علوم ادبی محسوب می‌شود از روزگاران گذشته تا کنون مورد توجّه شاعران، ادیبان و سخن‌سنجان بوده است. هنری است که به کمک آن می‌توان سخن را زیبا بیان کرد و از این راه بر مخاطب تأثیرگذار بود و به واسطه‌ی وجود بلاغت است که آثار ادبی شایسته‌ی نگهداری می‌باشند و شنیدن و خواندنشان مایه‌ی التذاذ ادبی می‌شود. شاعران استان کرمانشاه نیز این فن را در آثار خود به کار گرفته‌اند تا سخنی بیافرینند که در خور ستایش و تحسین باشد و بانی مکتبی در حوزه‌ی شعر و داستان در غ ...

در این رساله خواننده به طور اختصار با زندگی این شاعر گرانقدر آشنا می شود و علاوه بر آشنایی مختصر با تمام آثار سعدی با غزلهای وی و تقسیم بندی وشماره ابیات و ترتیب سروده شدن هر یک آشنایی بیشتری پیدا می کند. بهره هایی که سعدی از شاعران پیش از خود برده مورد بحث قرار گرفته و نمونه هایی از این تاثیر پذیری در معرض دید خوانندگان قرار داده شده است. چون از میان غزل سرایان پیش از سعدی ، انوری بیشترین تاثیر را از لحاظ لفظ و شیوه بیان بر او داشته است ، ضمن بیان بهره جویی این گوینده توانا ...

این رساله شامل پنج فصل است. فصل اول اختصاص دارد به کلیات طرح تحقیق، مقدمه ای دربارۀ بلاغت، علوم بلاغی و اصطلاحات کلیدی مربوط به این علوم، سالشمار زندگی و کتابشناسی آثار چاپ شدۀ اخوان ثالث و توضیح برخی اشعار از زبان اخوان. فصل دوم علم بیان، فصل سوم علم بدیع و فصل چهارم علم معانی را دربرمی گیرد. به دلیل اهمیت مبحث کهن گرایی، کاربرد انواع کهن گرایی در شعر اخوان، در فصل چهارم بررسی گردید. از میان سه شاخۀ علم بلاغت، علم بیان در اشعار نو اخوان حضور چشمگیرتری دارد و صنایع مربوط به ...