عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

راندمان جذب فسفر از کودهای فسفره در مناطق خشک و نیمه خشک بدلیل تثبیت فسفر در خاک های آهکی بسیار پایین می باشد. منابع آلی قابل تجدید مانند مانده های گیاهی می توانند در افزایش فراهمی فسفر در خاک های آهکی نقش قابل ملاحظه ای داشته باشند. در این تحقیق جذب و واجذب فسفر در 10 خاک آهکی تیمار شده با چهار نوع بقایای گیاهی شامل: بقایای آفتابگردان، سیب زمینی، گندم و میوه با نسبت c/p مختلف بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که این بقایا باعث کاهش معنی دار جذب و افزایش معنی دار رهاسازی گرد ...

حفظ حاصلخیزی خاک، کلیدی برای کشاورزی پایدار است. مدیریت پسماندهای گیاهان و برگرداندن آن‌ها به خاک از عوامل ضروری حفظ حاصلخیزی برای کشاورزی پایدار می‌باشد. تجزیه‌ی مواد آلی در خاک، عامل بسیار مهمی در بازچرخ عناصر غذایی ضروری است. یکی از منابع تأمین نیتروژن به‌عنوان محدودکننده‌ترین عنصر در رشد گیاه، تجزیه‌ی مواد آلی است. پس از آن‌که آریل‌آمیداز و پروتئازها اسیدآمینه را از سایر بخش‌های مواد آلی جدا کرد گروهی از آنزیم‌ها به‌نام آمیدوهیدرولاز، اسیدآمینه‌ی حاصل را به نیتروژن معدن ...

افزایش فرسایش و تراکم خاکبه واسطه کشت مداوم محصولات، و کاهش ماده آلی خاک به‌دلیل مدیریت نادرست بقایای گیاهی، از جمله دلایلی است که موجب نگرانی و توجه بیش‌تر به روش‌های خاک‌ورزی حفاظتی شده است. این تحقیق شامل دو مرحله بود. در مرحله اول تاثیر مدیریت بقایای گیاهی و در مرحله دوم تاثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر خصوصیات خاک و عملکرد گندم بررسی شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفیاجرا شد که مدیریت بقایای گیاهی در دوسطح (باقی گذاشتن بقایا و سوزاندن بقایا) و روش‌های خاک‌ورزی در دو سطح ...

بخش کشاورزی بالغ بر 95 درصد از مجموع میزان آب مصرفی کشور را به خود اختصاص داده است. در عین حال، بررسی شاخص‌های بهرهوری آب در بخش کشاورزی، نازلترین بازده اقتصادی و اتلاف ‌این منبع محدود را نشان می‌دهد. از طرفی مسئله فرسایش بی‌رویه خاک، کاهش ماده آلی نیز به چالشی دیگر برای کشاورزی تبدیل شده است. بنابراین هرگونه تغییری در ساختار عملیات اجرایی مزارع که با کاهش میزان مصرف آب و در عین حال افزایش عملکرد محصول همراه باشد در سطح ملّی از جایگاه بسیار ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. به منظور ...

تاریخچه کوددهی با کود گاوی بر فرایند معدنی نیتروژن در خاک اثر دارد. این امر به خصوص در زمانهای طولانی شرایط مساعد نگهداری بارزتر میباشد. به طوری که سطح کود گاوی سبب ایجاد تمایز در وقوع معدنی شدن نیتروژن خاک شد. بقایای گیاهی ذرت بر نیتروژن معدنی خاک به خصوص در طی هفته های نخست تجزیه بقایا اثر کاهنده دارد. تاثیر اندام هوایی و ریشه ذرت بر دینامیک نیتروژن خاک مشابه بود.اوره به عنوان منبعی از نیتروژن اولیه برای جمعیت میکروبی خاک، افزایش در معدنی دشن نیتروژن خاک را به دنبال داشت. ...

علف‌های هرز یکی از عوامل عمده کاهش تولید محصول سیب‌زمینی به شمار می‌رود. مصرف بی‌رویه‌ علف‌کش‌ها برای کنترل علف‌های هرز نه تنها مشکل مبارزه با علف‌های هرز را حل نکرده است، بلکه باعث ایجاد گونه‌های مقاوم به علف‌کش‌ها و آلودگی محیط ‌زیست گردیده است. به منظور یافتن شیوه‌ای برای کنترل علفهای هرز که کمتر به استفاده از علف‌کش‌های شیمیایی متکی باشد، این تحقیق در سال زراعی 1386 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل واقع در روستای آلاروق اجرا شد. کاربرد علف‌کش در چهار سطح، کاربرد علف‌کش پ ...

انتخاب مدیریت مناسب خاک ورزی در کشاورزی پایدار، بستگی به شرایط خاک، آب و هوای هر منطقه دارد. در این رابطه آزمایش صحرایی در سال 1393 در شهرستان گناباد واقع در استان خراسان رضوی انجام شد. تیمارها شامل سه نوع مدیریت خاک‌ورزی در سه سطح (بی‌خاک‌ورزی (A1)، کم‌خاک‌ورزی (A2) و خاک‌ورزی مرسوم (A3)) به عنوان تیمار اصلی، سه نوع مدیریت بقایای گیاهی در سه سطح (بدون بقایای گیاهی (B1)، حفظ 30 درصد بقایای گیاهی (B2) و حفظ 60 درصد بقایای گیاهی (B3)) به عنوان تیمار فرعی و آب آبیاری در سه س ...

به منظور بررسی تلقیق کودهای شیمیایی و بیولوژیکی و مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم، آزمایشی در سال زراعی 1391-1390 بصورت آزمایش کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصافی با سه تکرار در اهواز اجرا شد. بقایای گیاهی به عنوان فاکتور اصلی شامل 5 سطح می باشد: R1 بدون بقایای گیاهی، R2 سوزاندن 20% بقایای گیاهی، R3 سوزاندن 40% بقایای گیاهی، R4 مخلوط کردن 20% بقایای گیاهی، R5 مخلوط کردن 40% بقایای گیاهی. و فاکتور فرعی، فاکتور فرعی مدیریت کود در 3 سطح بوده ...

نقش آب و آبیاری در زراعت برنج در کشور ما حیاتی و تعیین‌کننده است. روش غالب آبیاری شالیزارها در ایران روش غرقابی با جریان مداوم در طول فصل می‌باشد که در موقع کمبود آب به روش‌های نوبتی تغییر می‌یابد. ترک‌ها مشکل اصلی آبیاری نوبتی می‌باشند. در روش نوبتی آب آبیاری مورد نیاز چندین برابر آبیاری غرقابی است. وجود مواد آلی در خاک در جلوگیری از بروز ترک و همچنین شدت ترک‌خوردگی موثر است. در این مطالعه، اثرسطوح مختلف بقایای گیاهی بر خواص هیدرولیکی خاک و کنترل مقدار و شدت ترک در چند خاک‌ ...