عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پهنه گسلی شکرآب دارای روند خاوری - باختری باشیب 60 درجه شمالی می باشد که در فاصله 4 کیلومتری از شمال شهر بیرجند قرار دارد. مقادیر بالایی شاخص های SL ( 404 تا 1020) و Er ( 0.47تا0.81) و مقادیر پایینی شاخص های Vf ( 0.22تا 1/14 ) و Smf ( 1.03تا 1/72 ) نشان دهنده جنبایی پهنه شکرآب بویژه در دو بخش شرقی و غربی آن می باشند. از این رو می توان رده 1 پویایی نوزمین ساختی را برای منطقه در نظر گرفت. همچنین شواهد نوزمین ساختی حاکی ازفعالیت در طی کواترنر می باشند. میانگین بعد فرکتالی ب ...

در این پژوهش تجزیه و تحلیل‌های فرکتالی برای زمین‌لرزه‌ها و گسل‌های البرز مرکزی صورت گرفت. جهت بررسی الگوی لرزه‌خیزی، ویژگی پیش‌نشانگری ابعاد فرکتالی پیش از زمین‌لرزه بلده-کجور و وضعیت لرزه‌خیزی بعد از آن، بعد فرکتالی گسل‌ها و زمین‌لرزه‌ها، توزیع مکانی و تغییرات زمانی بعد همبستگی مراکز سطحی (De) و زمانی زمین‌لرزه‌ها (Dt) قبل و بعد از زمین‌لرزه مورد مطالعه قرار گرفت. این زمین‌لرزه که یکی از بزرگترین زمین‌لرزه‌های صد سال اخیر نزدیک به تهران محسوب می‌شود، با 2/6 = Mb (ISC) در خرد ...
نمایه ها:

چشم انسان قادر است با مشاهده تفاوت در روند تغییرات دامنه ثبت شده در ردهای لرزه، زمان اولین رسید در آنها را تشخیص دهد. در این مقاله سعی بر آن است که با الگوگیری از این توانائی طبیعی، جایگزینی ریاضی برای آن پیدا شود. یا به بیان دیگر در این مطالعه سعی شده تا روشی رایانه ای برای شبیه سازی عملکرد چشم انسان در تشخیص زمان اولین رسید در ردهای لرزه ارائه شود. فرکتال ها مدل های ریاضی هستند که می توانند این تغییرات را درک کنند. از میان روش های فرکتالی موجود برای آنالیز بعد فرکتالی، روش ...

گستره آذربایجان که بخش شمال باختری ایران را شامل می شود، ازدیدگاه زمین شناسی جزء پیچیده ترین بخش‌های ایران محسوب می شود. بیشترین فعالیت لرزه ای در آذربایجان، در اطراف سیستم‌های گسلی اصلی که اکثرا به صورت خوشه ای و در راستای NW-SE توزیع یافته اند، دیده می شود. زمین‌لرزه‌های 21 مردادماه 1391 اهر- ورزقان (Mw=6.4 و Mw=6.3 )، نخستین جنبش نیرومند لرزه‌ای عهد حاضر زمین است که تاکنون رومرکز لرزه‌ای این رویداد را تا شعاع 50 کیلومتری تحت تأثیر قرار داده است. در این مطالعه با استفاده از ...

در این تحقیق لرزه خیزی زاگرس با استفاده از ضرایب لرزه خیزی a-value و b-value و بعد فرکتالی توزیع مکانی زلزله ها (Ds) و گسل ها (Df)، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشانگر تفاوت رژیم لرزه ای حاکم بر زاگرس شمالی و حوضه فارس بوده که مرز بین این دو پهنه منطبق بر سیستم گسلی کازرون می باشد. همچنین تفاضل بعد فرکتالی زلزله ها و گسل های منطقه (Df – Ds) بیانگر دو پهنه متفاوت در عرض کمربند چین و تراست زاگرس می باشد که مرز تقریبی این دو پهنه را گسل زاگرس مرتفع (High Zagros Fault) تشکی ...

کلیه بخش های رشته کوه باقران از نظر زمین ساختی فعال بوده، اما میزان این فعالیت در بخش های مختلف این محدوده برابر نیست. داده های مورفوتکتونیکی بدست آمده حاکی از فعالیت پویاتر بخش های غربی و جنوبی دارد که در این رابطه می توان به روستاهایی همچون دهنو، علی آباد، سورک، کوه ریچ و زمان آباد به عنوان مناطق فعال در این محدوده اشاره کرد. بعد فرکتالی آبراهه ها برای شرق و غرب منطقه به ترتیب7714/1 و6971/1 است و همچنین میانگین بعد فرکتالی آبراهه ها برای قسمت شمال و جنوب منطقه به ترتیب735 ...

موضوع این پایان نامه استفاده از ویژگیهای بعد فرکتالی برای ناحیه بندی تصاویر بر اساس بافت آنهاست. در روش چادری و سرکار برای پنچ تصویراصلی ، سطح خاکستری بالا سطح خاکستری پایین هموار شده افقی و هموار شده عمودی ، بعد فرکتالی در پنجره ای اطراف هر پیکسل محاسبه می شود و 5 ویژگی به آن پیکسل نسبت داده می شود. دراین تحقیق یک ویژگی جدید معرفی شده است و تعاریف جدیدی نیز برای تصاویر سطح خاکستری بالا و پایین ارائه شده است . همچنین تاثیر اندازه پنجره در کارایی هریک از ویژگیها بررسی شده است. ...

عدم توجه به ساختارلخته در مرحله تعیین ابعاد تیکنر باعث ایجاد خطا در تعیین اندازه تیکنر می‌گردد و در تیکنرهای در حال کار نیز باعث کاهش کارایی می‌شود. در این تحقیق، برای بررسی نقش ساختار لخته در تعیین سطح مورد نیاز برای تیکنرکنی، تأثیر پیشینه لخته (درصد جامدی که در آن لخته برای اولین بار تشکیل می‌شود) بر سرعت ته‌نشینی با استفاده از آزمایش‌های ته‌نشینی ناپیوسته با پالپ‌هایی از باطله سنگ آهن، سرب و روی، مس و زغالسنگ، با استفاده از دو روش معمول آماده سازی پالپ و دکانته کردن مورد ...

در این مطالعه لایه‌های نازک اکسید روی و اکسید روی آلاییده با قلع‎‎ به روش اسپری پایرولیزیز بر روی بسترهای شیشه‌ای‏ تهیه شده‌اند. خواص مختلف آماری و ریختی لایه‌ها مانند ممان‌های آماری درجه اول و دوم‏، بعد فرکتالی ‎و همچنین دینامیک رشد این سطوح با استفاده از تصاویر ‎AFM‎ ‎ نمونه‌های تهیه شده‏، بررسی شده‌اند. بنابراین دنبال کردن رشد این سطوح در طول افزایش ضخامت لایه‌های نازک امکان‌پذیر گردیده و نمای‎‎‎ رشد قابل محاسبه‌اند که بر اساس آن می‌توان محدوده‌ی کلاس جهانی رشد این لایه ...