عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پلی آنیلین به روش شیمیایی تهیه و در حلال ‌‌‏‎-N‎‏ متیل پیرولیدون حل شده و فیلمهایی به ضخامت 80 و 100 میکرومتر از آن تهیه شد . ازدوپه شدن این فیلمها در محلولهای اسیدی ‏‎(HCI)‎‏ با دو غلظت متفاوت در زمانهای دوپه شدن مختلف فیلمهای پلی آنیلین رسانا بدست آمد . از این فیلمها، صفحات مربعی شکل به ابعاد یک سانتی متر تهیه شد و از فیلمهای دارای ضخامت و زمان دوپه شدن یکسان به عنوان صفحات رسانا و از کاغذ آغشته به پارافین به عنوان دی الکتریک خازن استفاده شد . در این کار پژوهشی مراحل مختلف ...
 
پلی آنیلین یکی از معروفترین پلیمرهای رساناست و به سبب آسانی سنتز، پایداری محیطی، خواص شیمیایی جالب، دوپینگ/آندوپینگ آسان، رسانایی ویژه و بسیاری از کاربردهای دیگرش مورد توجه قرار گرفته است. ولی این پلیمر غیر قابل ذوب بوده و در بسیاری از حلالها نامحلول است و این عوامل سبب بروز مشکلاتی از نقطه نظر صنعتی در جهت استفاده از این پلیمر و همچنین عدم فرایند پذیری این پلیمر شده است.موثرترین روش برای غلبه بر این مشکل، کوپلیمریزاسیون آنیلین با مشتقات شاخه دار آنیلین است. در کار حاضر ابتدا ...

فیلم های پلیمری دو لایه شامل پلی پیرول به همراه دو پانت های سولفوسالیسیلات ، 2-اتیل هگزیل فسفات و دکسامتازون دی سدیم فسفات به عنوان لایه داخلی و پلی (‏‎N‎‏-متیل پیرول) به همراه دو پانت غیر متحرک پلی استایرن سولفونات یا پلی آنیلین به همراه دوپانت ‏‎PSS‎‏ به عنوان لایه بیرونی به روش الکتروشیمیایی تهیه شدند . از پلی آنیلین سولفونه خود دوپه شده نیز به عنوان لایه بیرونی استفاده شده است که از طریق کاستینگ محلول بر روی لایه داخلی تهیه می گردد . رهایش کنترل شده دو پانت ها از لایه داخ ...
  
اخیرا توجه زیادی به بهره گیری از کامپوزیتهای رسانای پلیمر-کربن رسانا به عنوان حسگرهای بخار معطوف گشته است. این حسگرها به خصوص بدلیل سادگی مکانیسم، تنوع بسیار بالا، توان مصرفی پایین و قیمت تمام شده ارزان به انتخابی جذاب برای استفاده د رآرایه حسی بینی الکترونیکی تبدیل گشته اند. با این حال، حساسیت نسبتا پاینی و زمان پاسخ نسبتا بالا، چالشی بزرگ در راه عملیاتی نمودن کاربرد این حسگرهاست. در این پژوهش، برای اولین بار از روش جدایی فازی ناشی از ضد حلال برای ساخت حسگرهای بخار متخلخل بر ...

چکیده ندارد.

طرح و ساختار پیل، ساختمان الکترودهای نفوذی گازی، کیفیت الکتروکاتالیست و ماتریس نگهدارنده الکترولیت همگی از عوامل مهم در تعیین کارایی و طول عمر پیل‌های سوختی اسید فسفوریکی هستند. در این تحقیق با توجه به مطالعاتی که روی طرح و ساختار پیلهای سوختی اسید فسفوریکی صورت گرفته است ابتدا نوعی پیل سوختی اسید فسفوریکی طراحی و ساخته شده است . سپس ساختار پایه‌های گرافیتی متخلخل و فرآیند آبگریز کردن آنها توسط پلی آنیلین و پلی تترافلوثور اتیلن با استفاده از SEM مورد بررسی قرار گرفته است . در ...