عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 288

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آن جایی که استفاده از آمیزه های پلیمری جهت رسیدن به خواص مطلوب و متنوع در صنعت بسیار مورد توجه قرار گرفته است، آمیزه ای از دو پلیمر پر مصرف، پلی آمید66 و پلی اتیلن با دانسیته بالا مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد که از جمله در صنایع خودروسازی و بسته بندی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در ابتدا برای تهیه و آماده سازی سازگارکننده اتیلن وینیل الکل، EVOH، برای آمیزه نایلون-66/پلی‌اتیلن، نایلون-66 طی یک واکنش 5 مرحله‌ای روی زنجیره‌ی کوپلیمر EVOH پیوند زده شد. حضور نایلون ...

نمایش‌گرهای فاصله نزدیک جدیدترین و از نظر تکنولوژی ساخت برترین دسته‌ی نمایش‌گرهای انعطاف‌‌پذیر مبتنی بر دیودهای نوری آلی هستند. نمایش با کیفیت تصاویر در صفحه نمایش کوچک این نمایش‌گرها مستلزم افزایش ریزنمایی و به‌عبارتی کاهش اندازه‌ی سلول‌های نمایش تا مرتبه‌ی چند صد نانومتر می‌باشد. طرح‌زنی نانومتری لایه‌ی پلیمری مورد استفاده در نمایش‌گر اصلی‌ترین روش‌ ساخت نانو دیودهای نوری آلی است. در این کار استفاده از خواص نوری-حرارتی آرایه‌های منظم نانوذرات طلا به‌منظور طرح‌زنی نانومتری س ...

در این کار پژوهشی ابتدا امکان آنیونی کردن پلی‌پیرول در موقعیت N حلقه پیرول با بازهای مختلف بررسی و نتیجه گیری شد که به علت وجود ساختار پیچیده پلی‌پیرول این امر حتی با قوی‌ترین بازها امکان پذیر نمی‌باشد. بدین منظور مشتق های N- استخلافی پیرول از قبیل N- آلیل پیرول، N- اکتا دسیل پیرول، N- (2- هیدروکسی) اتیل پیرول ، N- (2- اتوکسی تترا هیدرو پیرانیل) پیرول با راندمان بالای محصول N- استخلافی سنتز گردید. سپس پلیمر ها یا کو پلیمر های هر یک از منومر های مربوطه سنتز شد. در مرحله بعدی ...

امروزه فرآیندهای امولسیونی بدلیل مزیت‌هایی که نسبت به دیگر انواع فرآیندهای دارند، مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند و با توجه به طبیعت پیچیده‌ی این فرآیند و تولید نانو ذرات بسپار، کنترل و پایش فرآیند تاثیر زیادی بر کیفیت محصول نهایی خواهد داشت. نتایج به‌دست آمده در این پروژه می‌تواند به ‌جهت کنترل بسپارش امولسیونی بوتیل‌آکریلات استفاده گردد. هدف در این پروژه، تخمین پارامترهای ترموسینتیکی در بسپارش امولسیونی بوتیل‌آکریلات و نحوه‌ی تغییرات این پارامترها می‌باشد. این پارامترها عبا ...

در این تحقیق به محاسبات حجمی و اندازه گیری خواص حجم ، فشار و دما (PVT) بر اساس کوپلیمر پلی اتیلن – پلی پروپیلن و کوپلیمر پلی اتیلن – پلی 1- اوکتن و همچنین پلی اتیلن خطی از دمای 313 تا 493 کلوین و فشار تا 200 مگا پاسکال مورد بحث قرار گرفته است . از نتایج بدست آمده می توان به پتانسیل بالای معادلات حالت واندروالس و برتولت در زمینه پیش بینی حجم پلیمرها اشاره کرد . علاوه بر این مشاهده گردید حجم ویژه کوپلیمرهایی که دارای شاخه زنجیره بزرگتری هستند بیشتر از کوپلیمرهای دارای شاخه زنجی ...

پلیمرهای قالب مولکولی مواد سنتزی هستند که از ایجاد اتصالات عرضی در برخی از منومرهای عاملی در حضور مولکول الگو تهیه میشوند.مولکول الگو یا هدف، مولکول مورد نظر است که هدف تخلیص، شناسایی،تغلیظ و یا حذف آن است.بعد از ساخت پلیمر قالب مولکولی بایستی مولکول هدف از داخل حفره های ماتریکس پلیمر خارج شده و فضای خالی باقی مانده دقیقا از نظر شکل ، اندازه و جهت گیری گروه های عاملی مانند مولکول هدف است.در خلال سالها از پلیمر قالب مولکولی به عنوان فاز جامد کروماتوگرافی ،الکترودهای ویژه ، عو ...

در این پروژه پلیمر هوشمند حساس به دمای پلی(N-ایزوپروپیل آکریلامید( PNIPA)) و کوپلیمرهای آن سنتز شد و سپس امکان بکارگیری این مواد در جذب روغن و چربی مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا مونومر N-ایزوپروپیل آکریلامید (NIPA) سنتز شد و با استفاده از آغازگر AIBN به پلیمر(PNIPA) مربوطه تبدیل شد. سپس با مونومرهای متیل متاکریلات (MMA) ، بوتیل آکریلات (BA) و بوتیل متاکریلات (BMA) کوپلیمرهایی از پلیمر حساس به دمای N-ایزوپروپیل آکریلامید سنتز شد. از پلیمر و کوپلیمرهای سنتز شده جهت شناسایی طیف ...

الکتروسنتز ان متیل پیرول، ایندول و کـوپلیمرهای آن ها بـا نسبت های مختـلف مونومـری (1 مول:1 مول، 1 مول:2 مول، 1 مول:3 مول، 2 مول:1 مول و 3 مول:1 مول) با اعمال پتانسیل -0.10 < E SCE < 0.90 ولت با روش پتانسیودینامیکی در استونیتریل و محلول الکترولیت لیتیم پرکلرات روی سطح الکترود طلا انجام شدند. هموپلیمرها و کوپلیمرهای بدست آمده با ولتامتری چرخه ای (CV)، طیف سنجی این سیتو UV-Vis، طیف سنجی FT-IR، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و اندازه گیری مقاومت (R) به روش این سیتو توصیف شدند. ...

در این پروژه برای اندازه‌گیری بخارات اتانول، سنسور گازی بر پایه‌ی مقاومت شیمیایی ساخته شد. از پلیمر‌های قالب‌مولکولی(MIP) برای تهیه‌ی کامپوزیت سنسور گازی استفاده گردید. برای سنتز پلیمر‌ قالب‌مولکولی اتانول از روش پلیمریزاسیون رسوبی در حضور متااکریلیک‌اسید به عنوان مونومر گروه‌عاملی و از‌دی‌وینیل‌بنزن به عنوان عامل شبکه‌ساز و از آزوبیس‌ایزو‌بوتیرو‌نیتریل ((AIBN به عنوان آغازگر استفاده شد. در ادامه کامپوزیتی از نانو پلیمر‌های قالب‌مولکولی به عنوان عنصر تشخیص‌دهنده، نانوتیوب‌ کر ...