عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بسط های لاگرانژی می توانند در فراهم کردن مدل های احتمال متعددی مفید واقع شوند. این مدل های احتمال در مسائل واقعی از جمله فرآیندهای شاخه ای، فرآیندهای صف بندی، سم شناسی زیست محیطی، انتشار اطلاعات، بوم شناسی، اعتصاب در کارخانجات، فروش محصولات جدید و تعداد محصولات برای سوددهی بهینه کاربرد دارند. توزیع های احتمال لاگرانژی رده وسیعی از توزیع های احتمال را تشکیل می دهند که خانواده های بسیار مهمی نظیر توزیع های پواسن تعمیم یافته، دوجمله ای منفی تعمیم یافته، سری لگاریتمی تعمیم یافته ...

در این پایان‌نامه که براساس دو مقاله از رومن ونسل (Roman Wencel )نوشته می‌شود، ابتدا نشان داده می‌شود که اگر M,<,+,...)‎ ) = Mیک بسط ت-کمینه ضعیف غیرارزیابی از یک گروه مرتب ‎(M,<,+)‎ باشد، آنگاه بسط آن با گردایه‌ای از محمولات تک‌موضعی غیرارزیابی همچنان غیرارزیابی باقی می‌ماند. سپس با به‌کار بردن نتیجه‌ای از دایاز درباره استقلال جبری دنباله‌های معینی از اعداد، نشان داده می‌شود که اگرK⊆R یک میدان از درجه تعالی متناهی روی میدان اعداد گویا باشد، آنگاه هر بسط ت-کمینه ضعیف از ...

روش بسط (G/G)می‌تواند برای پیدا کردن جواب‌های تحقیقی موج سیار بعضی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی غیرخطی به کار رود. این جواب‌ها وابسته به توابع هذلولی گون، توابع مثلثاتی و توابع گویا هستند. این روش معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی غیرخطی را به یک معادله دیفرانسیل معمولی تبدیل می‌کند و این روش را می‌توان برای معادلات انتگرال‌پذیر و معادلات غیرانتگرال‌پذیر نیز به کار برد. ما کاربرد جدید این روش را برای برخی معادلات غیرخطی مانند معادلات بوسینسک، معادلات هیروتا ـ ساتسوما، ...

تكنيك OFDM كه درواقع مخفف عبارت «مالتيپلكس متعامد برمبناي تقسيم فركانسي» مي‌باشد، روشي جهت ارسال داده ها بصورت موازي است كه با استفاده ازآن مي توان به نرخ بالايي ازانتقال داده، توسط ارسال همزمان برروي تعداد زيادي ازحاملهاي متعامد دست يافت. از آنجاكه اين روش به عنوان يك تكنيك انتقال چند حاملي، داراي قابليت بالايي جهت حذف تداخل بين سمبل ها درسناريوي انتقال از طريق كانال چند مسيره اي مي باشد، امروزه ازاهميت بالايي درمخابرات سيار برخوردار است. با توجه به گسترش روز افزون OFDM درسي ...

مقدمه: یکی از هدف‌های اصلی نظام‌های اطلاعاتی، بازیابی اطلاعات مرتبط با نیاز کاربر است. موتور کاوش گوگل از سال 2008 به منظور کمک به کاربران در تدوین عبارت جستجو، قابلیّت کلیدواژه‌ها و عبارتهای پیشنهادی را به امکانات خود افزوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی کارآمدی این گونه کلیدواژه‌ها و عبارتها در بسط جستجو از دیدگاه کاربران (دانشجویان تحصیلات تکمیلی) بر اساس اصل کمترین کوشش و نظریه بار شناختی است. روش شناسی: با توجه به رویکرد ترکیبی (کمی و کیفی) پژوهش، نمونه‌های پژوهش برپایه نم ...

در این پایان‌نامه که بر مبنای مقالات [Hieronymi] و [Miller] نوشته شده است، ابتدا به بررسی ویژگی‌های تعریف‌پذیر بسط‌های به طور تعریف‌پذیر کامل از ترتیب‌های خطی چگال فاقد نقاط ابتدایی و انتهایی پرداخته می‌شود. سپس نشان داده می‌شود که اگر چنین بسط‌هایی ساختار گروهی داشته باشند، آن‌گاه هر زیرگروه تعریف‌پذیر سره در آن‌ها چگال و متمم-چگال است، یا گسسته بوده و برای ساختار اصلی یک بخش صحیح می‌باشد. همچنین نسخه‌ای تعریف‌پذیر از قضیه رسته‌ای بئر در بسط‌های به طور تعریف‌پذیر کامل از مید ...

با مطالعه کتب فقهی و ابواب آن، معلوم می شود که امر به معروف و نهی از منکر در کتب فقهی نه تنها به عنوان اثر مستقل بسط و گسترش نیافته بلکه در مقایسه با سایر ابواب فقهی، از نظر بررسی و پرداختن به شرایط، مراتب، مسائل و احکام مربوط به این باب بسیار ناچیز و گذرا است، و همین امر در مهجور و کمرنگ شدن این دو فریضه بسیار مهم الهی بی تأثیر نیست؛ و از لحاظ اجرایی، تئوری و عملی در حد مقبول مورد توجه نبوده است و در واقع کر وفر بزرگان دین، فقها و علما در کتب فقهی در این باب بسیار ضعیف بوده ...

بسیاری از پدیده‌های موجود در علوم ریاضی، فیزیک ، مهندسی و دیگر علوم، توسط معادلات دیفرانسیل غیرخطی مدل‌سازی می‌شوند.از این جهت جستجوی راه‌هایی برای بیان جواب‌های دقیق این معادلات، در زمینه‌ی مطالعه و درک پدیده‌های فیزیکی و پیچیده‌ی غیرخطی بسیار با اهمیت است. موضوع اصلی در این پایان‌نامه یافتن شکل عمومی رده‌ای از معادلات دیفرانسیل عادی غیرخطی مرتبه دوم، سوم و چهارم است که می‌توانیم جواب‌های دقیق آن‌ها را به یک روش بسط جدید تعیین کنیم. ...

در این پایان در مورد بر هم کنش های ضعیف ذرات و پارامتری کردن استاندارد آنها تحقیق کردیم. عملگرهای Q_1 تا Q_10 را در بسط عملگرها در واپاشی های ضعیف مورد استفاده قرار دادیم. هامیلتونین موثر ضعیف را در مورد واپاشی های مزون B و مزون K مورد استفاده قرار دادیم. ضرایب ویلسون مربوط به آنها را محاسبه و در مورد چندین واپاشی بکار برده ایم و سپس تئوری موثر کوارک سنگین را مطالعه و حالتهای مختلف را برای مزونهای سنگین کوارک B مورد استفاده قرار دادیم. ...