عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 353

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با عنایت به تعداد بز قابل توجه موجود در استان بوشهر که طبق آمار سال 1371 دامپزشکی حدودا 600000 راءس می‌باشد و حدودا 60 درصد جمعیت دام استان را تشکیل می‌دهد و با توجه به شرایط اقلیمی خاص حاکم بر استان از نظر نوع آب و هوا و از نظر نوع مرتع موجود که بیشتر استان مراتع مشجر می‌باشند لزوم اجرای این طرح و بررسی وضعیت توده‌های ژنتیکی قابل توجه بز در این منطقه از کشور را روشن می‌کند. اجرای طرح و انجام این بررسی برای حفظ و نگهداری این ذخیره ژنی بسیار ضروری می‌باشد. بطور کلی هدف از اجرا ...
نمایه ها:
بز | 

این طرح در ادامه و جهت تکمیل یافته‌های طرح بررسی مقدماتی بز لری در استان لرستان اجرا خواهد شد. طرح به صورت مشارکتی با دامدار نمونه که سیستم نیمه کوچنده داارد به اجرا در خواهد آمد. طبق قرارداد حدود 40 درصد هزینه‌های گله‌داری به عنوان انگیزه همکاری به دامدار پرداخت خواهد شد. تعداد 150 راس بز مولد ماده و 12 راس بز نر لری با پرداخت یارانه جهت تعویض تعدادی از بزهای گله از نقاط استان به صورت طبقه‌ای تصادفی انتخاب و با بزهای دامدار طرف قرارداد معاوضه خواهند شد. هدف اصلی از اجرای این ...

بز بخاطر قابلیت و قناعت در استفاده از خوراکهای مختلف و همچنین بدلیل ماوم بودن به شرایط سخت آب و هوایی و پرورش در استان بوشهر اقتصادی‌تر از سایر گونه‌های مشابه(گاو و گوسفند) می‌باشد، بنابراین توجه به بهداشت و سلامتی آن حائز اهمیت می‌باشد. کوکسیدیوز از بیماریهای مهم در صنعت دامپروری محسوب می‌شود. در این طرح جهت شناخت کوکسیدیاهای بز و بررسی کوکسیدیوز در بزهای استان، با استفاده از روش آماری نمونه‌برداری با سطح اطمینان 95 درصد و شیوع قبلی حدود 60 درصد(براساس بررسی‌های انجام شده قب ...

جهت بررسی امکان استفاده از پادگن‌های تهیه شده از B.melitensis برای شناسائی گوسفندان و بزهای آلوده به بروسلا سه آزمایش رزبنگال، رایت و -2 مرکاپتواتانول با دو نوع پادگن تهیه شده از B. melitensis , B. abortus، بر روی 255 نمونه سرم (202 راس میش و 53 راس بز ماده) صورت گرفت . از 202 نمونه سرم گوسفند در آزمایشهای رزبنگال، رایت و -2 مرکاپتواتانول با پادگن آبورتوس به ترتیب 20 مورد، 71 مورد و 25 مورد واکنش نشان دادند. از همین تعداد در آزمایش با پادگن ملی‌تنسیس به ترتیب 17 مورد، 133 مور ...

انتقال جنین بز که به روش ویتریفیکاسیون در مرحله مورلاوبلاستوسیست در ازت مایع نگهداری شده بود به 9 راس بز ماده سبب گردید تا دو راس بزغاله از آنها متولد گردد. ...

در این بررسی نقش داروی کلرال هیدارت در بیهوشی بز و همچنین تاثیر استفاده توام از داورهای سولفات منیزیم (به صورت ترکیب با کلرال هیدارت)، کلرپرومازین (به عنوان پیش بیهوشی) و دکساپرام (به عنوان خنثی کننده اثر کلرال هیدارت) مورد ارزیابی قرار گرفت . شش راس بز با وزن 28/7-+3/5 کیلوگرم هر یک چهار بار با حداقل فاصله 8-10 روز بیهوش شدند. در گروه اول، میزان داروی کلرال هیدارت برای افتادن دام 92/98-+2/91 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم تعیین گردید. تجویز کلرال هیدارت کاهش معنی دار فشار خون و ...

در این طرح 10 درصد از گله‌های بز کرکی استان بر اساس تراکم نسبی در مناطق اصلی پراکنش آنها مورد مطالعه قرار گرفته و به منظور بدست آوردن اطلاعات لازم در زمینه قابلیتهای تولیدی و وضعیت پرورشی و خصوصیات نژادی و تولیدمثلی تعداد 383 پرسشنامه که از پیش تهیه شده است تکمیل می‌گردد و سپس داده‌های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل کارشناسی قرار می‌گیرد. ...

پرورش گوسفند و بز یکی از راههای عمده تامین گوشت در کشور ما بوده و این دو دام اکثرا در گله‌های مخلوط پرورش داده می‌شوند در انی آزمایش اتسعداد پروار و خصوصیات لاشه گوسفند و بز (گوسفند نژاد دالاق و بز بومی منطقه گرگان) مورد مطالعه و مقایسه قرار می‌گیرد این آزمایش با استفاده از 70 راس بره نر 3-4 ماهه نژاد دالاق و 70 راس بزغاله نر بومی منطقه گرگان بصورت تغذیه آزاد و تغذیه محدود از یک جیره غذایی انجام می‌گیرد. زمان پروار در سه دوره 60، 90 و 120 روز می‌باشد طرح آماری این آزمایش بصور ...

هدف: بررسی تغییرات چربیها، لیپوپروتئینها و بتا هیدروکسی بوتیرات سرم خون بز در اواخر دوران آبستنی، زمان زایمان و اوایل دوران شیردهی. طرح: طرح شبه آزمایشی از نوع تک گروهی سری های زمانی. حیوانات: پانزده راس بز ماده از نژاد آمیخته ایرانی، آبستن، بدون سابقه دو قلوزایی. روش: از 8 هفته پیش از زایمان تا 8 هفته پس از زایمان، هر هفته در یک روز مشخص از ورید و داج بزها خونگیری به عمل می آمد. در سرم بزهای مورد مطالعه، کلسترول، تری گلیسیرید، لیپید تام، HDL- کلسترول، LDL- کلسترول، VLDL- کلس ...