عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 79

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در بین تمامی عوامل فردی و محیطی بزهکاری اطفال و نوجوانان می‌توان به نقش رسانه‌های جمعی نیز به‌عنوان یک عامل محیطی اشاره نمود.رسانه‌های جمعی همان‌قدر که مفیدند می‌توانند مضر نیز باشند.جنبه‌های مثبت رسانه‌ها مثل رسانه‌های جمعی بر کسی پوشیده نیست اما کارکرد منفی برخی از رسانه‌ها مثل ارائه مطالب و فیلم‌های خشونت‌آمیز و سرشار از جنایت و مسائل جنسی و غیره می‌تواند در انحراف رفتار کودکان و نوجوانان موثر واقع شوند یکی از عوامل تأثیر رسانه‌های جمعی در رفتار کودکان و نوجوانان حس تقلید ...

به موازات پیدایش و گسترش فن‌آوری‌های نوین و جریان آن در زندگی روزمره، جوامع، شاهد ظهور نسل جدیدی از جرایم، بزهکاران و بزهدیدگان هستند که شناخت آنها، مستلزم مطالعات جرمشناختی جدیدی است. در بین بزهکاران سایبری، اخیراً در تمامی جهان شاهد افزایش چشمگیر تعداد جرایم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان هستیم که به نظر می رسد مولفه های علت شناختی مشابهی نظیر مولفه های شناخته شده در مورد جرایم سنتی درمورد ایشان صدق می کند. نظام عدالت کیفری که در مسیر اجرای عدالت در مورد اطفال، در حوزه جرا ...

هدف از این پژوهش بررسی نقش خانواده در بزهکاری نوجوانان زیر 18 سال شهرستان لنگرود می باشد 8فرضیه و 8 سوال در این پژهش مطرح شده است و جامعه آماری شامل نوجوانان 18وزیر 18 سال است که درکانون بازپروری نوجوانان شهرستان لنگرود بسر می برندو روش نمونه گیری به صورت تمام شماری است.در ضمن به توصیه استاد راهنما اعتبار این آزمون مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد.فرضیه های پژوهش شامل: 1- به نظر می‌رسد بین سن و نوع بزهکاری رابطه وجود دارد. 2- به نظر می‌رسد بین جنس و نوع بزهکاری رابطه وجود ...

پایان نامه حاضر با موضوع بررسی بزهکاری کودکان و نوجوانان در استان های ،خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، کردستان و تهران در ایران و مقایسه آن با بزهکاری کودکان و نوجوانان در ایالات متحده آمریکا انجام گرفت . در این پژوهش علاوه بر روش کتابخانه ای و مطالعه پیشینه پژوهشی از روش مقایسه ای آمار استانها با هم و همچنیسن یکی از ایالات کشور آمریکا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد نوع بزهکاری اطفال در میان استان های ذکر شده و همچنین در مقایسه با ایالات متحده آمریکا متفاوت ...

این مطالعه با روش الگوی توضیح رئالیستی انجام یافته است. متناسب با الگوی توضیح رئالیستی مدل SSSL قرار داده شده است. فرض بنیانی در مدل SSSL فضا سازی ساختار جامعه در یادگیری اجتماعی جرم و کجروی است. مطابق با مدل SSSLمتغیرهای ساختاریِ سن، پایگاه اجتماعی و اقتصادی و ساختارِ خانواده قرار داده شده است و همچنین متناسب با شرایط کشورهای در حال توسعه متغیرهای ساختاری تئوریکیِ آنومی اجتماعی و بی سازمانی اجتماعی در مدل قرار داده شده‌اند. نمونه‌ی آماری پژوهش حاضر از بین نوجوانان 19- 14 ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی در بزهکاری نوجوانان شهر همدان با تاکید بر تاثیر خانواده،اولیای مدرسه و گروه دوستان می باشد. این پژوهش شامل دوبخش می باشد بخش اول به کلیات و اهمیت بزهکاری،جرایم نوجوانان و حالات خطرناک انهاو علل ارتکاب بزه وتاثیر عوامل اجتماعی ان می پردازد. بخش دوم به تجزیه وتحلیل توصیفی تاثیر خانواده ، اولیای مدرسه ، گروه دوستان وازمون فرضیات و نتیجه گیری می پردازد جامعه اماری در این پژوهش از دو زیر جامعه اماری انتخاب گردیده است.جامعه اماری اول شامل ...

هدف از ارایه این تحقیق بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکری در بین نوجوانان میباشد . با این فرض اساسی که ارتباط معناداری بین سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاری در همه ابعاد آن وجود دارد. چهارچوب نظری که بدین منظور استفاده شده است نظریه پیوند اجتماعی هیرشی میباشد . ویژگی جامعه شناسانه نظریه کلمن دفاع از نقش سرمایه اجتماعی خانواده به عنوان یک منبع در فرآیند جامعه پذیری میباشد ، او در اثبات این مساله که سرمایه اجتماعی در خانواده میتواند در شبکه های اجتماعی بوجود آید نق ...

بزهکاری اطفال یکی از معضلات مطرح در حوزه سیاست گذاری های اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و بهداشت روانی جامعه می باشد. جامعه ما نیز علی رغم برخورداری از فرهنگ و آداب سنن متعالی و پایبندی به اصول تربیتی اسلام و تلاش مسئولان در جهت از بین بردن زمینه های بزهکاری و هدایت کودکان از این عارضه اجتماعی مصون نبوده و روند روبه رشد آن محسوس و نگران کننده است. حساسیت این موضوع و تحقیق در این زمینه با توجه به در صد بالای کودکان و نوجوانان جامعه ما بیشتر است. همچنین با رشد تکنولوژی و تحولات رسانه ...

بزهکاری نوجوانان با آثار منفی روانی، اقتصادی و اجتماعی خود، از عمده‌ترین نگرانی‌های متخصصان بوده است و توجه فراوانی را به خود جلب کرده است. در مورد ارتکاب رفتارهای بزهکارانه توسط نوجوانان علل مختلفی مطرح شده‌اند که از مهم‌ترین آن‌ها، می‌توان به عوامل خانوادگی اشاره کرد. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه الگوهای ارتباطی خانواده، نظارت والدین و ساختار خانواده در دو گروه بزهکار و عادی انجام شده است. همچنین رابطه متقابل این عوامل با یکدیگر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش م ...