عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 39

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در جرم شناسی متغیرهای مختلفی را به عنوان علل و عوامل تشکیل دهنده رفتار مجرمانه در نظر می گیرند. رابطه سواد و بزهکاری یکی از موضوعات مهم و در عین حال جدید جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی می باشد. سواد یا توانایی خواندن و نوشتن یکی از ضروریات زندگی امروزی می باشد.درعین حال سواد و دانش می تواند موجبات گرایش انسان به بزهکاری را فراهم سازد. بزهکاری به عنوان یکی ازاشکال مهم کجروی و هنجار شکنی تحت تاثیر علل و عوامل مختلفی در جامعه به وجود می آید. درمورد میزان تاثیر گذاری سواد در ام ...

بزهکاری نوجوانان با آثار منفی روانی، اقتصادی و اجتماعی خود، از عمده‌ترین نگرانی‌های متخصصان بوده است و توجه فراوانی را به خود جلب کرده است. در مورد ارتکاب رفتارهای بزهکارانه توسط نوجوانان علل مختلفی مطرح شده‌اند که از مهم‌ترین آن‌ها، می‌توان به عوامل خانوادگی اشاره کرد. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه الگوهای ارتباطی خانواده، نظارت والدین و ساختار خانواده در دو گروه بزهکار و عادی انجام شده است. همچنین رابطه متقابل این عوامل با یکدیگر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش م ...

فیلم هایی که در سینمای جنائی و اجتماعی ایران تولید می شوند (به ویژه اگر منطبق با واقعیات جامعه ما نباشند) می توانند با تأثیرگذاری منفی خود بر روی کودکان، نوجوانان و جوانان (با توجه به وضعیت سنی آنها) و همچنین افرادی که مستعد بزهکاری بوده (از طریق عادی جلوه دادن بزهکاری و یا آموزش شیوه های ارتکاب جرم) آنها را به سوی اعمال مجرمانه سوق دهند. اما این تأثیرگذاری در شرایطی است که سینمای ایران سینمایی اخلاق گرا محسوب شده و هرچند که محدودیتهای در نظر گرفته شده از سوی مسئولین سینمایی ...

پژوهش حاضر به کنکاش در خصوص شناخت برخی روابط موجود میان پدیده ی تکنولوژی و بزهکاری پرداخته است که به شکل اختصار می توان آن را چنین بیان کرد که با نگاه به گستردگی تأثیرگذاری صنعت و تکنولوژی در زندگی انسان امروزی و تحولات مستمری که در شکل زندگی مردم جوامع به وجود می آورد. در پدید آمدن برخی نابهنجاری ها و معضلات اجتماعی نیز نقش ایفا می کند. با دیدی ژرف نگرانه به پدیده پیشرفت های صنعتی و تکنولوژیک ، نمی توان آنها را مجموعه ای فاقد گرایش ذاتی دانست و تنها به عنوان ابزار به آنها ن ...

یکى‌از‌مهمترین ‌‌دغدغه‌هاى‌ بزرگ‌ جوامع‌ بشرى، از‌دیر‌باز‌‌تا‌‌ کنون‌که ‌ذهن ‌پژوهشگران‌و‌متخصصان بهداشت روانى و اجتماعى و دولتها رابه خود مشغول داشته، مسأله‌ى بزهکارى مى‌باشد. شناخت کامل پدیده‌ى بزهکاری‌و‌بزهکار، علل وعوامل سقوط یک انسان، چگونگى درمان وى و درنهایت پیشگیرى ازبزهکارى ودریک‌کلام سالم‌سازى یک جامعه، رسالت عظیم، انسانى ومقدسى‌مى‌باشد‌که با بررسى شخصیت مجرم یعنى[ انسانى‌که تحت شرایط خاص مرتکب عمل خلاف شده و درگودال انحراف افتاده]، جوامع را ازاجراى مجازاتهاى نامن ...

بزهکاری نوجوانان و اطفال به عنوان یک رفتار غیر معمول از اشکال انحرافات اجتماعی است، و گسترش آن حیات اجتماعی را به خطر می اندازد. بزهکاری پدیده اجتماعی جهانی است که معمولا برای جرائم نوجوانان زیر 18 سال به کار برده می شود. عوامل گوناگون در بروز بزهکاری موثر است و تنها نمی توان علت خاص و واحدی را برای آن در نظر گرفت . عوامل اجتماعی، اقتصادی، فیزیولوژیکی و .. در کنار هم باعث می شوند که بزهکاری در نوجوانان و اطفال به منصه ی ظهور برسد. در این پژوهش تلاش بر این است تا عوامل اجتماع ...

این مطالعه با روش الگوی توضیح رئالیستی انجام یافته است. متناسب با الگوی توضیح رئالیستی مدل SSSL قرار داده شده است. فرض بنیانی در مدل SSSL فضا سازی ساختار جامعه در یادگیری اجتماعی جرم و کجروی است. مطابق با مدل SSSLمتغیرهای ساختاریِ سن، پایگاه اجتماعی و اقتصادی و ساختارِ خانواده قرار داده شده است و همچنین متناسب با شرایط کشورهای در حال توسعه متغیرهای ساختاری تئوریکیِ آنومی اجتماعی و بی سازمانی اجتماعی در مدل قرار داده شده‌اند. نمونه‌ی آماری پژوهش حاضر از بین نوجوانان 19- 14 ...

پدیده‌ی پیش رسی جنایی که موجب مزمن و به عادت گردیدن بزهکاری در بزرگسالی می‌گردد، پیشگیری زودرس از بزهکاری را ضروری می‌سازد. این نوع پیشگیری از طریق مداخلات روانشناختی – اجتماعی زود هنگام در دوره‌های مختلف رشد اطفال به ویژه اطفال در معرض خطر و با تاثیر گذاری بر نحوه‌ی جامعه پذیری و نیز محیطهای پیرامون آنها (خانواده، مدرسه و گروه همسالان)، ضمن شناسایی و حذف یا کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل حمایتی به دنبال ارائه‌ی راهکارهای اجرایی موثر پیشگیرانه می باشد. روش تحقیق انتخاب ...

زنان متکدی بیشتر بزه دید و قربانی بزهکاری خویش هستند یعنی به خاطر متکدی بودن خویش بزه دیده و قربانی جرایم می گردند لیکن در این پایان نامه پس از بررسی بزهکاری و بزه دیدگی زنان به بررسی ساختارهای اقتصادی فرهنگی و اجتماعی و ریشه یابی علل و عوامل موثر بر بزهکاری و بزه دیدگی زنان می پردازیم .وبا واکاوی ماده 712 ق. م. ا. و حقوق تطبیقی به بررسی خلاء قانونی موجود پرداخته می شود .لذا همانطور که ذکر شد بزهکاری و بزه دیدگی زنان متکدی بیش از هرچیز در گرو تکدی گری آنان می باشد بنابراین ...
نمایه ها:
زنان |