عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استفاده از وسایل بدنسازی در پارک ها جهت ارتقاء و حفظ سلامت شهروندان متداول گردیده است. ازاین رو با افزایش روزافزون استفاده از این دستگاه ها، توجه به ابعاد آسیب و صدمات احتمالی وارده بر کاربران از ملزومات این طرح می باشد. لذا تحقیق حاضر، با توجه به درک این نیاز از سوی محقق و تلاش بر حذف یا کاهش صدمات وارده بر کاربران به بررسی آسیب های احتمالی استفاده از این دستگاه ها می پردازد. تاکنون تحقیقات جامع و متمرکزی بر روی آسیب های استفاده از این تجهیزات بر کاربران صورت نگرفته است و ...

جوانی دوران درخشندگی و فروغ زندگی است، دوران سرور و شادمانی، قوّت و قدرت، نشاط و امید، کار و کوشش و شور و هیجان. این خصیصه‌های ارزشمند موهبتی الهی‌اند که در پرتو کمالات اخلاقی و فضایل انسانی، دارای نتیجه‌ای معقول و حاصلی مقبول خواهند بود و انسان را به سعادت واقعی رهنمون می‌سازند. تحقیق حاضر، کوششی در جهت معرفی دیدگاه قرآن کریم – به دور از هرگونه افراط و تفریطی – نسبت به جوان است؛ چراکه، قرآن کریم بسان چشمه جوشان فیض الهی است که با بهره گیری از آن سعادت و سلامت جامعه بشری ...

بررسی کاربرد ریتم‌های زیستی یا شبانه روزی به عنوان علم کرونوبیولوژی شناخته شده است. کرونوبیولوژی، به صورت علم الگوهای ریتمیک در پدیده‌های زیستی تعریف شده است. در مدل آلمانی، کرونوبیولوژی، ماهیت الگوهای بیوریتمیک را بررسی نموده و زمان دهنده‌ها خوانده می‌شود. ریتم زیستی یا بیولوژیکی به هر گونه تغییر چرخه‌ای در سطح عملکرد بدن یا مواد شیمیایی بدن گفته می‌شود. ریتم‌های زیستی به دو دسته درونی یا درونزاد ، که توسط ساعت زیستی درونی کنترل می‌شوند مانند چرخه درجه حرارت بدن، و بیرونی ب ...

این پژوهش با هدف « بررسی عوامل موثر بر کاهش باروری در میان زوجین جوان منطقه 1 شهر تهران سال 1392» و روش توصیفی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه زوجین جوان منطقه 1 شهر تهران بوده است. حجم نمونه وسیله فرمول کوکران ، تعداد 384 نفر از بین زوجین جوان به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شد. با کمک پرسشنامه‌ای که با تأیید نظر اساتید توسط محقق تدوین شد، اطلاعات لازم(سیمای پاسخگویان، سوالات مربوط به باروری و متغیرهای تحقیق) جمع آوری گردید. به منظور تحلیل داده‌ها از آزمون کای‌ ...

چکیده مقدمه: اندازه گیری صحیح شاخص مورد مطالعه، هدف هر مطالعه می باشد. رفتار جنسی ریشه در باورها مردم دارد. بنابراین، شناخت این رفتارها و طراحی یک ابزار روا و پایا جهت ارزیابی رفتار جنسی می تواند در جهت ارتقاء برنامه های سلامت جنسی اثرگذار باشد. این مطالعه با هدف طراحی و روانسنجی ابزار ارزیابی رفتار جنسی دختران جوان انجام شد. روش کار: این مطالعه به روش تلفیقی اکتشافی بر روی دختران جوان 34-18 سال شهر تهران در سال 1392-1390 انجام گرفت. در مرحله اول از روش کیفی رویکرد تحلیل م ...

آن چه در پژوهش پیش رو مورد بررسی قرار گرفته است تاثیر وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌های گردشگری ایرانی از بعد کیفیت اطلاعات، در انتخاب مقصد گردشگران جوان است. رابطه بین ابعاد کیفیت اطلاعات با خود این موضوع و انتخاب مقصد و همچنین وضعیت کلی کیفی این داده ها و ابعاد تشکیل‌دهنده آن از دید گردشگران جوان، مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق ازنظرهدف کاربردی وازدید روش،توصیفی پیمایشی می باشد. در این پژوهش از 384 پاسخ‌دهنده کمک گرفته شده است. برای آزمون فرضیات از روش تحلیل معادلات ساختاری، ...

طبق تعریف کمیسیون پزشکی کمیته بین المللی المپیک، دوپینگ عبارتست از تجویز یا مصرف یک ماده خارجی یا ماده درون‌زای بدن، با مقادیر غیرعادی و یا راه استعمال غیر طبیعی توسط شخص سالم با هدف افزایش کارآیی ورزشی می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر که مطالعه‌ای مقطعی (توصیفی و تحلیلی) است مستندسازی استفاده از مواد افزایش دهنده‌ی عملکرد توسط ورزشکاران جوان و شناسایی عوامل روانی مرتبط با آن بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بوده است. جامعه مورد مطالعه را ورزشکاران جوان شهرستان پاکدشت تشکیل می‌ ...

مسئله و هدف: از جمله مفاهیمی که امروزه در مباحث مربوط به حوزه سلامت از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و دایره شمول موضوعات آن هر روز فراگیر تر می شود مفهوم سلامت اجتماعی می باشد. به طور کلی دربحث سلامت اجتماعی ، انسان به تنهایی مطرح نیست بلکه آنچه مورد بحث است پدیده هایی هستند که در اطراف او وجود دارند و بر مجموعه و سیستم او تأثیر می گذارند. حمایت اجتماعی عامل مهمی است که به عنوان متغیر واسطه ای بین استرس و بیماری های روانی عمل می کند و سطح تحمل افراد را در مقابل مشکلات افزایش د ...

با توجه به افزایش روزافزون آمار طلاق در کشور، اگر چه تمام افراد خانواده از جدایی دچار آسیبهای روانی متعدد می شوند، اما یکی از آسیب پذیرترین اقشار زنان هستند. ابتلا به انواع ناراحتی های روانی از جمله افسردگی، اصطراب، ناتوانی در تصمیم گیری، از دست دادن امید به ادامه ی زندگی و.... لذا توجه به این گروه از زنان مطلقه و بهبود سلامت روان آنها از اهمیت فراوان برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی امیددرمانی بر کاهش افسردگی و افزایش خودکارآمدی زنان جوان مطلقه زیر 35 سال بوده ...