عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 39

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زمانی که در بحث انتظارات‌مان از ادبیات، کانون توجه‌مان بر متن باشد، رویکردمان، رویکرد ادبی محض است و اگر کانون توجه‌مان را به مخاطب معطوف کنیم، دیدگاهمان دیدگاهی ارتباطی است؛ یعنی اینکه مخاطب باید بتواند با داستان ارتباط برقرار کند. در داستان نیز به عنوان یک نوع ادبی این مسأله صدق می کند؛ بنابراین می‌توان گفت که داستان‌ها عموماً با سن و سال مخاطبان در ارتباط هستند؛ البته نمی‌توان مرز کاملاً متمایزی برای آن‌ها ایجاد کرد؛ اما با نگاهی کلی به روحیات و خصلت های انسانی در سنین مخت ...

استفاده از یک زبان خارجی (Foreign Language)، یکی از بزرگترین توانایی هایی است که هر کسی می تواند داشته باشد. لیکن اگر ملزم به استفاده از آن در زندگی روزمره نباشیم، با خطر از دست دادن مهارت زبانی مواجه خواهیم شد. اگر چه در تماس بودن دایمی با افراد بومی بدون شک یکی از راههای حفظ مهارت زبان دوم(Second Language) است ولی این روش در مورد زبان خارجی (Foreign Language) به دلیل محیط یادگیری به طور کامل صادق نیست. استراتژی های کاربردی دیگری وجود دارند که می توانند در یک محیط زبان خارج ...

سرشت نابرابری اجتماعی، منشأ، آثار و نقش آن در زندگی اجتماعی از دیرباز مورد توجه متفکران اجتماعی قرار داشته است. با این وجود کانون توجه، بیشتر معطوف به نابرابری های طبقاتی بوده و تأکید و تمرکز بر نابرابری های حاصل از تفکیک سایر گروه بندیهای اجتماعی گستره تاریخی چندانی ندارد. از جمله گروه بندی های اجتماعی که در جامعه شناسی قشربندی اجتماعی جایگاه خود را یافته، گروه بندی های سنی و نسلی است. سیر تکوینی توجه مطالعات اجتماعی به متغیر سن به عنوان یکی از متغیرهای دخیل در قشربندی اجتما ...

هدف از این مطالعه، ارزیابی میزان فعالیت بدنی و وضعیت تغذیه در مردان و زنان بزرگسال شهر رشت و تعیین رابطه آن با چاقی عمومی و موضعی بود. در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 200 نفر از مردان و 200 زنان 18 تا 70 سال شهر رشت با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای – تصادفی و با مراجعه به باشگاه‌ها و اماکن ورزشی، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات فردی در مورد نمونه‌ها با پرسشنامه بین‌المللی فعالیت بدنی(IPAQ) و پرسشنامه وضعیت تغذیه آدامی و کودرا (2003) جمع‌آوری شد. برای تعیین چاقی عمومی، شاخص توده بدنی (B ...

هدف از انجام این تحقیق مقایسه پرخاشگری ورزشکاران نوجوان و بزرگسال رشته‌های تیمی و انفرادی می‌باشد. بدین منظور4 تیم به تعداد 97 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب گردیدند. نمونه‌ها را کل اعضای تیم‌های منتخب رشته‌های گروهی (والیبال- فوتبال )و انفرادی (جودو- ووشو) تشکیل دادند.در این تحقیق از پرسشنامه پرخاشگری که به وسیله بردمیر در سال 1983 ساخته شده و دارای 30 پرسش است استفاده شد و در مقیاس 4 ارزشی از مخالفم تا کاملا موافقم اندازه گیری شدند.این پرسشنامه دارای سه زیر مقیاس پر ...

هدف از این تحقیق بررسی استفاده از گفتار درونی در تعاملات مشترک بین یادگیرندگان بزرگسال زبان انگلیسی در ایران است. به طور خاص به بررسی موارد زیر می پردازد: الف) آیا یادگیرندگان بزرگسال زبان انگلیسی در حین انجام فعالیت از گفتار درونی استفاده میکنند ؟ ب) آیا یادگیرندگان زبان انگلیسی از گفتار درونی به صورت زبان اول (فارسی) یا زبان دوم (انگلیسی) استفاده میکنند؟ ج) رابطه بین مقدار گفتار درونی و انجام موفقیت آمیز فعالیت چیست؟ د) فرم و محتوی گفتار درونی درحین فعالیت توصیف عکس چیس ...

هدف از انجام تحقیق حاضر، مقایسه مهارت های روانی اعضای تیم ملی شنا و اعضاء تيم ملی واترپولوی بزگسال مرد ایران بود. شرکت کنندگان این تحقیق، 20 نفر اعضاء تیم ملی شنا و 20 نفر از اعضاء تیم ملی واترپلو در مقطع سنی بزرگسال مردان بوده اند. به منظور جمع آوریاطلاعات مورد نیاز تحقیق، از پرسشنامه سنجش مهارت های روانی اوتاوا ویرایش سوم استفاده شد. برای بررسی و تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات خام به دست آمده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. از آمار توصیفی جهت محاسبه فراوانی ها، تعیین شاخ ...

در دنیای کنونی دانستن بیش از یک زبان خارجی تبدیل به نیازی رایج شده است. برخلاف جوامع اروپایی، در ایران زبان آموزان بیشتر تک زبانه هستند. زبانهای مورد نیاز آنها نه به زبان مادریشان- فارسی- نزدیک است و نه کاربرد هرروزه‌ی اجتماعی دارد. هدف از این تحقیق گسترش دانش زبانی و بهبود روشهای آموزش همزمان دو زبان خارجی به زبان‌آموزان بزرگسال است. با مطالعه روی دوزبانگی که نزدیکترین مفهوم به موضوع بحث است، علاوه برژرف‌نگری بیشتر در امر آموزش همزمان، طرحی برای یک دوره آموزش یک ماهه شامل 2 ...

توجه فرایندی است که فرد از طریق آن از حواس خود برای ادراک دنیای خارج استفاده می کند و متمرکز ساختن توجه یعنی آگاه شدن از یک امر وصرفه نظر کردن از سایر موارد است.یکی از روشهای جهت دادن به کانون توجه ،ارائه دستورالعمل می باشد،بدون شک، استفاده از اطلاعات مفید، چشم پوشی از اطلاعات نامربوط و انتخاب بهترین کانون توجه در آموزش و اجرا، موجب افزایش یادگیری و اجرای موفقیت آمیز فراگیر ورزشکار می شود. (گلین، س رابرتس، (1382 تحقیق حاضر از نوع تحقیق نیمه تجربی است که اثر یک یا چند متغیرم ...