عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور ایجاد زمینه‌ای مطمئن برای تعیین خط مشیهای آموزشی در برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با توجه به علائق سیاستگذاران و برنامه‌ریزان دستگاههای مختلف در سطوح خرد و کلان پیشرفت و مراحل آن موضوع بررسی است ...