عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در طی این تحقیق مطالعاتی بر روی عنصر روی و اثرات ناشی از مسمومیت آن صورت گرفته و مورد بررسی قرار گرفت . روی جزء عناصر کمیاب و ضروری بدن محسوب شده و در ساختمان بسیاری از متالوآنزیمها شرکت می‌نماید. گزارشاتی که تاکنون از مسمومیت روی ذکر شده عبارتند از کاهش سرعت رشد، کاهش اشتها، التهاب مجاری دستگاه گوارش ، تهوع، استفراغ، کرامپ شکم و اسهال. در موشهای صحرایی نژاد (Albino) مقادیر زیاد روی موجب توقف رشد، کم خونی و در نهایت منجر به مرگ میگردد. از دیگر عوارض مسمومیت با روی دهیدراتاسیو ...

بمنظور بررسی میزان سرب در خون و بزاق تحت فکی موش صحرایی از موش‌های صحرایی نر با نژاد Sprague-Dawley با میانگین وزنی 170+-10g استفاده شد. موش‌های مورد مطالعه در 3 گروه 16 تایی که هر گروه متشکل از دو زیرگروه بودند قرار گرفتند. هر زیر گروه شامل 4 شاهد و 4 نمونه بود، به حیوانات نمونه به میزان 100mg/Kg استات سرب و به حیوانات شاهد 100 mg/kg استات سدیم به صورت داخل صفاتی تزریق شد. موش‌ها با 1، 2 و 3 تزریق تحت آزمایش قرار گرفتند و در زمان‌های 24 ساعت و 7 روز پس از آخرین تزریق از آنها ...

تاثیرات جنتامایسین، لیتیم و درمان توام با این داروها بر روی غلظت پروتئین و فعالیت آنزیم ان- استیل- بتا- د- گلوکز آمینیداز (NAG) در بزاق ساب‌ماندیبولار موش صحرایی مطالعه شد. فعالیت آنزیم NAG بعنوان معیاری در سنجش سمیت غده ساب‌ماندیبولار مورد استفاده قرار گرفت . تزریق روزانه جنتامایسین بصورت داخل صفاتی با دوزی که سمیت مزمن غده‌ها را ایجاد می‌کند، منجر به یک افزایش قابل توجه در غلظت پروتئین و فعالیت آنزیم NAG می‌گردد. درمان مزمن با لیتیم کاهش چشمگیری در غلظت پروتئین ایجاد کرد ول ...