عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 138

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نظر به نقش موثر سلول های 17-Th در بروز بیماری‌های التهابی مزمن و خودایمن و اثرات اینترلوکین-23 به عنوان القا کننده اصلی تکثیر سلول‌های 17-Th این مطالعه صورت گرفت تا اثر عصاره برگ زیتون حاوی اولئوروپئین بر سطح سرمی اینترلوکین-23 در موش صحرایی نر آزمایش گردد. به طور خلاصه عصاره برگ زیتون حاوی اولئوروپئین به میزان 25% با روش‌های کروماتوگرافی خالص گردید و درصد خلوص اولئوروپئین با HPLC تعیین گردید. آنگاه 32 عدد موش صحرایی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول به عنوان کنترل سرم ...

به تعویق انداختن پیری از جمله اهداف اساسی جهت افزایش و بهبود عملکرد است. تعویق فرایند پیری نقش مهمی در تعیین عملکرد گندم دارد و طولانی شدن مدت سبز ماندن برگ‌ها می‌تواند به طور کلیدی در افزایش عملکرد گندم تاثیرگذار باشد. در این راستا به منظور ارزیابی اثر زمان و مقادیر مختلف کاربرد برگی کود فسفر بر به تاخیر انداختن پیری برگ‌ها و همچنین عملکرد و اجزای عملکرد گندم پاییزه، آزمایشی در سال 87-86 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌ ...

جهت بررسی عمر انباری برگ های بریده شده گیاه سیکاس و پرنده بهشتی، تحقیق حاضر با اعمال تیمارهای مختلف مواد نگهدارنده شیمیایی و طبیعی انجام شد. مواد نگهدارنده شیمیایی شامل هورمون جیبرلین و تنظیم کننده رشد بنزیل آدنین (در چهار سطح 0 و 50 و 100 و150 پی پی ام)، نیترات نقره (با سطح ثابت 40 پی پی ام) و ساکارز با غلظت ثابت 3درصد، و مواد نگهدارنده طبیعی شامل شیره نارگیل (سطح 50 درصد و 100درصد ) و عصاره لیمو (در سطوح 0، 100، 250 و 400 پی پی ام) بوده است. در تمام تیمارها به غیر از تیما ...

در دنیای امروز کاربردهای پردازش تصویر هر روزه در حال افزایش است. در زمینه‌های پزشکی، رباتیک، هواشناسی و کشاورزی، تحقیقات و پژوهش‌های بسیاری در این زمینه انجام شده است و از کاربردهای آن در این زمینه‌ها استفاده‌های بسیاری مي‌شود. تمرکز اصلی در این پایان‌نامه روی کاربردهای پردازش تصویر در کشاورزی، در زمینه‌ی شناسایی برگ و سپس تشخیص آفات و بیماری‌های برگ گیاهان است، کاربردی که نسبت به دیگر کاربردهای پردازش تصویر کمتر به آن توجه شده است. تشخیص گیاه در یک پوشش گیاهی بزرگ کار بسیار ...

این آزمایش به منظور بررسی ویژگی‌های تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای ماده‌ی خشک و ترکیبات الیافی کاه، ساقه و برگ 11 واریته‌ی برنج رشد یافته در ایران، شامل آمل، فجر، شفق، شیرودی، خزر، ندا، نعمت، دشت، چمپا، طارم محلی و طارم هاشمی و بررسی اثر دو ترکیب اسید هیدروکسی سینامیک موجود در ساقه و برگ گیاه برنج، شامل اسیدهای فرولیک و پاراکوماریک، بر تجزیه‌پذیری ماده‌ی خشک و ترکیبات دیواره‌ی سلولی آن انجام شد. این دو ترکیب فنولی در دیواره‌ی سلولی کاه برنج وجود دارند و با پیوندهای استری و اتری به آن ...

با توجه به گسترش فزاینده اراضی شور در سطح کشور و اهمیت گندم به عنوان مهم ترین محصول استراتژیک، اصلاح و بهبود ارقام گندم از اولویت های اصلی به شمار می آید. پیش زمینه هر برنامه به نژادی برای بهبود تحمل شوری، بررسی تنوع ژنتیکی و شناخت ساز و کار ژن های دخیل و مرتبط با شوری است. در عین حال تحقیقات اندکی در مورد اثرات شوری بر گندم صورت گرفته است. در این راستا واکنش نسل های حاصل از دو رقم حساس (آرتا) و مقاوم (بم) به سه سطح شوری صفر، 125 و 250 میلی مولار کلرید سدیم با استفاده از روش ...

تخمیر لاکتیکی گیاهان خوراکی، نگهداری بهتر مواد غذایی را فراهم می کند. بر عطر و طعم مناسب در غذاهای تخمیری می افزاید و در مهار پاتوژنها و میکروارگانیسم های فاسد کننده موثر است. اکوسیستم غذایی گیاهی ایستا نیست. بنابراین داده های کمی میکروبیولوژی تخمیرهای جدید، اهمیت کلیدی در بوم شناسی ماده غذایی، خصوصا در درک رفتار میکروارگانیسم های بیماری زا و باکتری های اسید لاکتیک و کاربردهای آن در صنایع غذایی دارد. در این پژوهش نیز به بررسی امکان تخمیر در برگ های انگور عسگری (vitis vinife ...

با توجه به شرايط خشك و نيمه خشك كشور بهينه سازي در مصرف آب بايد مد نظر قرار گيرد. يكي از راه‌كارهاي مطمئن براي كاهش در مصرف منابع آب كشاورزي، استفاده از ارقام گياهي متحمل به تنش تنش خشكي مي‌باشد. در اين پژوهش غربال‌گري شش رقم انار تجاری ایران در پاسخ به تنش خشکی بر اساس برخی از نشانگرهای مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و تغييرات متابوليت‌هاي ثانويه برگ بصورت يك آزمايش فاکتوريل با دو فاکتور: 1- رقم انار در 6 سطح (رباب ‌‌نی‌ریز، نادری‌بادرود، شیشه‌کپ فردوس، اردستانی مه‌ ...

گردو گیاهی است که به عنوان غذا و همچنین در طب سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. عصاره برگ های گردو در تحقیقات دیابت به عنوان یک ماده هیپوگلیسمیک مورد استفاده قرار گرفته است. اثر مهاری عصاره برگ های گردو بر فعالیت آلفاگلوکوزیدازها در محیط آزمایشگاه گزارش شده است. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر دیابت بر فعالیت آنزیم های مخاطی روده باریک : سوکراز‏، مالتاز‏، آلکالین فسفاتاز و لوسین آمینوپپتیداز و همچنین اثرات مزمن عصاره برگ گردو بر قند خون و فعالیت این آنزیم ها در رت های دیابتی ...