عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نظریه برچسب زنی یکی از مشهورترین نظریات مطرح در حوزه جرم شناسی است؛ نقش صاحبان قدرت در تعریف جرم و تعیین مجرم، آثار برچسب زنی و راهکارهای پیشگیری از برچسب خوردن افراد محورهای این نظریه را تشکیل می دهند. با بررسی محورهای نظریه برچسب زنی در منابع اسلامی ملاحظه می شود که هر چند که میان مبانی دینی و مبانی نظریه برچسب زنی سنخیتی وجود ندارد، ولی برچسب خوردن فرد در نتیجه وارد شدن به نظام کیفری در آموزه های اسلامی مطرح بوده و راهکارهایی برای پیشگیری از آن پیش بینی شده است که ا ...
نمایه ها:
برچسب | 

مجازات تکمیلی مجازاتی است که اضافه بر مجازات اصلی و به منظور اثر بخشی بیشتر این مجازات مورد حکم قرار می‌گیرد. این تاسیس حقوقی, یک مجازات‌ اختیاری در دست قاضی می‌باشد و همین ویژگی موجب میگردد که قاضی در صدور حکم به مجازات تکمیلی و انتخاب نوع آن آزادی عمل داشته باشد, تا با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شخص مجرم در این مورد تصمیم گیری کند, زیرا عمده‌ترین هدفی که سیاست جنایی از اعمال مجازات تکمیلی دنبال می‌نماید بازپروری, اصلاح و درمان بزهکار می‌باشد و این مهم زمانی حاصل میگرد ...
نمایه ها: