عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه، امکان استفاده از موسیلاژ دانه "به" به عنوان یک ماده جدید جهت تهیه فیلم‌های خوراکی ضد‌میکروبی مورد بررسی قرار گرفت. فیلم‌های خوراکی با غلظت 1 درصد موسیلاژ به عنوان ماده اولیه تشکیل فیلم و غلظت های مختلف گلیسرول (25، 35 و 50 درصد وزنی وزنی) به عنوان پلاستی سایزر (نرم کننده) به روش کستینگ بر روی صفحات تفلونی تهیه شدند. با افزایش غلظت گلیسرول نفوذپذیری به بخار آب و اکسیژن، میزان رطوبت، حلالیت در آب و درصد ازدیاد طول فیلم ها افزایش یافت در حالی که مقاومت در برابر ...

در فرایند تولید صفحات فشرده چوبی که معمولا از پسماندهای چوبی استفاده می‌گردد، ذرات چوب به وسیله یک نوع چسب، تحت تاثیر فشار و دمای بالا بهم متصل می‌گردند. عمدتا چسب‌های رایج مورد استفاده در ساخت این محصولات، چسب‌هایی با بنیان فرمالدهید هستند. امروزه اکثر مطالعات بر روی بهبود خواص چسب‌های طبیعی و بدون فرمالدهید در ساخت صفحات فشرده چوبی متمرکز شده اند. چسب تانن متراکم، چسبی طبیعی و عاری از فرمالدهید است که در این مطالعه بهبود مقاومت به آب آن در ساخت فراورده تخته خرده چوب مورد مط ...

چسب ها موادی غیر فلزی هستند که برای اتصال سطوح مختلف به یکدیگر کاربرد دارند و بنابر کاربرد و ساختارشان به گروه های مختلفی تقسیم می شوند. یکی از این گروه ها چسب های ساختمانی مرکب از یک لایه چسب پوشش داده شده بر یک پشت لایه دارند که در تماس با زیرلایه بدون نیاز به تبخیر حلال یا اعتمال حرارت تنهابا اعمال اندکی فشار چسبندگی رخ می دهد. در اثر اعمال نیرو شکست اتصال چسبندگی از سه ناحیه شامل فصل مشترک چسب پشت لایه چسب زیر لایه و فصل مشترک بین مولکلول های چسب امکان وقوع دارد که مورد ...

بیماری های بسیاری موجب آسیب قرنیه شده که گاه به نابینایی و از دست رفتن شفافیت آن منجر می شوند. تا کنون تنها راه درمان و بازیابی آسیب های قرنیه، پیوند قرنیه بوده است حال آن که این راه به دلیل پس زده شدن بافت پیوندی و یا کمبود بافت های اهدایی عمدتا با سختی هایی همراه است، بدین لحاظ بازسازی ارگان های طبیعی توسط مهندسی بافت از جمله راه های قابل توجه است. با استفاده از این روش جایگزین های مناسب بافت با در نظر گرفتن ویژگی های ذاتی بافت هدف، تهیه می شوند و می توان بر معایب روش پیوند ...

کامپازیت رزین ها بطور گسترده ای در دندانپزشکی ترمیمی استفاده می شوند و بطور عمده دارای بیس متاکریلات هستند. بزرگترین عیب این مواد انقباض پلی مریزاسیون است. نوآوری جدید، ساخت کامپازیت با بیس سایلوران است که کمترین مقدار انقباض را دارد و با یک ادهزیو سایلوران سلف اچ همراه است. اچ انتخابی باعث افزایش اتصال در ادهزیوهای متاکریلات سلف اچ می شود ولی این مطلب در مورد سیستم سایلوران شناخته شده نیست. هدف مطالعه حاضر مقایسه استحکام باند یک کامپازیت با بیس متاکریلات بیس با کامپازیتی ب ...

مشکل مواد چسبناک و حذف آن‌ها در پروسه بازیافت کاغذ از اهمیت فراوانی برخوردار است. طی انجام این پژوهش چسب حساس به فشار، توسط آنزیم‌های استراز به دست آمده از منشاء Rhizopus oryzae و لیپاز به دست آمده از منشاء Pseudomonas cepacia تیمار شد. برای شناسایی تغییرات ساختار شیمیایی چسب حساس به فشار تیمار شده از دستگاه‌های طیف سنجی ATR، FTIR و آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA) استفاده شد. نتایج حاصل از طیف‌سنجی ATR نشان داد که تیمارهای آنزیمی لیپاز و استراز باعث به وجود آمد یک پیک پهن در ن ...

معرف‌هاي کي‌ليت‌دهنده به‌لحاظ توانمندي در تشکيل کمپلکس‌هاي پايدار با يون فلزات، داراي اهميت زيادي در علوم و تکنولوژي هستند. در اين مطالعه يکي از ليگاندهاي کي‌ليت‌دهنده از دسته‌ي آمينوکربوکسيليک اسيدها، دي‌اتيلن‌تري‌آمين‌پنتااستيک‌اسيد (DTPA) مي‌باشد که از طريق چسب يون زيرکونيوم در سطح تک‌لايه خودآراي تيولي طلا به‌روش درمحل و خارج از محل تثبيت شده است. براي اين منظور از يون آهن کمک گرفته شده است. يون آهن با تشکيل کمپلکس با چهار عامل استات و آزاد گذاشتن عامل پنجم کربوکسيليک‌اسي ...

در این بررسی اثر استفاده از سویا و چسب ترکیبی اوره و ایزوسیانات در کاهش انتشار فرمالدهید در تخته خرده چوب مورد بررسی قرار گرفت. عوامل متغییر شامل نوع چسب (اوره ایزوسیانات 3% ، اوره ایزوسیانات 8% و آرد سویا) و در صد چسب (8% و 10%) بود. دیگر عوامل تولید ثابت در نظر گرفته شد. خواص مکانیکی و فیزیکی تخته های ساخته شده بر اساس استانداردEN تعیین شد. تخته های نمونه شاهد با استفاده از چسب اوره ساخته شدند. انتشار فرمالدهید بر اساس استاندارد JISA 1460 تعیین شد. نتایج نشان داد که تخته ه ...

هدف از این تحقیق ارتقای ویژگی های چسب اوره فرمالدهید مورد استفاده در تخته خرده چوب با استفاده از لیگنین اصلاح شده حاصل از فرآیند خمیرسازی سودای باگاس و نانو ذرات رس بوده است. بررسی تاثیر اصلاح ملکول لیگنین با روش متیلاسیون روی خواص چسب اوره فرمالدهید (در مقایسه با لیگنین اصلاح نشده)، بررسی عملکرد نانو ذرات رس روی ویژگی های تخته خرده چوب حاوی بهترین ترکیب چسب سنتز شده از دیگر اهداف این تحقیق به شمار می‌رود. به همین منظور، لیگنین مورد نیاز از لیکور سیاه فرآیند خمیرسازی سودای با ...