عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 962

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برچسب یک جزء مهمی از نقشه است که کاربر می‎تواند با کمک برچسب نقشه موضوعات مهم را شناسایی و اطلاعات مربوط به خود را از موضوعات به ‎دست آورد. از آن‎جایی که برچسب‎گذاری نقشه به صورت دستی یک کار وقت‎گیر است؛ بنابراین خودکارسازی برچسب‎گذاری نقشه همیشه یکی از موضوعات مهم مطالعه کارتوگرافی به کمک کامپیوتر در تمام زمان‎ها بوده است. به‎کارگیری روش‎های کارآمد برای برچسب‎گذاری خودکار نقشه و جلوگیری از تداخل برچسب با برچسب یا برچسب با نقطه، به‎ منظور شفافیت نقشه یک مشکل اساسی در بسیاری ا ...

استفاده روزافزون کاربران از تکنولوژی برخط جهت دستیابی، مدیریت و اشتراکگذاری منابع باعث ایجاد فضای بزرگ و پیچیده اطلاعاتی و کاهش سودمندی این تکنولوژی شده است. یک راهکار مناسب جهت حل این مشکل استفاده از سیستمهای حاشیه-نویسی اجتماعی میباشد. سیستمهای حاشیهنویسی اجتماعی به کاربران اجازه میدهند منابع خود را آزادانه توسط برچسبها حاشیهنویسی، گروهبندی، جستجو و اشتراکگذاری کنند. این آزادی در برچسبزنی خود باعث افزایش برچسبهای اشتباه و بهموجب آن دستهبندی غلط و دسترسی مشکل به دادهها شده ا ...

فرض کنید ‎ G=(V,E) ‎ یک (p,q) ‎ گراف و ‎ f‎ یک تابع دوسویی از مجموعه رئوس گراف ‎ G ‎ به مجموعه {1,2,…,P} باشد بقسمی که به هر یال ‎e=xy‎ برچسب ‎|f(x)-f(y)| ‎ را اختصاص دهد. تابع ‎f‎ را یک برچسب ‌گذاری صمیمی تفاضلی ‎(DCL)‎ گراف ‎G‎ گوییم هرگاه تعداد یال‌های با برچسب یک، ‎ef(1)‎، و تعداد یال‌های دارای برچسب غیر یک، ‎ef(0)، حداکثر یک واحد اختلاف داشته باشند، یعنی ‎| ef(1)- ef(0)|? 1 ‎. به گراف ‎G‎ که دارای برچسب‌گذاری صمیمی تفاضلی است، گراف صمیمی تفاضلی گویند. ...

برچسب استاد راهنما ?? الاسلام ...
نمایه ها:

خواندن تمام برچسب‌های نصب شده بر روی وسایل نقلیه مهمترین هدف در پیاده‌سازی یک سیستم RFID برای مدیریت ترافیک می‌باشد. سرعت و حجم وسایل نقلیه سبب ایجاد مدل‌های ترافیکی مختلف در سطح جاده می‌‌شود. مهمترین چالش برای خواندن برچسب وسایل نقلیه در مدل‌های ترافیکی مختلف، تکراری خوانده شدن برچسب و به تبع آن افزایش نرخ تصادم در یک محیط پویایی است که محدودیت زمانی برای خواندن برچسب‌ها وجود دارد. اضافه شدن تآخیر ناشی از تکنیک‌های احراز هویت در چنین شرایطی، احتمال خوانده‌ نشدن برجسب را بیش ...

دوره ی دانشجویی یکی از مهمترین دورانی است که برای اکثر جوانان دختر و پسر در کشور ما به وجود می آید. این دوره به دلیل گذر از دوره ی نوجوانی و وارد شدن به جوانی، نقش مهمی در شکل گیری زندگی شغلی و اجتماعی آتی ایفا می کند. شیوع رفتار های انحرافی در دانشجویان یکی از معضلاتی است که جامعه با آن روبرو می باشد. با توجه به مطالعات جامعه شناسی ریشه های اجتماعی انحراف را می توان در گروه های زیر طبقه بندی کرد:1- دگرگونی هنجارها و بی هنجاری 2- تضاد و برخورد ارزش ها 3- ارائه تعاریف جدید از ...

در پاسخ به گسترش روزافزون اینترنت و تقاضای کاربران برای پهنای باند، کیفیت سرویس و خدمات جدید فعالیت های مختلفی صورت پذیرفته است. گرچه راه حل های ارائه شده عموما دارای اهداف جزئی و حتی کلی متفاوتی بوده اند، ولی موضوعی که در همه آنها مشترک به نظر می رسد تلاش برای تلفیق فن آوری سوئیچینگ و مسیریابی می باشد. یکی از راه حل هائی که در مسیر استاندارد شدن است سوئیچینگ برچسب می باشد. مهمترین هدف سوئیچینگ برچسب ترکیب فنآوری سوئیچینگ و مسیریابی در یک روش ساده مقیاس پذیر می باشد.از مهمتری ...

طرح ضربتی یکسان‌سازی برچسب صنفی ارائه یک چهره صحیح و متعادل از بازار از هرگونه اجحاف نسبت به مردم و زائرین جلوگیری می‌نماید. به همین منظور این ادارهء کل در یک برنامهء زمان‌بندی شده براساس اولویت شهر قم را به چهار قسمت تقسیم کرد که طی چهار مرحله نصب برچسب قیمت را به صددرصد برساند. این گزارش نحوه عملکرد این ادارهء کل را نشان میدهد. ...

سیستم توصیه گر برچسب دار، که توسط گروه پژوهشی گروپ لنز ارائه شده است، با دارا بودن قابلیت های سیستم های توصیه گر و سیستم های برچسب دار، اطلاعاتی را به صورت دسته بندی شده نزدیک به هذف کاربر در جستجو پیشنهاد می کنذ. در این پژوهش، ابتدا دو روش هرس وزن دار و ارتقا/تنزل برچسب برای حل مشکل افزونگی برچسب در این سیستم ها ارائه می شود. سپس با در نظر گرفتن تعاملات کاربران در یک سیستم توصیه گر برچسب دار و با توجه به شباهت کاربران و نیز شباهت برچسب ها براساس رتبه بندی کالاها، دو الگوریتم ...