عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 140

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به‌منظور دست‌یابی به اطلاعات مقدماتی در زمینه تاثیر روش پرواری بر صفات رشد و سایر صفات لاشه بره‌های پرواری این پژوهش با استفاده از یک صدوده راس از بره‌های تولید گله داشتی دانشکده کشاورزی کرج صورت گرفت . در این تحقیق روش پروار توسط چرای آزاد در پس‌چر زراعت موجود و همچنین روش پروار بره در جایگاه با تغذیه دستی مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که دو گروه بره در دو روش پروار از نظر وزن تولد، وزن در زمان ازشیر گرفتن و وزن در شروع پروار بین بره‌های نر و ماده تفا ...
نمایه ها:
رشد | 
صفت | 
لاشه | 
بره | 

تعداد 60 راس بره نر از توده ژنی نژاد ورامینی با متوسط سنی 5ˆ17 الی 8 ماهه انتخاب و پس از تعیین سلامتی دامها از لحاظ آزمایشی بروسلوز و زدن شماره گوش به کلیه بره‌ها، برای انجام طرح به دو گروه(تیمار)A و B تقسیم شدند. متوسط وزن بره‌ها در گروه A برابر با 09ˆ28 کیلوگرم و متوسط وزن بره‌ها در تیمار B 04ˆ28 کیلوگرم بود. طرح آزمایشی مورد استفاده طرح کاملا تصادفی (C.R.D) با دو تیمار (A,B) و سه تکرار تعیین گردید. در هر تیمار تعداد 30 راس بره و در هر تکرار تعداد 10 راس بره برای انجام آزما ...
نمایه ها:
یونجه | 
علوفه | 
بره | 
تغذیه | 

در این مطالعه 1828 رکورد از طول دوره آبستنی حاصل از آمیزش 756 راس میش با 134 راس قوچ نژاد بختیاری در طی سالهای 1370 تا 1375 به منظور برآورد برخی عوامل محیطی موثر بر طول دوره آبستنی و ارتباط آن با تعداد، جنس و وزن تولد بره‌ها در هر زایمان استفاده شد. میانگین کل و انحراف استاندارد و میانگین حداقل مربعات و خطای معیار طول دوره آبستنی به ترتیب 153/47-+1/93 و 152/96-+0/13 روز برآورد گردید. اثر میش ، اثر قوچ در داخل سال، سال جفتگیری، سن میش ، نوع تولد و زمان آمیزش تاثیر معنی‌داری بر ...

هدف از انجام این طرح دستیابی به فناوری ساخت قرص‌های آهسته‌رهش مواد معدنی کم مصرف و تاثیر آن بر وضعیت مواد معدنی و عملکرد میش‌های آبستن و عملکرد بره‌های در حال رشد مهربان بود. جهت ساخت قرص‌های مورد نظر از روش آزمون و خطا و مهندسی معکوس استفاده شد. پس از ساخت قرص‌ها به سه روش نرخ رهش و طول عمر قرص تعیین شد: در روش اول نرخ رهش قرص ها در pH های متفاوت بررسی شد. بدین منظور از طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار با محلول‌های با pH‌های متفاوت (5، 5/5، 6، 5/6، 7 و 5/7) و 4 تکرار استفاده شد ...
نمایه ها:
میش | 
بره | 
شیر | 

در این ازمایش تحت دو جیره پلت شده و پلت نشده، احتیاجات نگهداری و رشد بره های نر کبوده شیراز مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا 100 راس بره نر از شیر گرفته شده (در سن 4 ماهگی) در نظر گرفته می شود. با توجه به رده های میانگین وزنی 20، 25، 30، 35 کیلوگرمی چهار مرحله آزمایشی یعنی در سنین 4، 6، 8 و 10 ماهگی انجام خواهد پذیرفت. در ابتدای شروع هر مرحله آزمایشی 28 ر.س بره با میانگین وزن اعلام دشه انتخاب و سپس 4 راس از آنها بعنوان شاهد کشتار می شوند و ترکیبات شیمیایی بدن شامل انرژی خام، پ ...
نمایه ها:
بره | 
رشد | 
شیراز | 

در طی این بررسی، مدفوع 477 راس بره و بزغاله اسهالی و 87 راس بره غیراسهالی زیر 3 ماه از نظر حضور اووسیست کریپتوسپوریدیوم مورد آزمایش قرار گرفت که 3ˆ15 درصد آلودگی در بره‌های اسهالی و 59ˆ4 درصد آلودگی در بره‌های غیراسهالی را نشان داد. نمونه‌ها در فصل زایش بره‌ها (بره‌زائی) در زمستان سال 1370 جمع‌آوری شد. پس از تهیه گسترش از مدفوع، از روش رنگ‌آمیزی ذیل نلسون تغییر شکل یافته جهت رنگ‌آمیزی و بررسی اووسیست‌ها استفاده شد. میزان آلودگی در بره‌های اسهالی بالاتر و با شدت بیشتری نسبت به ...

چهار بره بومی 5تا7ماهه را در دانشکدهء دامپزشکی ارومیه با خورانیدن تیوره (mg/kg 50) هیپوتروئید کرده اثر آن را در دستگاه تناسلی بررسی کردیم. قبل از آزمایش و 40و 80 روز بعد از شروع آن میزان ,T4,T3 FSHوLH، پرولاکتین و تستوسترون سرم آنها را انداره‌گیری و با دو بره کنترل مقایسه کردیم. وزن و ابعاد غدهء تیروئید بره‌های هیپوتروئید زیاد (P<0/05) و میزان T4,T3 سرم آنها کم (p<0/001) شد. میزان FSH و LH، پرولاکتین سرم تغییر نکرد ولی ابعاد و وزن بیضه‌های آنها کمی کمتر از بره‌های کنترل بود. ...

مطالعات در کشورهای دیگر نشان داده که زمان پشم چینی می‌تواند به عنوان یک عامل موثر بر محصول‌دهی و سودآوری در پرورش گوسفند مورد استفاده واقع شود این در حالی است که در ایران هنوز پشم چینی بصورت سنتی پس از زایش بهاره و در فصل گرما انجام می‌شود. نتایج برخی از گزارشات اخیر نشان می‌دهد که پشم چینی قبل از زایش و در فصل نسبتا سرد تاثیرات مطلوبی روی تولید بره (وزن - تولد - رشد بره از تولد تا شیرگیری) داشته است . تاکنون هیچ‌گونه آزمایشی در این زمینه روی گوسفندان بومی ایران صورت نگرفته ا ...

استان لرستان با داشتن 3352608 هزار راس گوشفند و بره حدود 6/51 درصد گوسفندان کشور را دارا است که جمعیت غالب آنها گوسفند لری می‌باشد که از گوسفندان نژاد گوشتی-پشمی ایران بوده و یکی از بزرگترین نژادهای دنبه‌دار ایرانی محسوب می‌شود. سالانه در حدود یک میلیون واحد دامی به صورت دام سرریز در استان موجود است با عنایت به اینکه در استان دو روش پرواربندی به روشهای پرواربندی متمرکز و مراتع طبیعی در بین دامداران عشایری و روستایی معمول است این طرح در ادامه طرح شناسایی گوسفند لری (با مشارکت ...
نمایه ها:
اثر | 
زمان | 
بره |